Comparație intre PFA și microîntreprinderi din punct de vedere al costurilor

Autor: Monica Predescu | 17 Februarie 2016
Pentru cei care vor sa înceapă o afacere în anul 2016 și nu știu care este cea mai potrivită formă juridică de organizare, prezentam mai jos o comparație între PFA si microîntreprindere. Pentru aceasta comparație am avut în vedere următoarele date:

Informare privind deducerea personală

04 Februarie 2016
Vă redăm următoarele prevederi distincte din Codul Fiscal în vigoare față de legislația anterioară, în ceea ce privește deducerea personală: 1. Deducerea acordată pentru întreținerea copiilor minori ai contribuabililor se poate acorda ambilor părinți 2. Veniturile impozabile și neimpozabile ale persoanelor aflate în întreținere nu pot să depășească 300 lei/lunar

Codul fiscal intrat in vigoare in 2016

Autor: Monica Predescu | 10 Ianuarie 2016
Codul fiscal Titlul I – Dispoziții generale Titlul II – Impozitul pe profit Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Titlul IV – Impozitul pe venit Titlul V – Contributii sociale obligatorii TitlulVI – Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania Titlul VII – Taxa

Registrul de bani personali

Autor: Monica Predescu | 03 Noiembrie 2015
 INFO – 05.05.2015 – În data de 30 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul MFP 513 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal. Prevederile Ordinului se aplică începând cu data de 1 mai 2015. …………… Art.2 Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani

Limita plafon zilnic

03 Noiembrie 2015
În data de 09 aprilie 2015, s-a publicat Legea 70/2015 cu intrare în vigoare a articolului 1 de la 09.05.2015. Aceasta stipulează: -1 alin (1) „Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi

Venituri din dobanzi

Autor: Monica Predescu | 27 Octombrie 2015
INFO – 28.04.2015 – În data de 07 aprilie 2015, s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 6 care completează şi modifică legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Prevederile Ordonanţei se aplică începând cu data de 1 iunie 2015. S-au introdus următoarele articole: ART. 1161 Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane

TVA 9%

27 Octombrie 2015
INFO – 28.04.2015 În data de 07 aprilie 2015, s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 6 care completează şi modifică legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Prevederile Ordonanţei se aplică începând cu data de 1 iunie 2015. 1.Conform 140 alin. (2) Cod fiscal: Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări

Decizia Comisiei Fiscale Centrale Privind TVA

27 Octombrie 2015
INFO – 28.04.2015 În data de 30 decembrie 2014, prin OMFP 1820/2014, s-a aprobat Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 6/2014 care modifica decizia Comisiei fiscale nr. 2/2011 astfel: “Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte sau alte mijloace de probă

Contabilitatea in partida simpla

Autor: Monica Predescu | 27 Octombrie 2015
INFO   17.03.2015  In Monitorul Oficial 139/24.02.2015 s-a publicat Ordinul 170 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla Capitolul  I : Aria de aplicabilitate Prezentele reglementari se aplica de catre: 1.Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul

Reconsiderarea muncii independente în muncă dependentă

Autor: Monica Predescu | 27 Octombrie 2015
Ne poate reconsidera organul fiscal munca independentă în muncă dependentă?  16.03.2015 Conform Art.7  alin. (1), punctul 2, subpunctul 2.1 din Codul Fiscal 2.1 Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii: – beneficiarul de venit se afla intr-o relație de subordonare fata de plătitorul de venit, respectiv