Documente model pentru persoanele care, in contextul starii de urgenta, solicita ajutor de la stat in calitate de PFA, II, PFA sau alti profesionisti

Articol scris in data de: 01 Aprilie 2020

Va redam mai jos modelele documentelor care vor trebui utilizate de PFA, II, PFA sau alti profesionisti acre doresc sa solicita ajutor de la stat in contextul pandemiei COVID – 19. Gasiti aici Ajutor de stat pentru “Alți profesioniști” mai multe informatii despre cine si cum poate beneficia de acest ajutor.

CERERE
(1)
_

Către

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI …………………………………./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CERERE

Subsemnatul …………………………………, în calitate de ……………………………………………………………………………..

(Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tip, nr. şi data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.),

în cadrul ……………………………………………………………. (denumirea completă), cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………, str. ……………………. nr. ………, judeţul ………………./municipiul …………….., sectorul ….., identificat cu CI/BI seria ……. nr. ………….., CNP ……………….., telefon ……………., e-mail ………………., vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru perioada ……………….. ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt ………………………………….., deschis la ………………………………… .

Ataşez:

|_| copie după actul de identitate

|_| copie după extrasul de cont

|_| declaraţia pe propria răspundere

Data …………………..

Numele şi prenumele (în clar) …………………………………..

Semnătura ……………………………

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
_

Către

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI …………………………………./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ……………………………………….., cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………., str. ……………………. nr. ……, judeţul ………………/municipiul ………………., sectorul ….., identificat cu CI/BI seria …… nr. ………., CNP ……………….., telefon …………….., e-mail ……………….., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată a fost întreruptă începând cu data de ……………………….. .

Data …………………..

Numele şi prenumele (în clar) …………………………………..

Semnătura ……………………………

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Ioana – Camelia Predescu

Articol scris de catre Ioana – Camelia Predescu, in data de 01/04/2020.

Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 3 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.

Vezi toate articolele scrise de Ioana – Camelia Predescu

Documente model pentru persoanele care, in contextul starii de urgenta, solicita ajutor de la stat in calitate de PFA, II, PFA sau alti profesionisti

Articol scris in data de: 2020-04-01 09:07:04

Autor: Ioana – Camelia Predescu

Va redam mai jos modelele documentelor care vor trebui utilizate de PFA, II, PFA sau alti profesionisti acre doresc sa solicita ajutor de la stat in contextul pandemiei COVID - 19. Gasiti aici Ajutor de stat pentru “Alți profesioniști” mai multe informatii despre cine si cum poate beneficia de acest ajutor.

CERERE
(1)
_


Către

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ......................................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CERERE

Subsemnatul ......................................., în calitate de .........................................................................................

(Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tip, nr. şi data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.),

în cadrul ...................................................................... (denumirea completă), cu domiciliul/sediul în localitatea .............................., str. ......................... nr. ........., judeţul .................../municipiul ................., sectorul ....., identificat cu CI/BI seria ....... nr. .............., CNP ...................., telefon ................, e-mail ..................., vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru perioada .................... ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt ........................................., deschis la ....................................... .

Ataşez:

|_| copie după actul de identitate

|_| copie după extrasul de cont

|_| declaraţia pe propria răspundere

Data .......................

Numele şi prenumele (în clar) .........................................

Semnătura .................................

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
_


Către

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ......................................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ..............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............................., str. ......................... nr. ......, judeţul ................../municipiul ..................., sectorul ....., identificat cu CI/BI seria ...... nr. .........., CNP ...................., telefon ................., e-mail ...................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată a fost întreruptă începând cu data de ............................. .

Data .......................

Numele şi prenumele (în clar) .........................................

Semnătura .................................
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după