Aspecte fiscale si contabile – birou notarial

Articol scris in data de: 22 Septembrie 2020

Care sunt particularitatile pentru fiscalitatea si contabilitatea in ceea ce priveste un birou notarial?


Din punct de vedere contabil, contabilitatea se va tine in partida simpla cu toate obligatiile si drepturile specifica acestui mod de organizare a contabilitatii.

Vom analiza partea fiscala din perspectiva:

1. Raspunderii personale a notarului;
2. Raspunderii asocierii, daca exista;
3. Raspunderea care rezida din operatiunile desfasurate;
4. Obligativitatii folosirii casei de marcat;
5. TVA

 1. Raspunderea personala fiscala a notarului

Notarii au obligaţia completării formularului 070 la începerea activităţii (010 pentru asocieri) şi 050 pentru orice modificare de sediu.

Impozitul pe venit: Notarul, din perspectiva activitatii desfasurate incadrata ca profesie liberala de Codul fiscal la Art. 67, alin. (2) are responsabilitatea depunerii Declaratiei unice anuale pana la data de 15 martie a anului urmator celui in care s-a obtinut venitul, in vederea calcularii, declararii si platii impozitului pe venit datorat.

Calcularea venitul net anual din activități independente (profesie liberala) se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Impozitul pe venit datorat este in procent de 10% aplicat venitului net calculat.

Contributia la asigurarile sociale (CASS): Potrivit Art.150 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, in aceasta categorie intrand si notarii.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate: Potrivit Art. 155 din Codul fiscal, pentru activitatile independente se datoreaza CASS. Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% aplicata la echivalentul a 12 salarii minime brute in plata pe tara. Contributia se datoreaza daca venitul net anul impozabil este egal sau mai mare cu echivalentul a 12 salarii minime brute in plata pe tara valabile la momentul depunerii declaratiei unice.

2. Raspunderea fiscala in cazul asocierii

Din punct de vedere fiscal asocierea dintre notari se face conform Codului fiscal Art. 34, contabilitatea asocierii fiind obligatorie cu determinarea rezultatului financiar in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati.

In cazul asocierilor, din punct de vedere fiscal se completează formularul 204 – Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței şi 223 – Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale.

Formularul 204 declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente, pentru care venitul net se determină în sistem real. Declarația se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare.

Formularul 223 declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – comerciale şi profesii libere.

Declarația se depune la organul fiscal central competent, astfel:

– In termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal;

– Odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi și al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și al celor care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

 3. Răspunderea operaţională

Operaţional, notarii au obligaţia depunerii formularelor:

– 100 -“Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”,

– 300- “Decont de taxă pe valoarea adăugată” şi

– 394- “Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, ultimele doua in situatia in care este inregistrat in scop de TVA, în funcţie de perioada fiscala: lunar sau trimestrial,

– 112, – “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” fiind depus lunar daca este cazul – exista angajati.

– 208 – “DECLARAŢIE INFORMATIVĂ privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (termen de depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal);”

– 209 – “Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” (termen de depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în condițiile legii).

În baza Art. 111 alin. (7) din Codul fiscal, notarul trebuie să pregătească lunar borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ teritoriale a sumelor reprezentând impozitul pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în condiţiile alin. (1) şi (3) care se distribuie astfel:

a) O cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;

b) O cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.

4. Obligativitatea folosirii casei de marcat

Profesiile liberale sunt exceptate de la folosirea casei de marcat conform lit. f), Art. 2 din OUG 28/1999. Daca se decide totusi folosirea acestora, trebuie avut in vedere ca exista obligativitatea folosirii caselor de marcat cu jurnal electronic.

5. TVA

Un notar, poate deveni platitor de TVA la cerere sau daca depaseste plafonul de scutire de 300.000 lei cifra de afaceri anuala.

Alte obligatii in sfera fiscala pentru un notar:

– Verificarea persoanei fizice care vinde, daca a mai avut sau nu tranzacţii, verificând astfel statutul de persoană fizică plătitoare de TVA;

– Verificarea starii clădirilor, care nu mai sunt noi, tranzactionarea acestora fiind operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, daca vanzatorul nu opteaza pentru taxare. Codul fiscal la Art. 292 alin. (2) lit. f) prevede că ”livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după caz, în urma transformării”;

– Verificarea conditiilor pentru aplicarea cotei de TVA redusa de 5% la tranzactionarea de locuite, conform Art. 291, alin. (3), lit. c), pct. 3 din Codul fiscal;

– Verificarea statutului terenului tranzactionat: construibil sau neconstruibil, in functie de acest aspect tranzactionarea intrand in sfera de TVA (pentru cele construibile) sau fiind scutita conform Art. 292, alin. (2), lit, f) din Codul fiscal;

– Verificarea aspectelor de bună credinţă, făcând minime diligenţe care să elimine atragerea răspunderii solidare conform Art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala.

Reglementare:

– Legea 227/2015  – Cod fiscal
– Legea 207/2015 – Cod de procedura fiscala

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 22/09/2020.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Aspecte fiscale si contabile – birou notarial

Articol scris in data de: 2020-09-22 12:25:26

Autor: ADINA VLAICU

Care sunt particularitatile pentru fiscalitatea si contabilitatea in ceea ce priveste un birou notarial?
Din punct de vedere contabil, contabilitatea se va tine in partida simpla cu toate obligatiile si drepturile specifica acestui mod de organizare a contabilitatii.

Vom analiza partea fiscala din perspectiva:

1. Raspunderii personale a notarului;
2. Raspunderii asocierii, daca exista;
3. Raspunderea care rezida din operatiunile desfasurate;
4. Obligativitatii folosirii casei de marcat;
5. TVA


 1. Raspunderea personala fiscala a notarului

Notarii au obligaţia completării formularului 070 la începerea activităţii (010 pentru asocieri) şi 050 pentru orice modificare de sediu.

Impozitul pe venit: Notarul, din perspectiva activitatii desfasurate incadrata ca profesie liberala de Codul fiscal la Art. 67, alin. (2) are responsabilitatea depunerii Declaratiei unice anuale pana la data de 15 martie a anului urmator celui in care s-a obtinut venitul, in vederea calcularii, declararii si platii impozitului pe venit datorat.

Calcularea venitul net anual din activități independente (profesie liberala) se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Impozitul pe venit datorat este in procent de 10% aplicat venitului net calculat.

Contributia la asigurarile sociale (CASS): Potrivit Art.150 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, in aceasta categorie intrand si notarii.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate: Potrivit Art. 155 din Codul fiscal, pentru activitatile independente se datoreaza CASS. Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% aplicata la echivalentul a 12 salarii minime brute in plata pe tara. Contributia se datoreaza daca venitul net anul impozabil este egal sau mai mare cu echivalentul a 12 salarii minime brute in plata pe tara valabile la momentul depunerii declaratiei unice.

2. Raspunderea fiscala in cazul asocierii

Din punct de vedere fiscal asocierea dintre notari se face conform Codului fiscal Art. 34, contabilitatea asocierii fiind obligatorie cu determinarea rezultatului financiar in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati.

In cazul asocierilor, din punct de vedere fiscal se completează formularul 204 - Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței şi 223 - Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale.

Formularul 204 declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente, pentru care venitul net se determină în sistem real. Declarația se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare.

Formularul 223 declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – comerciale şi profesii libere.

Declarația se depune la organul fiscal central competent, astfel:

- In termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal;

- Odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi și al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și al celor care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

 3. Răspunderea operaţională

Operaţional, notarii au obligaţia depunerii formularelor:

- 100 -"Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat",

- 300- "Decont de taxă pe valoarea adăugată" şi

- 394- "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", ultimele doua in situatia in care este inregistrat in scop de TVA, în funcţie de perioada fiscala: lunar sau trimestrial,

- 112, - "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" fiind depus lunar daca este cazul – exista angajati.

- 208 - "DECLARAŢIE INFORMATIVĂ privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (termen de depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal);"

- 209 - "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" (termen de depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în condițiile legii).

În baza Art. 111 alin. (7) din Codul fiscal, notarul trebuie să pregătească lunar borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ teritoriale a sumelor reprezentând impozitul pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în condiţiile alin. (1) şi (3) care se distribuie astfel:

a) O cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;

b) O cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.

4. Obligativitatea folosirii casei de marcat

Profesiile liberale sunt exceptate de la folosirea casei de marcat conform lit. f), Art. 2 din OUG 28/1999. Daca se decide totusi folosirea acestora, trebuie avut in vedere ca exista obligativitatea folosirii caselor de marcat cu jurnal electronic.

5. TVA

Un notar, poate deveni platitor de TVA la cerere sau daca depaseste plafonul de scutire de 300.000 lei cifra de afaceri anuala.

Alte obligatii in sfera fiscala pentru un notar:

- Verificarea persoanei fizice care vinde, daca a mai avut sau nu tranzacţii, verificând astfel statutul de persoană fizică plătitoare de TVA;

- Verificarea starii clădirilor, care nu mai sunt noi, tranzactionarea acestora fiind operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, daca vanzatorul nu opteaza pentru taxare. Codul fiscal la Art. 292 alin. (2) lit. f) prevede că ”livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după caz, în urma transformării”;

- Verificarea conditiilor pentru aplicarea cotei de TVA redusa de 5% la tranzactionarea de locuite, conform Art. 291, alin. (3), lit. c), pct. 3 din Codul fiscal;

- Verificarea statutului terenului tranzactionat: construibil sau neconstruibil, in functie de acest aspect tranzactionarea intrand in sfera de TVA (pentru cele construibile) sau fiind scutita conform Art. 292, alin. (2), lit, f) din Codul fiscal;

- Verificarea aspectelor de bună credinţă, făcând minime diligenţe care să elimine atragerea răspunderii solidare conform Art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala.

Reglementare:

- Legea 227/2015  - Cod fiscal
- Legea 207/2015 – Cod de procedura fiscala
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după