Documente model pentru firmele care au angajatii in somaj tehnic si solicita ajutor de la AJOFM

Articol scris in data de: 01 Aprilie 2020

Va redam mai jos modelele documentelor care vor trebui utilizate de societatiile care au salariatii in somaj tehnic si doresc sa primeasca de la stat indemnizatia aferenta somajului tehnic:

CERERE

Angajator ……………………………………………………………………

Adresă sediu social ……………………………………………………..

CUI/CIF ……………………………………………………………………..

Cont bancar nr. …………………………………………………………..

Telefon ………………………………………..

E-mail ………………………………………………………………………..

Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ………………………../Municipiului Bucureşti

Subsemnatul/(a), …………………………….., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ………………………….., cu sediul social în localitatea ………………………., str. …………………………nr. ……., judeţul ………………………./municipiul …………………….., sectorul …., vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de ……… persoane, în sumă totală de ……………… lei brut, aferentă perioadei ………………..

Anexez prezentei:

– declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate (anexa nr. 1);

– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2).

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………………………….

Semnătura ………………………………………

Data …………………….

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

(- ANEXA nr. 1 la cerere)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/(a), ……………………………., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ……………………………, CUI/CIF ………………………. cu sediul social în localitatea ………………………., str. …………………………. nr. ……., judeţul ………………………/municipiul ……………………., sectorul …., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parţial.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………………………..

Semnătura ……………………………………..

Data …………………….

LISTA persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare

(- ANEXA nr. 2 la cerere)

LISTA persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Numele şi prenumele salariatului CNP Nivelul de educaţie (ISCED) Reşedinţa

(urban/rural)

Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat Data suspendării contractului individual de muncă*) Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgenţă Indemnizaţia solicitată**)
1                
2                
….                
TOTAL  

_____

*)Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.

**)75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………………………….

Semnătura ………………………………………..

Data ………………………

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Ioana – Camelia Predescu

Articol scris de catre Ioana – Camelia Predescu, in data de 01/04/2020.

Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 3 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.

Vezi toate articolele scrise de Ioana – Camelia Predescu

Documente model pentru firmele care au angajatii in somaj tehnic si solicita ajutor de la AJOFM

Articol scris in data de: 2020-04-01 08:59:28

Autor: Ioana – Camelia Predescu

Va redam mai jos modelele documentelor care vor trebui utilizate de societatiile care au salariatii in somaj tehnic si doresc sa primeasca de la stat indemnizatia aferenta somajului tehnic:

CERERE


Angajator ..............................................................................

Adresă sediu social ..............................................................

CUI/CIF ................................................................................

Cont bancar nr. ....................................................................

Telefon ...............................................

E-mail ...................................................................................

Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ............................./Municipiului Bucureşti

Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ................................, cu sediul social în localitatea ............................, str. ..............................nr. ......., judeţul ............................/municipiul .........................., sectorul ...., vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ....................

Anexez prezentei:

- declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate (anexa nr. 1);

- lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2).

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................

Semnătura .............................................

Data .........................

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


(- ANEXA nr. 1 la cerere)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/(a), .................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ................................., CUI/CIF ............................ cu sediul social în localitatea ............................, str. ............................... nr. ......., judeţul .........................../municipiul ........................., sectorul ...., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parţial.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................................

Semnătura ............................................

Data .........................

LISTA persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare

(- ANEXA nr. 2 la cerere)

LISTA persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioareNr. crt. Numele şi prenumele salariatului CNP Nivelul de educaţie (ISCED) Reşedinţa

(urban/rural)
Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat Data suspendării contractului individual de muncă*) Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgenţă Indemnizaţia solicitată**)
1                
2                
....                
TOTAL  

_____

*)Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.

**)75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................

Semnătura ...............................................

Data ...........................
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după