Cum se face înregistrarea în contabilitate a dividendelor trimestriale, potrivit noii Legi 163/2018

Articol scris in data de: 02 Noiembrie 2018

Ca urmare a adoptării Legii 163/2018 care reglementează modul și condițiile în care se pot distribui dividende trimestrial din profitul exercițiului financiar curent, în data de 17.09.2018, a fost publicat  Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) 3067/2018.

Așadar, dacă până de curând repartizarea dividendelor putea fi efectuată numai anual, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru anul precedent, conform noilor reglementări, orice asociat sau acționar al unei firme poate scoate bani din firma si prin repartizarea dividendelor aferente anului în curs, trimestrial, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2018. Aceasta nouă modificare va veni în sprijinul întreprinzătorilor mici şi are ca scop  diminuarea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la bugetul de stat.

Înregistrarea contabilă de dividende trimestriale: ce trebuie să ştii

Noua lege modifica şi completează  modifica OMFP 1802/2014 si OMFP 2844/2016. Firmele care vor alege această modalitate de distribuire a dividendelor vor utiliza un nou cont, contul 463 – Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar-cont de activ. Asadar, suma dividendelor repartizate va fi înregistrata în contabilitate în cadrul situaţiilor financiare interimare drept creanţă.

“Contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

Cu ajutorul contului 463 se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar, și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” este un cont de activ.

În debitul contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” se înregistrează:

● suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar (456).

În creditul contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” se înregistrează:

● suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale (457);
●  sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).

Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar.”

Aşadar, cu ajutorul noului cont se va ţine evidenţa dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar si se va regulariza după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

În noul cont 463, care este unul de activ, se vor face următoarele inregistrări:

În debitul contului 463

● suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului (contul 456);

În creditul contului 463

● regularizarea dividendelor repartizate în cursul exerciţiului pe seama dividendelor anuale (contul 457);
● sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate conform legii (prin banca,  contul 512, sau prin casa, contul 531);

De exemplu, dacă se repartizează dividende de 1000 de lei în cursul anului, la sfârşitul anului vor exista două posibile scenarii:

1. dividende anuale care depăşesc 1000 lei (1500 lei);
2. dividende anuale mai mici de 1000 lei (800 lei);

In aceste cazuri vom avea următoarele înregistrări contabile:

Evidenta repartizării dividendelor în cursul exerciţiului: 

463
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar
= 456
Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

1000 lei

Regularizarea pe seama dividendelor anuale

1. Dividende anuale = 1500 lei

457
Dividende de plată
= 463
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

1000 lei

2. Dividende anuale =  800 lei

457
Dividende de plată
= 463
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

800 lei

512 / 531
Conturi curente la bănci / Casa
= 463
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

200 lei

Pentru a putea repartiza dividendele trimestrial, trebuie întrunite următoarele criterii:

● În calitate de acționar sau asociat al unei firme, pentru a putea efectua repartizarea dividendelor trimestriale, exista obligația de a întocmi situații financiare interimare; Acestea reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului. Acestea trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobare.

Situaţiile financiare interimare vor conţine:

1. Bilanțul / situația poziției financiare
2. Contul de profit și pierdere/situația rezultatului global
3. Politicile contabile semnificative
4. Rezultatele inventarierii patrimoniului

Bilanțul/situația poziției financiare și contul de profit și pierdere/situația rezultatului global vor respecta aceeaşi structura cu cea dedicată aceloraşi componente în situațiilor financiare anuale şi vor fi realizate conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la încheierea trimestrului pentru care s-a ales repartizarea dividendelor.

Nota: Situaţiile financiare intermiare se vor realiza utilizând politicile contabile aplicate la data întocmirii lor;

● Distribuirea dividendelor trimestriale se va efectua în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop. Din ele se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.

● Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial. De asemenea, conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile care necesare pentru acest scop.

Redactor: Florentina Musat

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Monica Predescu

Articol scris de catre Monica Predescu, in data de 02/11/2018.

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi toate articolele scrise de Monica Predescu

Cum se face înregistrarea în contabilitate a dividendelor trimestriale, potrivit noii Legi 163/2018

Articol scris in data de: 2018-11-02 14:50:51

Autor: Monica Predescu

Ca urmare a adoptării Legii 163/2018 care reglementează modul și condițiile în care se pot distribui dividende trimestrial din profitul exercițiului financiar curent, în data de 17.09.2018, a fost publicat  Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) 3067/2018.


Așadar, dacă până de curând repartizarea dividendelor putea fi efectuată numai anual, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru anul precedent, conform noilor reglementări, orice asociat sau acționar al unei firme poate scoate bani din firma si prin repartizarea dividendelor aferente anului în curs, trimestrial, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2018. Aceasta nouă modificare va veni în sprijinul întreprinzătorilor mici şi are ca scop  diminuarea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la bugetul de stat.Înregistrarea contabilă de dividende trimestriale: ce trebuie să ştii


Noua lege modifica şi completează  modifica OMFP 1802/2014 si OMFP 2844/2016. Firmele care vor alege această modalitate de distribuire a dividendelor vor utiliza un nou cont, contul 463 - Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar-cont de activ. Asadar, suma dividendelor repartizate va fi înregistrata în contabilitate în cadrul situaţiilor financiare interimare drept creanţă.


“Contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar


Cu ajutorul contului 463 se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar, și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.


Contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” este un cont de activ.


În debitul contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” se înregistrează:


● suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar (456).


În creditul contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” se înregistrează:


● suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale (457);
●  sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).


Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar.”


Aşadar, cu ajutorul noului cont se va ţine evidenţa dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar si se va regulariza după aprobarea situaţiilor financiare anuale.


În noul cont 463, care este unul de activ, se vor face următoarele inregistrări:


În debitul contului 463


● suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului (contul 456);


În creditul contului 463


● regularizarea dividendelor repartizate în cursul exerciţiului pe seama dividendelor anuale (contul 457);
● sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate conform legii (prin banca,  contul 512, sau prin casa, contul 531);


De exemplu, dacă se repartizează dividende de 1000 de lei în cursul anului, la sfârşitul anului vor exista două posibile scenarii:


1. dividende anuale care depăşesc 1000 lei (1500 lei);
2. dividende anuale mai mici de 1000 lei (800 lei);


In aceste cazuri vom avea următoarele înregistrări contabile:


Evidenta repartizării dividendelor în cursul exerciţiului: 
463
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar
= 456
Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

1000 leiRegularizarea pe seama dividendelor anuale


1. Dividende anuale = 1500 lei
457
Dividende de plată
= 463
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

1000 lei2. Dividende anuale =  800 lei


457
Dividende de plată
= 463
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

800 lei


512 / 531
Conturi curente la bănci / Casa
= 463
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

200 leiPentru a putea repartiza dividendele trimestrial, trebuie întrunite următoarele criterii:


● În calitate de acționar sau asociat al unei firme, pentru a putea efectua repartizarea dividendelor trimestriale, exista obligația de a întocmi situații financiare interimare; Acestea reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului. Acestea trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobare.


Situaţiile financiare interimare vor conţine:


1. Bilanțul / situația poziției financiare
2. Contul de profit și pierdere/situația rezultatului global
3. Politicile contabile semnificative
4. Rezultatele inventarierii patrimoniului


Bilanțul/situația poziției financiare și contul de profit și pierdere/situația rezultatului global vor respecta aceeaşi structura cu cea dedicată aceloraşi componente în situațiilor financiare anuale şi vor fi realizate conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la încheierea trimestrului pentru care s-a ales repartizarea dividendelor.


Nota: Situaţiile financiare intermiare se vor realiza utilizând politicile contabile aplicate la data întocmirii lor;


● Distribuirea dividendelor trimestriale se va efectua în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop. Din ele se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.


● Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial. De asemenea, conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile care necesare pentru acest scop.Redactor: Florentina Musat

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după