Acordarea de tichete cadou partenerilor

Articol scris in data de: 25 Martie 2021

Situatia de fapt:

O societate platitoare de impozit pe profit si TVA, ofera cadouri partenerilor (clienti si furnizori), cum ar fi parfumuri, genti, bomboane etc

Intrebare:

Care este tratamentul dpdv fiscal al cadourilor oferite partenerilor?
Stiu ca pentru TVA se face autofactura, dar cum ramane cu valoarea cheltuielii ce depaseste 100 lei?
Este impozabila?
Trebuie sa faca un PV pentru fiecare cadou oferit?


A. Daca aceste sume oferite partenerilor de afaceri nu sunt acordate sub forma tichetelor cadou, ci de cadouri propriu-zise, atunci din punct de vedere fiscal vom considera aceste cheltuieli ca facand parte din categoria cheltuielilor de protocol, care au deductibilitate limitata la determinarea rezultatului fiscal conform Art. 25, alin. 3), lit. c) din Codul fiscal, si anume: ,,în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei.,,

Daca aceste cadouri sunt oferite partenerilor in cadrul unor campanii de marketing,  acestea vor constitui cheltuieli de marketing si promovare, deductibile fiscal la calculul rezultatului fiscal fiind considerate cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii conform prevederilor Art. 25, alin. 1) si a normelor metodologice date in aplicarea acestuia:

,,(1) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor;,,

Conform prevederilor Art. 270, alin. 8), lit. c) din Codul fiscal, nu constituie livrare de  bunuri acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare.

Normele metodologice date in aplicarea Art. 270, alin. 8), lit. c) stipuleaza faptul ca ,,bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. În situația în care persoana impozabilă a oferit și cadouri care depășesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, însumează valoarea depășirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, și colectează taxa, dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parțial. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit și a fost depășit plafonul. Baza impozabilă, respectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 319 alin. (8) din Codul fiscal, care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul;,,

 Autofactura va cuprinde la rubrica Cumpărător informațiile:

,, a) numărul facturii, care este un număr secvențial acordat în baza uneia sau mai multor serii, ce identifică în mod unic o factură;

b) data emiterii;

c) numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile, la rubrica Furnizor;

d) la rubrica Cumpărător, numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile sau, după caz, ale beneficiarului;

e) denumirea și descrierea bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate;

f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;

g) cota de taxă aplicabilă;

h) valoarea taxei colectate.), iar în cazul bunurilor acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, în loc de denumirea și descrierea bunurilor livrate se poate menționa, după caz: depășire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat.,,

Pentru bunurile acordate in cadrul actiunilor de protocol se vor intocmi Bonuri de consum pe care se va mentiona: ,,Bunuri acordate in cadrul actiunii de protocol/stimularea vanzarilor…, etc,,, conform reglementarilor contabile in vigoare.

In concluzie, cadourile oferite tertilor (partenerilor de afaceri), in afara campaniilor de marketing, vor fi impozitate ca si cheltuieli de protocol, baza de calcul a acestora fiind: Total venituri – Total cheltuieli + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli de protocol (inclusiv TVA colectata pentru cadouri cu valoarea peste 100 lei), pentru eliberarea lor din gestiune fiind obligatorie intocmirea de Bonuri de consum.

B. Legea 296/2020 aduce o modificare Codului fiscal, prin introducerea unui nou alineat la Art. 114, incluzand in categoria veniturilor din alte surse si sumele acordate de societati, astfel:

,, biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Evidenţa nominală trebuie să cuprindă, cel puţin, informaţii referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului şi valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.,,

In concluzie, in conditiile in care aceste cadouri sunt acordate sub forma tichetelor cadou altor persoane decat propriilor salariati pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, atunci contravaloarea lor va fi tratata ca venit din alte surse, impozitul pe venit calculandu-se prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut. Platitorul de venit are apoi obligatia platii impozitului retinut la bugetu de stat pana pe data de 25 ale lunii urmatoarea celei in care a fost retinut.

Noua reglementare introdusa prin Legea 296/2020 mentioneaza si necesitatea tinerii unei evidente nominale care sa cuprinda cel putin elementele:

-numele, prenumele,

-codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului

-valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.

Din punct de vedere al societatii care distribuie tichetele cadou, contravaloarea acestora se va impozita ca si cheltuiala de protocol, cu deductibilitate limitata in conditiile prevazute la Art. 25, alin. 3, lit. c ) din Codul fiscal sau, daca tichetele cadou sunt oferite partenerilor in cadrul unor campanii de marketing, acestea vor constituii cheltuieli de marketing si promovare, deductibile fiscal la calculul rezultatului fiscal fiind considerate cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii conform prevederilor Art. 25, alin. 1) si a normelor metodologice date in aplicarea acestuia:

,,(1) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor;,,

 

Reglementare:

  • Art. 25, alin. 1); Art. 25, alin. 3, lit. c); Art. 270, alin. 8), lit. c; Art. 114, alin. 2), lit. n)  – Cod fiscal
  • Legea 296/2020
  • Ordin 2634/2015
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 25/03/2021.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Acordarea de tichete cadou partenerilor

Articol scris in data de: 2021-03-25 15:31:22

Autor: ADINA VLAICU

Situatia de fapt:

O societate platitoare de impozit pe profit si TVA, ofera cadouri partenerilor (clienti si furnizori), cum ar fi parfumuri, genti, bomboane etc

Intrebare:

Care este tratamentul dpdv fiscal al cadourilor oferite partenerilor?
Stiu ca pentru TVA se face autofactura, dar cum ramane cu valoarea cheltuielii ce depaseste 100 lei?
Este impozabila?
Trebuie sa faca un PV pentru fiecare cadou oferit?
A. Daca aceste sume oferite partenerilor de afaceri nu sunt acordate sub forma tichetelor cadou, ci de cadouri propriu-zise, atunci din punct de vedere fiscal vom considera aceste cheltuieli ca facand parte din categoria cheltuielilor de protocol, care au deductibilitate limitata la determinarea rezultatului fiscal conform Art. 25, alin. 3), lit. c) din Codul fiscal, si anume: ,,în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei.,,

Daca aceste cadouri sunt oferite partenerilor in cadrul unor campanii de marketing,  acestea vor constitui cheltuieli de marketing si promovare, deductibile fiscal la calculul rezultatului fiscal fiind considerate cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii conform prevederilor Art. 25, alin. 1) si a normelor metodologice date in aplicarea acestuia:

,,(1) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor;,,

Conform prevederilor Art. 270, alin. 8), lit. c) din Codul fiscal, nu constituie livrare de  bunuri acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare.

Normele metodologice date in aplicarea Art. 270, alin. 8), lit. c) stipuleaza faptul ca ,,bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. În situația în care persoana impozabilă a oferit și cadouri care depășesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, însumează valoarea depășirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, și colectează taxa, dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parțial. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit și a fost depășit plafonul. Baza impozabilă, respectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 319 alin. (8) din Codul fiscal, care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul;,,

 Autofactura va cuprinde la rubrica Cumpărător informațiile:

,, a) numărul facturii, care este un număr secvențial acordat în baza uneia sau mai multor serii, ce identifică în mod unic o factură;

b) data emiterii;

c) numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile, la rubrica Furnizor;

d) la rubrica Cumpărător, numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile sau, după caz, ale beneficiarului;

e) denumirea și descrierea bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate;

f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;

g) cota de taxă aplicabilă;

h) valoarea taxei colectate.), iar în cazul bunurilor acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, în loc de denumirea și descrierea bunurilor livrate se poate menționa, după caz: depășire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat.,,

Pentru bunurile acordate in cadrul actiunilor de protocol se vor intocmi Bonuri de consum pe care se va mentiona: ,,Bunuri acordate in cadrul actiunii de protocol/stimularea vanzarilor…, etc,,, conform reglementarilor contabile in vigoare.

In concluzie, cadourile oferite tertilor (partenerilor de afaceri), in afara campaniilor de marketing, vor fi impozitate ca si cheltuieli de protocol, baza de calcul a acestora fiind: Total venituri - Total cheltuieli + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli de protocol (inclusiv TVA colectata pentru cadouri cu valoarea peste 100 lei), pentru eliberarea lor din gestiune fiind obligatorie intocmirea de Bonuri de consum.

B. Legea 296/2020 aduce o modificare Codului fiscal, prin introducerea unui nou alineat la Art. 114, incluzand in categoria veniturilor din alte surse si sumele acordate de societati, astfel:

,, biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Evidenţa nominală trebuie să cuprindă, cel puţin, informaţii referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului şi valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.,,

In concluzie, in conditiile in care aceste cadouri sunt acordate sub forma tichetelor cadou altor persoane decat propriilor salariati pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, atunci contravaloarea lor va fi tratata ca venit din alte surse, impozitul pe venit calculandu-se prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut. Platitorul de venit are apoi obligatia platii impozitului retinut la bugetu de stat pana pe data de 25 ale lunii urmatoarea celei in care a fost retinut.

Noua reglementare introdusa prin Legea 296/2020 mentioneaza si necesitatea tinerii unei evidente nominale care sa cuprinda cel putin elementele:

-numele, prenumele,

-codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului

-valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.

Din punct de vedere al societatii care distribuie tichetele cadou, contravaloarea acestora se va impozita ca si cheltuiala de protocol, cu deductibilitate limitata in conditiile prevazute la Art. 25, alin. 3, lit. c ) din Codul fiscal sau, daca tichetele cadou sunt oferite partenerilor in cadrul unor campanii de marketing, acestea vor constituii cheltuieli de marketing si promovare, deductibile fiscal la calculul rezultatului fiscal fiind considerate cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii conform prevederilor Art. 25, alin. 1) si a normelor metodologice date in aplicarea acestuia:

,,(1) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor;,,

 

Reglementare:

  • Art. 25, alin. 1); Art. 25, alin. 3, lit. c); Art. 270, alin. 8), lit. c; Art. 114, alin. 2), lit. n)  – Cod fiscal

  • Legea 296/2020

  • Ordin 2634/2015

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după