Ce declaratii depun firmele fara activitate?

Articol scris in data de: 27 Ianuarie 2020

ORDIN Nr. 889/2016 din 2 martie 2016 privind

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Ce firme pot beneficia de regimul derogatoriu:

A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii/plătitorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;

b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

d) să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;

g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul contribuabililor/plătitorilor persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul contribuabililor/plătitorilor, persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.

Pe ce perioada pot obtine contribuabilii regimul derogatoriu:

2. Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru ce declaratii pot obtine contribuabilii regimul derogatoriu:

C. Depunerea declaraţiilor fiscale

1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu
1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:
a) formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;

b) formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;

c) formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cod 14.13.01.01/d.u;

d) formularul 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;

e) formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02.
În cazul modificării denumirii formularelor prevăzute la subpct. 1.1, lista acestora se actualizează corespunzător cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.

1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele de la subpct. 1.1 şi înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Etapele de urmat in obtinerea regimului derogatoriu:

1. Suspendarea activității la ONRC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale îşi desfăşoară activitatea;

2. Depunerea cererii la organul fiscal, in care:

-se mentionează perioada pentru care se solicită regimul derogatoriu ( perioada nu poate fi mai mare de trei ani);
-se declară pe propria răspundere faptul că:
nu desfăşoară niciun fel de activitate;
nu obţin venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
nu dispun de personal angajat şi nu plăteasc venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
-se atașează dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare;

3. Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii. Compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la
ordin, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 162 “Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu”, prevăzut în
anexa nr. 3 la ordin. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivaţia respingerii.

4. Depunerea situatiilor financiare pe parcursul perioadei regimului derogatoriu.

5. Incetare suspendarii la ONRC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare;

6. Depunerea la organul fiscal a cererii de încetare a regimului derogatoriu.

ATENTIE: REGIMUL DEROGATORIU SE OBTINE NUMAI PENTRU DECLARATIILE INSCRISE IN VECTORUL FISCAL.
PENTRU RESTUL DECLARATIILOR NU EXISTA MOMENTAN REGIM DEROGATORIU, DECI DACA SUNTETI PLATITORI DE TVA SI AVETI SI CASE DE MARCAT, PE PERIOADA REGIMULUI DEROGATORIU VETI DEPUNE D394 SI F4109.
VETI DEPUNE ANUAL SITUATII FINANCIARE.

https://static.anaf.ro/…/Anaf/legislatie/OPANAF_889_2016.pdf

 

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 27/01/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Ce declaratii depun firmele fara activitate?

Articol scris in data de: 2020-01-27 09:55:51

Autor: Romeo Negrut

ORDIN Nr. 889/2016 din 2 martie 2016 privind

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Ce firme pot beneficia de regimul derogatoriu:

A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii/plătitorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;

b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

d) să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;

g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul contribuabililor/plătitorilor persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul contribuabililor/plătitorilor, persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.

Pe ce perioada pot obtine contribuabilii regimul derogatoriu:

2. Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru ce declaratii pot obtine contribuabilii regimul derogatoriu:

C. Depunerea declaraţiilor fiscale

1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu
1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:
a) formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

b) formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;

c) formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", cod 14.13.01.01/d.u;

d) formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;

e) formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02.
În cazul modificării denumirii formularelor prevăzute la subpct. 1.1, lista acestora se actualizează corespunzător cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.

1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele de la subpct. 1.1 şi înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Etapele de urmat in obtinerea regimului derogatoriu:

1. Suspendarea activității la ONRC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale îşi desfăşoară activitatea;

2. Depunerea cererii la organul fiscal, in care:

-se mentionează perioada pentru care se solicită regimul derogatoriu ( perioada nu poate fi mai mare de trei ani);
-se declară pe propria răspundere faptul că:
nu desfăşoară niciun fel de activitate;
nu obţin venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
nu dispun de personal angajat şi nu plăteasc venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
-se atașează dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare;

3. Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii. Compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la
ordin, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 162 "Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", prevăzut în
anexa nr. 3 la ordin. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivaţia respingerii.

4. Depunerea situatiilor financiare pe parcursul perioadei regimului derogatoriu.

5. Incetare suspendarii la ONRC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare;

6. Depunerea la organul fiscal a cererii de încetare a regimului derogatoriu.

ATENTIE: REGIMUL DEROGATORIU SE OBTINE NUMAI PENTRU DECLARATIILE INSCRISE IN VECTORUL FISCAL.
PENTRU RESTUL DECLARATIILOR NU EXISTA MOMENTAN REGIM DEROGATORIU, DECI DACA SUNTETI PLATITORI DE TVA SI AVETI SI CASE DE MARCAT, PE PERIOADA REGIMULUI DEROGATORIU VETI DEPUNE D394 SI F4109.
VETI DEPUNE ANUAL SITUATII FINANCIARE.

https://static.anaf.ro/…/Anaf/legislatie/OPANAF_889_2016.pdf

 
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după