II versus SRL in comertul cu animale vii

Articol scris in data de: 13 Ianuarie 2021

Situatie de fapt:

O persoana doreste sa achizitioneze animale, in speta cai, de la persoane fizice si apoi sa le vanda la un abator.

Intrebare:

Va rog sa spuneti care varianta de firma : II, PFA sau SRL ar fi mai avantajoasa? Daca se poate sa exemplificati si cu calculele aferente, adica impozit pe venit micro sau impozit pe profit si celelalte contributii (CAS, CASS) ce ar trebui platite la fiecare forma de societate.

Mentionez ca achizitiile pe un 1 de zile ar fi de circa 800.000 lei iar vanzarile ar fi de 900.000 lei. La depasire plafon, firma se va inregistra ca si platitor de TVA?

Nu va avea angajati nici un salariat si singurele cheltuieli vor fi cele legate de transport ( detine mijloc de transport), respectiv motorina, aproximativ 15.000 lei , total 1 an). Mentionez ca persoana este din judetul Suceava.(in caz de norma de venit sau impozit real la optiunea de PFA).


Pentru a putea infiinta un PFA trebuie sa aveti o diploma de calificare in domeniul in care deschideti acel PFA. Daca nu aveti aceasta diploma nu o sa puteti infiinta un PFA. Nici nu va recomand infiintarea unui PFA in cazul dumneavostra.

Dumneavostra o sa aveti de ales intre infiintarea unei Intreprinderi Individuale si infiintarea unui SRL.

Conform art.24 din Legea 182/2016, incepand cu anul 2017 Intreprinderea Individuala poate avea cel mult 10 clase de activitati CAEN si poate avea cel mult 8 salariati. Titularul Intreprinderii Individuale nu poate fi propriul angajat

ART. 24

(1) Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

(2) Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.”

Conform art.67 alin.1 din Legea 227 din 2015, veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari servicii si veniturile din profesii liberale realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv activitatile adiacente.

Conform art.68 alin.1 din Legea 227 din 2015, venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

ART. 67 – Definirea veniturilor din activități independente

(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

 ART. 68 – Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(1) Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 681 și art. 69.

In cazul expus de dumneavoastra veti avea de platit catre bugetul statului prin depunerea Declaratiei Unice urmatoarele sume:

“achizitiile pe un 1 de zile ar fi de circa 800.000 lei iar vanzarile ar fi de 900.000 lei, nu va avea angajati nici un salariat si singurele cheltuieli vor fi cele legate de transport ( detine mijloc de transport), respectiv motorina, aproximativ 15.000 lei , total 1 an)”

Venit brut:venituri din vanzari 900.000 lei
Cheltuieli deductibile:815.000 lei
cheltuieli cu achizitia de animale800.000 lei
cheltuieli cu combustibilul 15.000 lei
Venit brut:900.000 lei
Cheltuieli deductibile:815.000 lei
Venit net:85.000 lei
Impozit pe venit 10%:8.500 lei
CAS 25% pensie:6.690 lei
CASS 10% sanatate:2.676 lei

In concluzie aveti de platit anual la stat prin depunerea Declaratiei Unice 17.866 lei, tinand cont de sumele pe care dumneavostra le-ati scris.

In luna in care ati depasit 300.000 lei venituri din vanzari sunteti obligat sa va inregistrati ca platitor de TVA. Pe langa suma de mai sus pe care sunteti obligat sa o platiti prin depunerea DU pe CNP, mai sunteti obligat sa platiti TVA 9% la tot ce vindeti catre abatoare.

Din venitul brut de 900.000 lei scadem 300.000 lei, suma pana la care nu sunteti obligat sa platiti TVA si veti colecta TVA pentru suma de 600.000 lei.

600.000 lei x 9% TVA =54.000 lei TVA colectat

Avand cheltuieli deductibile cu combustibilul in suma de 15.000 lei pe an, veti deduce din aceasta suma 19% TVA.

15.000 lei x 19/119 =2.395 lei TVA deductibil
54.000 lei TVA colectat - 2.395 lei TVA deductibil =51.605 TVA de plata catre bugetul statului.

Am considerat ca suma de 15.000 lei este cheltuita in perioada dupa ce devine platitor de TVA.

Pentru contabilitatea in partida simpla, cel putin in momentul in care deveniti platitor de TVA, aveti nevoie de contabil pentru depunerea declaratiilor 300 si 394 pe codul fiscal al Intreprinderii Individuale.

Marele avantaj al infiintarii unei Intreprinderi Individuale este acela ca nu trebuie sa justifice banii incasati din vanzarea animalelor, pentru ca la contabilitatea in partida simpla nu exista Registru de casa.

In cazul infiintarii unui SRL, conform art.1 alin.1 din Legea 31 din 1990, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia in vederea desfasurarii de activitati cu scop lucrativ. Se poate infiinta un SRL numai de o singura persoana prin intocmirea unui Statut, asa cum prevede art.5 alin.2 si alin.3 din Legea 31 din 1990.

Articolul 1

(1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Articolul 5

 (2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.

(3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

La infiintare SRL este din start platitor de impozit micro, asta numai in cazul in care nu se doreste ca de la inceput sa fie platitor de impozit pe profit.

Conform art.47 alin.1 din Legea 227 din 2015, ca o ssocietate sa poata fi microintreprindere trebuie sa indeplineasca cumulativ 3 conditii si anume: sa nu fi realizat in anul fiscal precedent venituri mai mari de 1 milion euro, capitalul social sa fie detinut de persoane fizice sau juridice private si sa nu se afle in dizolvare urmata de lichidare.

ART. 47 – Definiția microîntreprinderii

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) *** A B R O G A T ***

b) *** A B R O G A T ***

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit leg

Asa cum ati precizat ca nu va avea angajati, conform art.51 ali.1 litera c) din Legea 227 din 2015, cota de impozitare a veniturilor realizate este de 3%

ART. 51 – Cotele de impozitare

(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;

b) *** A B R O G A T *** ;

c) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

In cazul expus de dumneavoastra “achizitiile pe un 1 de zile ar fi de circa 800.000 lei iar vanzarile ar fi de 900.000 lei, nu va avea angajati nici un salariat si singurele cheltuieli vor fi cele legate de transport ( detine mijloc de transport), respectiv motorina, aproximativ 15.000 lei , total 1 an)”, impozitul de 3% se va calcula la total venituri realizate.

900.000 lei x 3% impozit pe venit micro =27.000 lei impozit de platit la bugetul statului prin depunerea declaratiei 100 la fiecare sfarsit de trimestru.

In luna in care ati depasit 300.000 lei venituri din vanzari sunteti obligat sa va inregistrati ca platitor de TVA. Pe langa suma de mai sus pe care sunteti obligat sa o platiti la bugetul statului trimestrial, mai sunteti obligat sa platiti TVA 9% la tot ce vindeti catre abatoare.

Din venitul brut de 900.000 lei scadem 300.000 lei, suma pana la care nu sunteti obligat sa platiti TVA si veti colecta TVA pentru suma de 600.000 lei.

600.000 lei x 9% TVA =54.000 lei TVA colectat

Avand cheltuieli deductibile cu combustibilul in suma de 15.000 lei pe an, veti deduce din aceasta suma 19% TVA.

15.000 lei x 19/119 =2.395 lei TVA deductibil
54.000 lei TVA colectat - 2.395 lei TVA deductibil =51.605 TVA de plata catre bugetul statului.

Am considerat ca suma de 15.000 lei este cheltuita in parioada dupa ce devine platitor de TVA.

Marele dezavantaj in cazul SRL, este acela ca banii incasati din vanzarea animalelor nu sunt ai administratorului persoana fizica ci sunt ai societatii comerciale. Persoana fizica, in speta asociatul unic, si Persoana juridica sunt doua entitati distincte si administratorul societatii nu poate dispune de banii societatii dupa bunul plac.

Conform art.67 alin.2 din Legea 31/1990, asociatul unic poate primi trimestrial dividende interimare din profitul realizat. In acest caz societatea ii retine 5% impozit pe dividende pe care il va declara in declaratia 100 si il va plati la stat luna urmatoare incasarii dividendelor.

Daca din venitul realizat in suma de 900.000 lei scadem 800.000 lei achizitia cu animalele si 15.000 lei achizitia de combustibil, ne ramine un profit de 85.000 lei. Acest profit net impartit la 4 trimestre ne rezulta un profit trimestrial de 21.250 lei.

21.250 lei x 5% impozit pe dividende =1.063 lei impozit pe dividende de plata trimestrial inmultit cu 4 trimestre rezulta un impozit pe dividende anual de 4.252 lei.

Articolul 67

(1) Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.

(2) Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu sa stabilit o dobândă mai mare.

Pentru ca suma dividendelor incasate intr-un an depaseste valoarea celor 12 salarii minime pe economie, in cazul nostru anul 2020 salariul minim este 2.230 lei, asociatul unic are obligatia depunerii Declaratiei Unice si a platii CASS, sanatate, in suma de 2.676 lei conform art.170 alin.1 din Legea 227 sin 2015.

ART. 170 – Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)

(1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 120

ART. 155 – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform  76;

b) venituri din activități independente, definite conform  67;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform  70;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile  125;

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform  83;

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform  103;

g) venituri din investiții, definite conform  91;

h) venituri din alte surse, definite conform  114.

ART. 91 – Definirea veniturilor din investiții

Veniturile din investiții cuprind:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi; Norme metodologice

c) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; Norme metodologice

d) câștiguri din transferul aurului de investiţii, definit potrivit legii;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Pentru societatea infiintata aveti nevoie de un contabil care sa va intocmeasca actele contabile si sa va depuna declaratiile 100, 300, 394, 205.

In concluzie aveti de platit la bugetul de stat pentru fiecare forma infiintata urmatoarele:

Intreprindere Individuala

Impozit pe venit 10%:8.500 lei
CAS 25% pensie:6.690 lei
CASS 10% sanatate:2.676 lei
TVA de plata:51.605 lei
TOTAL DE PLATA 69.471 lei

SRL

Impozit pe venit micro 27.000 lei
TVA de plata:51.605 lei
Impozit dividende anual:4.252 lei
82.857 lei
Depunere DU pe CNP pentru plata CASS 10%
2.676 lei
TOTAL DE PLATA85.533 lei

Mentionez ca au foast facute calcule cu sumele furnizate de dumneavostra.

Reglementare:

 • art.24 din Legea 182/2016
 • art.67 alin.1 din Legea 227 din 2015
 • art.68 alin.1 din Legea 227 din 2015
 • art.1 alin.1 din Legea 31 din 1990
 • art.5 alin.2 si alin.3 din Legea 31 din 1990
 • art.51 ali.1 litera c) din Legea 227 din 2015
 • art.67 alin.2 din Legea 31/1990
 • art.170 alin.1 din Legea 227 sin 2015.
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 13/01/2021.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

II versus SRL in comertul cu animale vii

Articol scris in data de: 2021-01-13 10:05:31

Autor: Romeo Negrut

Situatie de fapt:

O persoana doreste sa achizitioneze animale, in speta cai, de la persoane fizice si apoi sa le vanda la un abator.

Intrebare:

Va rog sa spuneti care varianta de firma : II, PFA sau SRL ar fi mai avantajoasa? Daca se poate sa exemplificati si cu calculele aferente, adica impozit pe venit micro sau impozit pe profit si celelalte contributii (CAS, CASS) ce ar trebui platite la fiecare forma de societate.

Mentionez ca achizitiile pe un 1 de zile ar fi de circa 800.000 lei iar vanzarile ar fi de 900.000 lei. La depasire plafon, firma se va inregistra ca si platitor de TVA?

Nu va avea angajati nici un salariat si singurele cheltuieli vor fi cele legate de transport ( detine mijloc de transport), respectiv motorina, aproximativ 15.000 lei , total 1 an). Mentionez ca persoana este din judetul Suceava.(in caz de norma de venit sau impozit real la optiunea de PFA).
Pentru a putea infiinta un PFA trebuie sa aveti o diploma de calificare in domeniul in care deschideti acel PFA. Daca nu aveti aceasta diploma nu o sa puteti infiinta un PFA. Nici nu va recomand infiintarea unui PFA in cazul dumneavostra.

Dumneavostra o sa aveti de ales intre infiintarea unei Intreprinderi Individuale si infiintarea unui SRL.

Conform art.24 din Legea 182/2016, incepand cu anul 2017 Intreprinderea Individuala poate avea cel mult 10 clase de activitati CAEN si poate avea cel mult 8 salariati. Titularul Intreprinderii Individuale nu poate fi propriul angajat

"ART. 24

(1) Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

(2) Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."

Conform art.67 alin.1 din Legea 227 din 2015, veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari servicii si veniturile din profesii liberale realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv activitatile adiacente.

Conform art.68 alin.1 din Legea 227 din 2015, venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

ART. 67 - Definirea veniturilor din activități independente

(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

 ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(1) Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 681 și art. 69.

In cazul expus de dumneavoastra veti avea de platit catre bugetul statului prin depunerea Declaratiei Unice urmatoarele sume:

“achizitiile pe un 1 de zile ar fi de circa 800.000 lei iar vanzarile ar fi de 900.000 lei, nu va avea angajati nici un salariat si singurele cheltuieli vor fi cele legate de transport ( detine mijloc de transport), respectiv motorina, aproximativ 15.000 lei , total 1 an)”

[table id=460 responsive=scroll /]

In concluzie aveti de platit anual la stat prin depunerea Declaratiei Unice 17.866 lei, tinand cont de sumele pe care dumneavostra le-ati scris.

In luna in care ati depasit 300.000 lei venituri din vanzari sunteti obligat sa va inregistrati ca platitor de TVA. Pe langa suma de mai sus pe care sunteti obligat sa o platiti prin depunerea DU pe CNP, mai sunteti obligat sa platiti TVA 9% la tot ce vindeti catre abatoare.

Din venitul brut de 900.000 lei scadem 300.000 lei, suma pana la care nu sunteti obligat sa platiti TVA si veti colecta TVA pentru suma de 600.000 lei.

[table id=462 responsive=scroll /]

Avand cheltuieli deductibile cu combustibilul in suma de 15.000 lei pe an, veti deduce din aceasta suma 19% TVA.

[table id=463 responsive=scroll /]

Am considerat ca suma de 15.000 lei este cheltuita in perioada dupa ce devine platitor de TVA.

Pentru contabilitatea in partida simpla, cel putin in momentul in care deveniti platitor de TVA, aveti nevoie de contabil pentru depunerea declaratiilor 300 si 394 pe codul fiscal al Intreprinderii Individuale.

Marele avantaj al infiintarii unei Intreprinderi Individuale este acela ca nu trebuie sa justifice banii incasati din vanzarea animalelor, pentru ca la contabilitatea in partida simpla nu exista Registru de casa.

In cazul infiintarii unui SRL, conform art.1 alin.1 din Legea 31 din 1990, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia in vederea desfasurarii de activitati cu scop lucrativ. Se poate infiinta un SRL numai de o singura persoana prin intocmirea unui Statut, asa cum prevede art.5 alin.2 si alin.3 din Legea 31 din 1990.

Articolul 1

(1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Articolul 5

 (2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.

(3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

La infiintare SRL este din start platitor de impozit micro, asta numai in cazul in care nu se doreste ca de la inceput sa fie platitor de impozit pe profit.

Conform art.47 alin.1 din Legea 227 din 2015, ca o ssocietate sa poata fi microintreprindere trebuie sa indeplineasca cumulativ 3 conditii si anume: sa nu fi realizat in anul fiscal precedent venituri mai mari de 1 milion euro, capitalul social sa fie detinut de persoane fizice sau juridice private si sa nu se afle in dizolvare urmata de lichidare.

ART. 47 - Definiția microîntreprinderii

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) *** A B R O G A T ***

b) *** A B R O G A T ***

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit leg

Asa cum ati precizat ca nu va avea angajati, conform art.51 ali.1 litera c) din Legea 227 din 2015, cota de impozitare a veniturilor realizate este de 3%

ART. 51 - Cotele de impozitare

(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;

b) *** A B R O G A T *** ;

c) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

In cazul expus de dumneavoastra “achizitiile pe un 1 de zile ar fi de circa 800.000 lei iar vanzarile ar fi de 900.000 lei, nu va avea angajati nici un salariat si singurele cheltuieli vor fi cele legate de transport ( detine mijloc de transport), respectiv motorina, aproximativ 15.000 lei , total 1 an)”, impozitul de 3% se va calcula la total venituri realizate.

[table id=464 responsive=scroll /]

In luna in care ati depasit 300.000 lei venituri din vanzari sunteti obligat sa va inregistrati ca platitor de TVA. Pe langa suma de mai sus pe care sunteti obligat sa o platiti la bugetul statului trimestrial, mai sunteti obligat sa platiti TVA 9% la tot ce vindeti catre abatoare.

Din venitul brut de 900.000 lei scadem 300.000 lei, suma pana la care nu sunteti obligat sa platiti TVA si veti colecta TVA pentru suma de 600.000 lei.

[table id=465 responsive=scroll /]

Avand cheltuieli deductibile cu combustibilul in suma de 15.000 lei pe an, veti deduce din aceasta suma 19% TVA.

[table id=466 responsive=scroll /]

Am considerat ca suma de 15.000 lei este cheltuita in parioada dupa ce devine platitor de TVA.

Marele dezavantaj in cazul SRL, este acela ca banii incasati din vanzarea animalelor nu sunt ai administratorului persoana fizica ci sunt ai societatii comerciale. Persoana fizica, in speta asociatul unic, si Persoana juridica sunt doua entitati distincte si administratorul societatii nu poate dispune de banii societatii dupa bunul plac.

Conform art.67 alin.2 din Legea 31/1990, asociatul unic poate primi trimestrial dividende interimare din profitul realizat. In acest caz societatea ii retine 5% impozit pe dividende pe care il va declara in declaratia 100 si il va plati la stat luna urmatoare incasarii dividendelor.

Daca din venitul realizat in suma de 900.000 lei scadem 800.000 lei achizitia cu animalele si 15.000 lei achizitia de combustibil, ne ramine un profit de 85.000 lei. Acest profit net impartit la 4 trimestre ne rezulta un profit trimestrial de 21.250 lei.

[table id=467 responsive=scroll /]

Articolul 67

(1) Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.

(2) Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu sa stabilit o dobândă mai mare.

Pentru ca suma dividendelor incasate intr-un an depaseste valoarea celor 12 salarii minime pe economie, in cazul nostru anul 2020 salariul minim este 2.230 lei, asociatul unic are obligatia depunerii Declaratiei Unice si a platii CASS, sanatate, in suma de 2.676 lei conform art.170 alin.1 din Legea 227 sin 2015.

ART. 170 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)

(1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 120

ART. 155 - Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform  76;

b) venituri din activități independente, definite conform  67;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform  70;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile  125;

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform  83;

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform  103;

g) venituri din investiții, definite conform  91;

h) venituri din alte surse, definite conform  114.

ART. 91 - Definirea veniturilor din investiții

Veniturile din investiții cuprind:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi; Norme metodologice

c) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; Norme metodologice

d) câștiguri din transferul aurului de investiţii, definit potrivit legii;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Pentru societatea infiintata aveti nevoie de un contabil care sa va intocmeasca actele contabile si sa va depuna declaratiile 100, 300, 394, 205.

In concluzie aveti de platit la bugetul de stat pentru fiecare forma infiintata urmatoarele:

Intreprindere Individuala


[table id=468 responsive=scroll /]

SRL


[table id=469 responsive=scroll /]

Mentionez ca au foast facute calcule cu sumele furnizate de dumneavostra.

Reglementare:

 • art.24 din Legea 182/2016

 • art.67 alin.1 din Legea 227 din 2015

 • art.68 alin.1 din Legea 227 din 2015

 • art.1 alin.1 din Legea 31 din 1990

 • art.5 alin.2 si alin.3 din Legea 31 din 1990

 • art.51 ali.1 litera c) din Legea 227 din 2015

 • art.67 alin.2 din Legea 31/1990

 • art.170 alin.1 din Legea 227 sin 2015.

 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după