Angajarea strainilor din Ucraina in Romania

Articol scris in data de: 09 Martie 2022

Proiect pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României

Avand in vedere situatia actuala cauzata de conflictul la nivel mondial dintre Rusia si Ucraina, in data de 01.03.2022 a fost depusa la Senat o propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la regimul strainilor in Romania si incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei.

Dupa cum bine cunoastem, in prezent, cetatenii din Ucraina pot fi angajati in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca cu norma intreaga pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, fara a fi necesara obtinerea avizului de angajare. Dar, pentru a putea fi incadrati munca, cetatenii din Ucraina mai au nevoie de:

Viza de lunga sedere de tip D/AM pentru angajarea in munca:

Termenul legal de eliberare a vizei de lunga sedere in scop de munca – 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de viza la Consulatul Romaniei din strainatate. In practica insa, depinde de incarcarea pe care o are consulatul la care se solicita viza (poate dura de la cateva zile la aproximativ 2 luni). Viza are o valabilitate de 90 de zile, dar fiind o viza de lunga sedere se prelungeste pe teritoriul Romaniei prin obtinerea permisului de sedere. Taxa perceputa pentru eliberarea vizelor de lunga sedere este de 120 euro/viza.

Permisul unic de sedere in scop de angajare:

Termenul legal de eliberare a permisului de sedere este de 30 de zile de la data depunerii dosarului si poate fi prelungit cu inca 15 zile daca reprezentantii Inspectoratului General pentru Imigrari considera ca sunt necesare investigatii suplimentare. Pana la depunerea in original a dosarului se parcurge etapa de transmitere electronica a dosarului, iar intre aceasta etapa si depunerea in original exista o perioada de aproximativ 2 luni (intarzierile sunt cauzate in principal de numarul mare de solicitari si de lipsa de personal din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari), astfel ca timpul real de eliberare a permisului unic este de cca. 3 luni. Taxe de permis sedere: taxa 259 lei si taxa 120 euro platiti la cursul de schimb al BNR.

Preambul:

In prezent, actele necesare pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sunt urmatoarele:

a) copia avizului de angajare, eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei (Ordonanta Guvernului nr.25/2014), sau, dupa caz, documente prin care solicitantul sa faca dovada ca se incadreaza intr-una din urmatoarele categorii exceptate de la aceasta obligativitate:

• Straini al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;

• Straini care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;

• Straini care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

• Straini care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana si, la filiala, reprezentanta sau sucursala respectiva, nu mai exista un alt strain care beneficiaza de un drept de sedere in acest scop;

• Cetatenilor din Republica Moldova, din Republica Serbia si din Ucraina incadrati in munca pe teritoriul Romaniei, cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada demaximum 9 luni intr-un an calendaristic (potrivit calendarului gregorian adoptat de Romania, “anul calendaristic” are 365 de zile si este socotit de la 1 ianuarie la 31 decembrie) – prevedere introdusa prin Legea nr.200/2020.

b) Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

c) Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu ori de resedinta;

d) Asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de angajare de catre angajator.

Atunci cand strainul detine un aviz de angajare eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari, viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei. Pentru categoriile exceptate de la obtinerea avizului de angajare, viza se acorda dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari, in termen de 30 pana la 45 de zile.

Sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de lunga sedere cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European (Norvegia, Islanda si Lichtenstein) si ai Confederatiei Elvetiene, care pot solicita Inspectoratului General pentru Imigrari prelungirea dreptului de sedere temporara si obtinerea unui permis de sedere fara a indeplini cerinta de a detine o viza de lunga sedere.

Astfel, pentru a simplifica toata aceasta procedura privind angajarea strainilor din Ucraina, in conditiile actuale, au fost propuse urmatoarele reglementari:

1. Reducerea timpilor si a costurilor pentru obtinerea de catre cetatenii din Ucraina a vizei de lunga sedere pentru angajare in munca si permisului unic de sedere in scop de angajare (prelungirea dreptului de sedere temporara), precum si exceptarea cetatenilor din Ucraina de la necesitatea obtinerea avizului de angajare pentru incadrarea in munca pe teritoriul Romaniei.

2. Eliberarea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sa se poata realiza fara ca acestia sa mai faca dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza.

3. Scutirea temporara de Ia plata taxelor pentru eliberarea (pana la data de 31 decembrie 2022, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin hotarare a Guvernului), precum si prelungirea vizelor de lunga sedere si a permiselor unice de sedere in scop de angajare pentru cetatenii din Ucraina.

4. Cetatenii din Ucraina sa poata solicita si online viza de lunga sedere pentru angajare in munca. Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen demaximum 3 zile de la data inregistrarii online a cererii de eliberare a vizei.

5. Posibilitatea acordarii vizei de lunga sedere pentru angajare in munca fara prezentarea copiei avizului de angajare si strainilor care fac dovada cunoasterii limbii romane cel putin la un nivel satisfacator, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, intrucat formalitatile obtinerii avizului de angajare ingreuneaza accesul la timp pe piata muncii a lucratorilor, factorul „timp” fiind unul dintre aspectele esentiale ce trebuie avute in vedere in cazul lucratorilor sezonieri.

Textul proiectului de lege poate fi studiat aici:

https://senat.ro/legis/PDF/2022/22b098FG.pdf

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Mariana Bunta

Articol scris de catre Mariana Bunta, in data de 09/03/2022.

Pot spune despre mine că domeniul resurselor umane și activitățile adiacente acestuia reprezintă un real interes și pasiune, acest lucru dovedindu-se și din experiența de peste 17 ani pe care o am în acest domeniu, mai ales în firme de producție sau în firme de contabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Mariana Bunta

Angajarea strainilor din Ucraina in Romania

Articol scris in data de: 2022-03-09 15:23:41

Autor: Mariana Bunta

Proiect pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României

Avand in vedere situatia actuala cauzata de conflictul la nivel mondial dintre Rusia si Ucraina, in data de 01.03.2022 a fost depusa la Senat o propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la regimul strainilor in Romania si incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei.

Dupa cum bine cunoastem, in prezent, cetatenii din Ucraina pot fi angajati in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca cu norma intreaga pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, fara a fi necesara obtinerea avizului de angajare. Dar, pentru a putea fi incadrati munca, cetatenii din Ucraina mai au nevoie de:

- Viza de lunga sedere de tip D/AM pentru angajarea in munca:

Termenul legal de eliberare a vizei de lunga sedere in scop de munca - 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de viza la Consulatul Romaniei din strainatate. In practica insa, depinde de incarcarea pe care o are consulatul la care se solicita viza (poate dura de la cateva zile la aproximativ 2 luni). Viza are o valabilitate de 90 de zile, dar fiind o viza de lunga sedere se prelungeste pe teritoriul Romaniei prin obtinerea permisului de sedere. Taxa perceputa pentru eliberarea vizelor de lunga sedere este de 120 euro/viza.

- Permisul unic de sedere in scop de angajare:

Termenul legal de eliberare a permisului de sedere este de 30 de zile de la data depunerii dosarului si poate fi prelungit cu inca 15 zile daca reprezentantii Inspectoratului General pentru Imigrari considera ca sunt necesare investigatii suplimentare. Pana la depunerea in original a dosarului se parcurge etapa de transmitere electronica a dosarului, iar intre aceasta etapa si depunerea in original exista o perioada de aproximativ 2 luni (intarzierile sunt cauzate in principal de numarul mare de solicitari si de lipsa de personal din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari), astfel ca timpul real de eliberare a permisului unic este de cca. 3 luni. Taxe de permis sedere: taxa 259 lei si taxa 120 euro platiti la cursul de schimb al BNR.

Preambul:

In prezent, actele necesare pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sunt urmatoarele:

a) copia avizului de angajare, eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei (Ordonanta Guvernului nr.25/2014), sau, dupa caz, documente prin care solicitantul sa faca dovada ca se incadreaza intr-una din urmatoarele categorii exceptate de la aceasta obligativitate:

• Straini al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;

• Straini care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;

• Straini care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

• Straini care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana si, la filiala, reprezentanta sau sucursala respectiva, nu mai exista un alt strain care beneficiaza de un drept de sedere in acest scop;

• Cetatenilor din Republica Moldova, din Republica Serbia si din Ucraina incadrati in munca pe teritoriul Romaniei, cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada demaximum 9 luni intr-un an calendaristic (potrivit calendarului gregorian adoptat de Romania, “anul calendaristic” are 365 de zile si este socotit de la 1 ianuarie la 31 decembrie) - prevedere introdusa prin Legea nr.200/2020.

b) Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

c) Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu ori de resedinta;

d) Asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de angajare de catre angajator.

Atunci cand strainul detine un aviz de angajare eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari, viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei. Pentru categoriile exceptate de la obtinerea avizului de angajare, viza se acorda dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari, in termen de 30 pana la 45 de zile.

Sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de lunga sedere cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European (Norvegia, Islanda si Lichtenstein) si ai Confederatiei Elvetiene, care pot solicita Inspectoratului General pentru Imigrari prelungirea dreptului de sedere temporara si obtinerea unui permis de sedere fara a indeplini cerinta de a detine o viza de lunga sedere.

Astfel, pentru a simplifica toata aceasta procedura privind angajarea strainilor din Ucraina, in conditiile actuale, au fost propuse urmatoarele reglementari:

1. Reducerea timpilor si a costurilor pentru obtinerea de catre cetatenii din Ucraina a vizei de lunga sedere pentru angajare in munca si permisului unic de sedere in scop de angajare (prelungirea dreptului de sedere temporara), precum si exceptarea cetatenilor din Ucraina de la necesitatea obtinerea avizului de angajare pentru incadrarea in munca pe teritoriul Romaniei.

2. Eliberarea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sa se poata realiza fara ca acestia sa mai faca dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza.

3. Scutirea temporara de Ia plata taxelor pentru eliberarea (pana la data de 31 decembrie 2022, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin hotarare a Guvernului), precum si prelungirea vizelor de lunga sedere si a permiselor unice de sedere in scop de angajare pentru cetatenii din Ucraina.

4. Cetatenii din Ucraina sa poata solicita si online viza de lunga sedere pentru angajare in munca. Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen demaximum 3 zile de la data inregistrarii online a cererii de eliberare a vizei.

5. Posibilitatea acordarii vizei de lunga sedere pentru angajare in munca fara prezentarea copiei avizului de angajare si strainilor care fac dovada cunoasterii limbii romane cel putin la un nivel satisfacator, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, intrucat formalitatile obtinerii avizului de angajare ingreuneaza accesul la timp pe piata muncii a lucratorilor, factorul „timp” fiind unul dintre aspectele esentiale ce trebuie avute in vedere in cazul lucratorilor sezonieri.

Textul proiectului de lege poate fi studiat aici:

https://senat.ro/legis/PDF/2022/22b098FG.pdf
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după