fbpx

Politica de confidentialitate

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate in activitatea de furnizare a serviciilor de consultanta fiscal – contabila:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, CNP). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a facturilor si contractelor.

Scopul in care datele personale sunt utilizate

Universul Fiscal colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

– prestarea serviciilor de consultanta;
– marketing, pentru informare si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
– raportari interne;
– efectuarea de analize statistice / actuariale;
– solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
– solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
– comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:

– incheierea si executarea contractului de consultanta la care sunteti parte, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractului;
– o obligatie legala;
– consimtamantul dumneavoastra;
– interesul legitim, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne etc.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

– autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale;
– furnizorii implicati in mod direct/indirect in oferirea serviciilor de consultant (ex. Consultant fiscali, dezvoltatori de servicii IT, agenti de vanzari etc);
– prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;
– institutii, agentii de stat, guvernamentale sau organizatii profesionale din domeniul fiscalitatii, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
– instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluator, daca legislatia stipuleaza acest lucru.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de consultanta, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Universul Fiscal prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite.

(7) Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

(10) Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Universul Fiscal a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

– prin e-mail – la adresa: office@universulfiscal.ro;
– printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Strada Leaota, nr. 6, sector 6, Bucuresti;
– telefonic – la numarul: 0745 430 287.

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice.

Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.universulfiscal.ro – sectiunea „Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“.

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 03.10.2018.

Top