Email

office@universulfiscal.ro

Obligatiile persoanelor juridice

Inchiderea sucursalei din Romania a unei societati din Germania

Situatie de fapt: Sucursala din Romania a unei societati din Germania urmeaza sa se inchida. In 2018 profitul nerepartizat pana acum (inlcusiv 2017) se compenseaza cu imprumutul dat de sucursala societatii mame prin decizie de repartizare profit si compensare. Sucursala va avea pierdere in 2018 si 2019 (an in care se va inchide sucursala). La

Inregistrarea in scopuri de TVA – servicii de publicitate

Situatie de fapt: O societatea presteaza servicii de publicitate astfel: incheie (in calitate de furnizor) contract de promovare cu beneficiarul si incheie (in calitate de beneficiar) contracte de difuzare materiale promotionale cu diverse televiziuni. Intrebare: 1. Care este monografia contabila privind inregistrarea prestarii serviciilor (in cazul ambelor contracte incheiate de prestator)? 2. Care este momentul

Declaratia 107 depusa de ONG-uri

Întrebare: O Organizație Non Profit este obligata sa depună Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private (declarația 107)?

Impartirea capitalului social dupa retragerea unui asociat

Situatie de fapt: Asociatul unei societati comerciale doreste sa isi vanda partile sociale si sa se retraga din societate. Prin aceasta tranzactie asociatul va renunta la toate drepturile si obligatiile sale care recurg din calitatea sa de asociat, astfel incat cei doi asociati ramasi isi vor imparti intre ai capitalul social, respectiv cota de participare

Data la care pot fi ridicate dividende

Situatie de fapt: Asociatii unei societati comerciale doresc sa ridice dividende inainte de data depunerii situatiilor financiare interimare / anuale, dar dupa data semnarii hotararii AGA. De exemplu exista hotărâre AGA pe 5 octombrie pentru aprobarea situatiilor interimare aferente trimestrului 3 si se ridica dividende pe 8 octombrie, desi situatiile financiare se depun in 5

Scrisoare de garantie bancara eliberata de o institutie publica

Situatie de fapt: O institutia publica (primarie) a deschis in calitate de beneficiar al unei lucari de investitii o scrisoare de garantie bancara de buna executie cu cash colateral la o institutie de credit, pentru o perioada de 48 luni, in favoarea unui unui furnizor de gaze. Contractul este incheiat intre primarie si societatea de

Autorizare coduri CAEN

Situatie de fapt: O societate vinde catre populatie pui de caine din canisa proprie. La incasarea banilor se utilizeaza casa de marcat si se elibereaza bon fiscal. Inspectorii ANAF solicita autorizarea la Oficiul Registrului Comertului a unui cod CAEN valabil pentru vanzarea cu amanuntul. Societatea are mentionata aceasta activitate (respectiv codul CAEN) in actul constitutiv.

Baza de calcul pentru concediul de maternitate

Situatie de fapt: Salariata unei societati are concediu de maternitate pe perioada  06.08 – 31.08.2018, concediu initial, cod de indemnizatie 08. S-a calculat ca baza de calcul pentru indemnizatie suma veniturilor din perioada ianuarie – iunie 2018, dar la depunerea declaratiei 112, s-a primit eroare la validare. Intrebare: Din ce cauza poate aparea eroarea mentionata?

Societatea declarata inactiva pentru neindeplinirea obligatiilor declarative

Situație de fapt: ANAF a declarat societatea inactiva din 6 octombrie 2015 din cauza ca nu au fost depuse declarații fiscale timp de un semestru. Ulterior au fost depuse declarațiile fiscale și societatea este la zi cu declarațiile. Întrebare: 1. Cum se poate reactiva societatea? 2. Daca trec 3 ani de la declararea inactivității, se poate

Micsorarea fondului de rezerva si distribuirea de dividende

Situație de fapt: Societatea de tip SRL, cu asociat unic, a obținut dividende în ultimii 5-10 ani. Pentru fiecare an fiscal, întreg profitul anual brut – înregistrat în Balanța contabila de la 31 decembrie, s-a repartizat la Rezerve, și nu la dividende. Întrebare: A fost legala aceasta repartizare? Se pot redistribui aceste sume ca și dividende în