Modificări privind impozitul pe clădiri

25 Aprilie 2016
La data de 21 martie 2016 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 159/2016 care prevede că se va plăti impozit pe clădiri cu destinație rezidențială chiar dacă la respectiva adresa este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoare activitate economică.

Colaboratorii nostri au primit calificativul maxim din partea CAFR

14 Martie 2016
    Stimați colaboratori, Avem plăcerea să vă anunțăm ca societatea noastră a obținut calificativul A din partea Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru a doua oară consecutiv. Calificativul a fost acordat la data de 10.03.2016 în urma inspecției calității activității desfășurate.

Impozitul pe clădiri

10 Martie 2016
Odată cu intrarea în vigoare, la 01 ianuarie 2016 a noului Cod Fiscal, s-au modificat regulile de impozitarea a clădirilor. Conform legislației în vigoare, clădirile se impozitează în funcție de destinație, respectiv clădiri rezidențiale, nerezidențiale sau mixte. Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte privind încadrarea clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice într-o anumită categorie. 1.

Informare privind ”legea anti fumat”

10 Martie 2016
Conform legii nr. 15/ 2016, începând cu 17 martie 2016 se vor aplica următoarele reguli: a) Interdicția totală de a fuma în orice spațiu închis (cu tavan și cel puțin 2 pereți) accesibil publicului sau destinat utilizării colective b) Interdicția totală de a fuma în orice spațiu închis (cu tavan și cel puțin 2 pereți)

Comparație intre PFA și microîntreprinderi din punct de vedere al costurilor

Autor: Monica Predescu | 17 Februarie 2016
Pentru cei care vor sa înceapă o afacere în anul 2016 și nu știu care este cea mai potrivită formă juridică de organizare, prezentam mai jos o comparație între PFA si microîntreprindere. Pentru aceasta comparație am avut în vedere următoarele date: 1. Veniturile anuale sunt de 100 000 lei (aprox. 8 300 lei / lună) 2.

Informare privind deducerea personală

04 Februarie 2016
Vă redăm următoarele prevederi distincte din Codul Fiscal în vigoare față de legislația anterioară, în ceea ce privește deducerea personală: 1. Deducerea acordată pentru întreținerea copiilor minori ai contribuabililor se poate acorda ambilor părinți 2. Veniturile impozabile și neimpozabile ale persoanelor aflate în întreținere nu pot să depășească 300 lei/lunar 3. La calculul venitului prevăzut

Codul fiscal intrat in vigoare in 2016

Autor: Monica Predescu | 10 Ianuarie 2016
Codul fiscal Titlul I – Dispoziții generale Titlul II – Impozitul pe profit Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Titlul IV – Impozitul pe venit Titlul V – Contributii sociale obligatorii TitlulVI – Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania Titlul VII – Taxa

Registrul de bani personali

Autor: Monica Predescu | 03 Noiembrie 2015
 INFO – 05.05.2015 – În data de 30 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul MFP 513 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal. Prevederile Ordinului se aplică începând cu data de 1 mai 2015. …………… Art.2 Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani

Limita plafon zilnic

03 Noiembrie 2015
În data de 09 aprilie 2015, s-a publicat Legea 70/2015 cu intrare în vigoare a articolului 1 de la 09.05.2015. Aceasta stipulează: -1 alin (1) „Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi

Venituri din dobanzi

Autor: Monica Predescu | 27 Octombrie 2015
INFO – 28.04.2015 – În data de 07 aprilie 2015, s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 6 care completează şi modifică legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Prevederile Ordonanţei se aplică începând cu data de 1 iunie 2015. S-au introdus următoarele articole: ART. 1161 Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane