Control ANAF cu debite și accesorii suplimentare stabilite: esalonare simplificata sau amnistie fiscală

Articol scris in data de: 17 Octombrie 2022

Situație de fapt:

O societate comercială a făcut obiectul unui control documentar, în urma căruia au fost stabilite debite și accesorii.

Întrebare:

Vă rugăm să ne comunicați dacă pentru aceste debite și accesorii societatea poate solicita și obține eșalonarea la plată și în ce condiții.Pentru aceste debite și accesorii stabilite suplimentar, aveți următoarele doua posibilități:

• Restructurarea obligatiilor fiscale bugetare principale și accesorii, în baza OUG 6/2019, actualizată prin OUG 85/2022. Aici aveți OUG 6/2019, actualizată.

• Esalonarea simplificata prevăzută în Codul de procedura fiscala de la art. 290 indice 1

“Amnistia fiscală” se aplica pentru obligațiile bugetare principale si accesori restante la 31 decembrie 2021. Prin OUG 85/2022, s-a prelungit termenul de restructurare a obligatiilor fiscale bugetare. Notificarea privind intenția de restructurare se poate depune până la data de 31 iulie 2023.

Ca sa puteți beneficia de de mecanismul restructurării financiare trebuie să nu va aflați în insolvență, să nu indepliniti condițiile pentru a beneficia de eșalonare la plată conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, sa fiti la zi cu declarațiile fiscale și să prezentați un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.

Vor putea fi restructurate obligațiile bugetare principale restanțe la data de 31 decembrie 2021 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, inclusiv obligațiile fiscale accesorii.

Sunt considerate obligații bugetare principale restanțe la data de 31.12.2021 inclusiv obligațiile declarate de debitor sa stabilite de ANAF prin decizie după ce data de 01.01.2022 insa aferente perioadelor fiscala pana la data de 31.12.2021.

Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.                

Nu formează obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare:

a) Obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget (adică au fost stinse prin compensare);

b) Obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare şi comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligaţiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile accesorii aferente;

c) Obligaţiile bugetare principale şi accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene, precum şi cele care reprezintă taxe vamale, accize şi taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a executării silite, revine Autorităţii Vamale Române;

d) Obligaţiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul prezentei ordonanţe, pentru care a eşuat planul de restructurare potrivit art. 13 alin. (1).

Debitorul care doreşte să-și restructureze obligaţiile bugetare, se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

Măsură de anulare a unor obligaţii bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligaţiilor bugetare principale.      

Procedura accesarii restructurării obligațiilor bugetare este următoarea:

• Se depune o notificare privind intenția de restructurare a obligatiilor fiscale, în perioada 1.11.2020 pana in 31.01.2023
• Se eliberează certificatului de atestare fiscală de către ANAF în maximum 5 zile de la data depunerii notificării
• I
ntocmirea planului de restructurare și testul creditorului privat prudent. Acesta se întocmește de către un expert.
• S
e depune la organul fiscal solicitarea de restructurare împreuna cu planul de restructurare și testul creditorului prudent, însoțit de dovada plății în maxim 15% din obligatia fiscala principala supusa resturcturarii, dar nu mai tarziu de 31 iulie 2023
• O
rganul fiscal soluționează cereri de restructurare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia
• P
e perioada planului de restructurare se va monitoriza aplicarea mecanismului. Raportul de urmărire a planului de restructurare va fi transmit organului fiscal

Esalonarea simplificata se acorda pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii restanțe a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Pentru a beneficia de eşalonarea la plată prevăzută, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) Să depună o cerere la organul fiscal (D7), la care debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) Să nu se afle în procedura falimentului;

c) Să nu se află în dizolvare;

d) Să nu înregistreze obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

e) Să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.

f) Să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

După primirea cererii, organul fiscal eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală și soluționează cererea în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării ei. În urma verificarilor efectuate, veți primi Decizia de esalonare la plata sau Decizie de respingere, după caz.

Pentru aprobarea esalonarii la plata în forma simplificata nu se solicita constituirea de garanții.

Pe perioada valabilitatii esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata, de cel mult două ori, la cererea debitorului, prin includerea altor obligații fiscale.

Pentru întreaga perioada pe care o solicitați și pentru care vi se aproba esalonarea la plata datorați o dobanda de 0,01% pe zi, calculată pentru fiecare rata incepand cu data emiterii deciziei de eșalonare și pana la stingerea obligatiilor.

 

Reglementare:

  • OUG 6/2019;
  • OUG 85/2022;
  • Codul de procedura fiscala.
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Bianca Dolores Meze

Articol scris de catre Bianca Dolores Meze, in data de 17/10/2022.

Expert contabil și administrator al firmei de contabiliate CONTEZIA SRL, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Bianca Dolores Meze

Control ANAF cu debite și accesorii suplimentare stabilite: esalonare simplificata sau amnistie fiscală

Articol scris in data de: 2022-10-17 14:34:48

Autor: Bianca Dolores Meze

Situație de fapt:

O societate comercială a făcut obiectul unui control documentar, în urma căruia au fost stabilite debite și accesorii.

Întrebare:

Vă rugăm să ne comunicați dacă pentru aceste debite și accesorii societatea poate solicita și obține eșalonarea la plată și în ce condiții.

Pentru aceste debite și accesorii stabilite suplimentar, aveți următoarele doua posibilități:

• Restructurarea obligatiilor fiscale bugetare principale și accesorii, în baza OUG 6/2019, actualizată prin OUG 85/2022. Aici aveți OUG 6/2019, actualizată.

• Esalonarea simplificata prevăzută în Codul de procedura fiscala de la art. 290 indice 1

“Amnistia fiscală” se aplica pentru obligațiile bugetare principale si accesori restante la 31 decembrie 2021. Prin OUG 85/2022, s-a prelungit termenul de restructurare a obligatiilor fiscale bugetare. Notificarea privind intenția de restructurare se poate depune până la data de 31 iulie 2023.

Ca sa puteți beneficia de de mecanismul restructurării financiare trebuie să nu va aflați în insolvență, să nu indepliniti condițiile pentru a beneficia de eșalonare la plată conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, sa fiti la zi cu declarațiile fiscale și să prezentați un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.

Vor putea fi restructurate obligațiile bugetare principale restanțe la data de 31 decembrie 2021 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, inclusiv obligațiile fiscale accesorii.

Sunt considerate obligații bugetare principale restanțe la data de 31.12.2021 inclusiv obligațiile declarate de debitor sa stabilite de ANAF prin decizie după ce data de 01.01.2022 insa aferente perioadelor fiscala pana la data de 31.12.2021.

Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.                

Nu formează obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare:

a) Obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget (adică au fost stinse prin compensare);

b) Obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare şi comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligaţiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile accesorii aferente;

c) Obligaţiile bugetare principale şi accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene, precum şi cele care reprezintă taxe vamale, accize şi taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a executării silite, revine Autorităţii Vamale Române;

d) Obligaţiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul prezentei ordonanţe, pentru care a eşuat planul de restructurare potrivit art. 13 alin. (1).

Debitorul care doreşte să-și restructureze obligaţiile bugetare, se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

Măsură de anulare a unor obligaţii bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligaţiilor bugetare principale.      

Procedura accesarii restructurării obligațiilor bugetare este următoarea:

• Se depune o notificare privind intenția de restructurare a obligatiilor fiscale, în perioada 1.11.2020 pana in 31.01.2023
• Se eliberează certificatului de atestare fiscală de către ANAF în maximum 5 zile de la data depunerii notificării
• I
ntocmirea planului de restructurare și testul creditorului privat prudent. Acesta se întocmește de către un expert.
• S
e depune la organul fiscal solicitarea de restructurare împreuna cu planul de restructurare și testul creditorului prudent, însoțit de dovada plății în maxim 15% din obligatia fiscala principala supusa resturcturarii, dar nu mai tarziu de 31 iulie 2023
• O
rganul fiscal soluționează cereri de restructurare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia
• P
e perioada planului de restructurare se va monitoriza aplicarea mecanismului. Raportul de urmărire a planului de restructurare va fi transmit organului fiscal

Esalonarea simplificata se acorda pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii restanțe a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Pentru a beneficia de eşalonarea la plată prevăzută, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) Să depună o cerere la organul fiscal (D7), la care debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) Să nu se afle în procedura falimentului;

c) Să nu se află în dizolvare;

d) Să nu înregistreze obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

e) Să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.

f) Să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

După primirea cererii, organul fiscal eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală și soluționează cererea în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării ei. În urma verificarilor efectuate, veți primi Decizia de esalonare la plata sau Decizie de respingere, după caz.

Pentru aprobarea esalonarii la plata în forma simplificata nu se solicita constituirea de garanții.

Pe perioada valabilitatii esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata, de cel mult două ori, la cererea debitorului, prin includerea altor obligații fiscale.

Pentru întreaga perioada pe care o solicitați și pentru care vi se aproba esalonarea la plata datorați o dobanda de 0,01% pe zi, calculată pentru fiecare rata incepand cu data emiterii deciziei de eșalonare și pana la stingerea obligatiilor.

 

Reglementare:

  • OUG 6/2019;

  • OUG 85/2022;

  • Codul de procedura fiscala.

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după