Decizia Comisiei Fiscale Centrale Privind TVA

27 Octombrie 2015
INFO – 28.04.2015 În data de 30 decembrie 2014, prin OMFP 1820/2014, s-a aprobat Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 6/2014 care modifica decizia Comisiei fiscale nr. 2/2011 astfel: “Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte sau alte mijloace de probă

Contabilitatea in partida simpla

Autor: Monica Predescu | 27 Octombrie 2015
INFO   17.03.2015  In Monitorul Oficial 139/24.02.2015 s-a publicat Ordinul 170 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla Capitolul  I : Aria de aplicabilitate Prezentele reglementari se aplica de catre: 1.Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul

Reconsiderarea muncii independente în muncă dependentă

Autor: Monica Predescu | 27 Octombrie 2015
Ne poate reconsidera organul fiscal munca independentă în muncă dependentă?  16.03.2015 Conform Art.7  alin. (1), punctul 2, subpunctul 2.1 din Codul Fiscal 2.1 Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii: – beneficiarul de venit se afla intr-o relație de subordonare fata de plătitorul de venit, respectiv

REGULA TVA-ULUI LA INCASARE

Autor: Monica Predescu | 27 Octombrie 2015
REGULA TVA-ULUI LA INCASARE IN CAZUL PARTILOR AFILIATE  – 09.03.2015 – Cand aplicam „ regula” TVA-ului la incasare avem tendita sa uitam ca aceasta este diferita intre Partile afiliate. Conform Art. 7, alin 1 , punctul 21 din Codul Fiscal Persoane afiliate – o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este

FOLOSESTI CASA DE MARCAT?

19 Octombrie 2015
IN ATENTIA SOCIETATILOR COMERCIALE CARE FOLOSESC CASE DE MARCAT In data  de 28 ianuarie 2015 Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta nr.10 care a modificat Ordonanta de urgenta nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale astfel :            1.Incepand cu data de 01 martie 2015,

Diurna Legala

Autor: Monica Predescu | 19 Octombrie 2015
În data de 21 ianuarie 2015, ministrul finanţelor publice a emis ordinul nr. 60 prin care: S-a majorat la 17 lei cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice pentru perioada in care persoana se afla în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5

Modificari Codul Muncii

Autor: Monica Predescu | 08 Octombrie 2015
INFO – 20.01.2015 Pe 20.01 a fost publicata Legea numarul 12, care aduce urmatoarele modificari la Codul Muncii: A) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. Fac excepţie concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156 din Codul Muncii B) La articolul 145, după alineatul

Telefon Protectia Consumatorului

08 Octombrie 2015
INFO – 08.01.2015 IN ATENTIA SOCIETATILOR COMERCIALE SI P.F.A. CARE PRESTEAZA SERVICII CATRE POPULATIE SI AU OBLIGATIA SA AFISEZE TELEFONUL PROTECTIEI CONSUMATORULUI In data de 22.12.2014 a fost publicat Ordinul 594 din 15 decembrie 2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor. Acesta modifica forma

Aparate de marcat electronice fiscale

06 Octombrie 2015
INFO – 07.01.2015 In data de 30.12.2014 a fost publicata OU 91 care aduce modificari si completari la OU 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale A. Astfel: Art. 1 (8) Pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze

Legea Contabilitatii-Codul Fiscal-Salariul Minim

Autor: Monica Predescu | 06 Octombrie 2015
INFO – 05.01.2015 A. In data de 11.12.2014 s-a publicat OU 79 prin care se aduc urmatoarele modificari importante la Legea 82/ 1991 ( legea contabilitatii ) S-au abrogat prevederile prin care persoanele juridice cu cifra de afaceri sub 35000 eur  puteau opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. S-au modificat reglementarile potrivit carora evidenta