Noua declarație privind beneficiarul real Legea 129/2019

Articol scris in data de: October 11, 2019

Legea 129/2019 impune societăților comerciale, asociațiilor și fundațiilor obligația identificării și declarării beneficiarilor reali și a modului în care aceștia exercită controlul asupra societății.


Noua declarație privind beneficiarul real Legea 129/2019
Vom analiza următoarele aspecte:

A. Ce se înțelege prin beneficiari reali;
B. Care este persoana fizică care trebuie să dea respectiv să depună declarația;
C. Când se depune declarația;
D. Unde se depune declarația;
E. Care sunt sancțiunile;
F. Ce trebuie să conțină declarația.

I. În cazul societăților comerciale

A. Beneficiarii reali sunt persoanele care controlează efectiv societatea în sensul că dețin peste 25% din capitalurile proprii (capitalul social). Dacă nu pot fi identificate astfel de persoane, beneficiarii reali vor fi persoanele care conduc efectiv societatea, respectiv administratorii/directorii generali/managerii etc.

B. Declarația se depune de către reprezentantul societății (administrator). Dacă exista mai mulți reprezentanți, declarația poate fi dată de către oricare din aceștia.

C. Declarația se depune:

a) Până pe 21 iulie 2021 pentru firmele deja existente;
b) Anual, odată cu bilanțul, în maxim 15 zile de la data hotărârii AGA de aprobare a situațiilor financiare;
c) Ori de câte ori se modifică beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, în termen de 15 zile de la modificare;
d) La înființare de către firmele inființate după data intrării în vigoare a legii.

D. Declarația poate fi dată atât în fața notarului cât și în fața reprezentanților Registrului Comerțului. Poate fi comunicată către Registrul Comerțului personal sau prin împuternicit.

E. Sancțiuni:

a) Nedepunerea declarației se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 lei;
b) Nedepunerea declarației în termen de 30 zile de la aplicarea sancțiunii de la litera a) se sancționează cu dizolvarea societății.

II. În cazul asociațiilor și fundațiilor

A. Beneficiarii reali sunt fondatorii/persoanele care beneficiază efectiv de activitatea acestor entități. Daca nu pot fi identificate astfel de persoane, grupul beneficiarilor reali va fi constituit din persoanele în al căror interes principal se constituie persoana juridică (de exemplu victime ale violenței domestice, persoane cu dizabilități etc.).

B. Consiliul director împuternicește o persoană fizică să dea pe proprie răspundere o declarație încheiată în formă autentică privind beneficiarii reali.

C. Declarația se depune:

a) Pana pe 21 iulie 2021 pentru asociațiile/fundațiile deja existente;
b) Anual, pana pe 15 ianuarie;
c) Ori de câte ori se modifică beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare;
d) La înființare de către entitățile inființate după data intrării în vigoare a legii.

D. Declarația trebuie dată în formă autentica, în fața notarului. Poate fi comunicată către Ministerul Justiției personal sau prin împuternicit.

E. Sancțiuni:

a) Nedepunerea declarației se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 5.000 lei;
b) Nedepunerea declarației în termen de 30 zile de la aplicarea sancțiunii de la litera a) se sancționează cu dizolvarea asociației/fundației.

III. Ce trebuie să conțină declarația privind beneficiarul real

            Atât în cazul societăților comerciale cat și al asociațiilor și fundațiilor, declarația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date privind beneficiarii reali:

a) Nume și prenume;
b) Data nașterii;
c) CNP;
d) Seria și numărul cărții de identitate;
e) Cetățenia;
f) Domiciliul (sau reședința).

În plus, declarațiile aferente societăților comerciale trebuie să conțină și modalitatea prin care se exercită controlul acestora.

Alte noutăți cuprinse în legea 129/2019:

            Conform legii menționate actele constitutive ale asociațiilor și fundațiilor vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale membrilor asociaţi: nume, prenume, CNP, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social. De asemenea denumirea asociației sau fundației trebuie să cuprindă termenul „asociație”, respectiv „fundație”.

            În cazul în care o asociație sau fundație nu respectă prevederile enunțate mai sus, va trebui să își modifice actul constitutiv, astfel încât să fie conform cu legea, pana cel târziu în 21 iulie 2020.

            Daca pana pe 21 iulie nu se operează modificările menționate, asociațiile/fundațiile pot fi dizolvate.

Distribuie pagina
Ioana-Camelia Sprivac

Articol scris de catre Ioana-Camelia Sprivac, in data de October 11, 2019.

Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostiinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 3 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.

Vezi toate articolele scrise de Ioana-Camelia Sprivac