Deseuri, firma colectoare, declaratii si monografie contabila

Articol scris in data de: 25 Ianuarie 2021

Situatie de fapt:

Avem o firma colectoare de deseuri fier, carton, acumulatoare si anvelope.

 Intrebare:

Care este monografia contabila?
Ce declaratii se fac la mediu si cat se plateste?
Dar daca facem contract cu o firma de preluare responsabilitate?


Activitatea de colectare a deseurilor este reglementata de Legea 211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare iar ca obligatii ce ii revin entitatilor colectoare de deseuri avem Ordonanta de urgenta nr. 196/2005:

ART. 9

(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a)*1) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către deţinătorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică.

Sumele se reţin la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

(5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) şi j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

ART. 11

„ (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi s) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.”

(3) Declaraţia se depune sau se transmite la Administraţia Fondului, iar plata se realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.

ART 12

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

Entitățile care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor autorizate potrivit legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile au obligația să calculeze, să rețină, să declare și să vireze la Fondul pentru mediu o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase.

Această contribuție se reține prin stopaj, se declară și se virează la Fondul pentru mediu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase de către generatorii deșeurilor către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor se realizează pe bază de factură, cu evidențierea distinctă a contribuției de 2% și cu reținerea acesteia.

Ca si monografie contabila avem urmatoarea propunere:

Cazul 1: se cumpara de pe persoane juridice ( cu taxare inversa cf art 331 alin 2 Cod Fiscal )

1. Achiziționarea deșeurilor de la unitatea deținătoare, pe baza facturii primite de la aceasta:

3021 = 401
4426=4427

2. Constituirea Fondului pentru mediu, cota acestuia reținându-se prin stopaj la sursă:

401 = 447  – cota de 2%

3. Achitarea facturii emise de unitatea deținătoare de deșeuri:

401 = 5121/5311  ( valoarea facturii mai putin cei 2% )

4. Vărsarea la Fondul pentru mediu a cotei reținute de unitatea colectoare/valorificatoare de deșeuri reciclabile:

447= 5121 ( se vireaza cei 2% ) la fondul de mediu

Cazul 2: se cumpara de la persoane fizice:

1. Achiziționarea deșeurilor de la persoana fizică deținătoare (vânzătoare), pe baza borderoului de achiziție:

3021 = 462   valoarea deseurilor achizitionate

2. Achitarea în numerar a sumelor cuvenite persoanei fizice și reținerea cotei de 2%:

462 = 5311 ( se achita la PF mai putin 2%)
462=   447 Evidențierea datoriei reprezentând cota de 2%

3. Vărsarea la Fondul pentru mediu a cotei reținute de unitatea colectoare/valorificatoare de deșeuri reciclabile:

447= 5121 ( se vireaza cei 2% ) la fondul de mediu

Declaratia respectiva se depune online asa cum rezulta din anuntul postat pe site de catre Adminstratia Nationala a Fondului de mediu

Având în vedere obiectivele stabilite prin Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România, precum și măsurile de digitalizare la nivelul autorităților și instituțiilor publice promovate de Guvernul României în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, Administrația Fondului pentru Mediu vă informează că declarațiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu vor fi depuse exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă începând cu declarația aferentă perioadei de raportare martie 2021, cu termen de depunere 26.04.2021.

În acest sens, recomandăm tuturor contribuabililor care nu s-au înrolat pentru utilizarea serviciului “Depunere declaraţii on-line”, să ia toate măsurile necesare în acest sens, accesând site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu la adresa https://online.afm.ro/.

Toate informațiile necesare se găsesc în Ghidul de utilizare, precum și în fișierul FAQ, puse la dispoziție la aceeași adresă.

Informații suplimentare și clarificări pot fi obținute la e-mail asistenta@afm.ro.”

In ceea ce priveste firmele de preluare a responsabilitatii:

Ce responsabilitati preia un OTR? (Organizatie de Transfer de Responsabilitate)

Preia responsabilitatile de mediu ale agentilor economici in ceea ce priveste:

 • Responsabilitate de mediu pe care o au producatorii/distribuitorii de ambalaje
 • Raportarea cantitatii de ambalaje si plata taxelor datorate Fondului de Mediu
 • Reprezentarea la controlul autoritatilor de mediu pe aspectele ce tin de preluarea responsabilitatii – intreaga raspundere o purtam noi!

Un OTR (Organizatie de Transfer de Responsabilitate) vine in ajutorul operatorilor economici care au obligatia de a raporta cantitatile de ambalaje si de a le valorifica macar pana la tintele minime prevazute in lege.

Din ce rezulta de mai sus, concluzionez ca nu vi se aplica dvoastra, ci acelor firme care pun in circulatie ambalaje (producatori sau distribuitori).

Reglementare:

 • Legea 151/2011;
 • OUG 196/2005  – art  9 ; art 11 ; art 12
 •  Codul fiscal – legea 227/2015 art 331 alin 2
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 25/01/2021.

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 24.000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Cornel Grama

Deseuri, firma colectoare, declaratii si monografie contabila

Articol scris in data de: 2021-01-25 17:52:05

Autor: Cornel Grama

Situatie de fapt:

Avem o firma colectoare de deseuri fier, carton, acumulatoare si anvelope.

 Intrebare:

Care este monografia contabila?
Ce declaratii se fac la mediu si cat se plateste?
Dar daca facem contract cu o firma de preluare responsabilitate?
Activitatea de colectare a deseurilor este reglementata de Legea 211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare iar ca obligatii ce ii revin entitatilor colectoare de deseuri avem Ordonanta de urgenta nr. 196/2005:

ART. 9

(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a)*1) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către deţinătorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică.

Sumele se reţin la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

(5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) şi j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

ART. 11

„ (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi s) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.”

(3) Declaraţia se depune sau se transmite la Administraţia Fondului, iar plata se realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.

ART 12

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

Entitățile care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor autorizate potrivit legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile au obligația să calculeze, să rețină, să declare și să vireze la Fondul pentru mediu o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase.

Această contribuție se reține prin stopaj, se declară și se virează la Fondul pentru mediu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase de către generatorii deșeurilor către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor se realizează pe bază de factură, cu evidențierea distinctă a contribuției de 2% și cu reținerea acesteia.

Ca si monografie contabila avem urmatoarea propunere:

Cazul 1: se cumpara de pe persoane juridice ( cu taxare inversa cf art 331 alin 2 Cod Fiscal )

1. Achiziționarea deșeurilor de la unitatea deținătoare, pe baza facturii primite de la aceasta:

3021 = 401
4426=4427

2. Constituirea Fondului pentru mediu, cota acestuia reținându-se prin stopaj la sursă:

401 = 447  - cota de 2%

3. Achitarea facturii emise de unitatea deținătoare de deșeuri:

401 = 5121/5311  ( valoarea facturii mai putin cei 2% )

4. Vărsarea la Fondul pentru mediu a cotei reținute de unitatea colectoare/valorificatoare de deșeuri reciclabile:

447= 5121 ( se vireaza cei 2% ) la fondul de mediu

Cazul 2: se cumpara de la persoane fizice:

1. Achiziționarea deșeurilor de la persoana fizică deținătoare (vânzătoare), pe baza borderoului de achiziție:

3021 = 462   valoarea deseurilor achizitionate

2. Achitarea în numerar a sumelor cuvenite persoanei fizice și reținerea cotei de 2%:

462 = 5311 ( se achita la PF mai putin 2%)
462=   447 Evidențierea datoriei reprezentând cota de 2%

3. Vărsarea la Fondul pentru mediu a cotei reținute de unitatea colectoare/valorificatoare de deșeuri reciclabile:

447= 5121 ( se vireaza cei 2% ) la fondul de mediu

Declaratia respectiva se depune online asa cum rezulta din anuntul postat pe site de catre Adminstratia Nationala a Fondului de mediu

Având în vedere obiectivele stabilite prin Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România, precum și măsurile de digitalizare la nivelul autorităților și instituțiilor publice promovate de Guvernul României în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, Administrația Fondului pentru Mediu vă informează că declarațiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu vor fi depuse exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă începând cu declarația aferentă perioadei de raportare martie 2021, cu termen de depunere 26.04.2021.

În acest sens, recomandăm tuturor contribuabililor care nu s-au înrolat pentru utilizarea serviciului "Depunere declaraţii on-line", să ia toate măsurile necesare în acest sens, accesând site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu la adresa https://online.afm.ro/.

Toate informațiile necesare se găsesc în Ghidul de utilizare, precum și în fișierul FAQ, puse la dispoziție la aceeași adresă.

Informații suplimentare și clarificări pot fi obținute la e-mail asistenta@afm.ro.”

In ceea ce priveste firmele de preluare a responsabilitatii:

Ce responsabilitati preia un OTR? (Organizatie de Transfer de Responsabilitate)

Preia responsabilitatile de mediu ale agentilor economici in ceea ce priveste:

 • Responsabilitate de mediu pe care o au producatorii/distribuitorii de ambalaje

 • Raportarea cantitatii de ambalaje si plata taxelor datorate Fondului de Mediu

 • Reprezentarea la controlul autoritatilor de mediu pe aspectele ce tin de preluarea responsabilitatii – intreaga raspundere o purtam noi!


Un OTR (Organizatie de Transfer de Responsabilitate) vine in ajutorul operatorilor economici care au obligatia de a raporta cantitatile de ambalaje si de a le valorifica macar pana la tintele minime prevazute in lege.

Din ce rezulta de mai sus, concluzionez ca nu vi se aplica dvoastra, ci acelor firme care pun in circulatie ambalaje (producatori sau distribuitori).

Reglementare:

 • Legea 151/2011;

 • OUG 196/2005  - art  9 ; art 11 ; art 12

 •  Codul fiscal – legea 227/2015 art 331 alin 2

 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după