Documente model pentru structurile sportive care solicita ajutor de la AJOFM in contextul somajului tehnic generat de pandemia COVID-19

Articol scris in data de: 01 Aprilie 2020

Va redam mai jos modelele documentelor care vor trebui utilizate de structurile sportive care solicita ajutor pentru somajul tehnic al sportivilor in contextul starii de urgenta generate de pandemia COVID-19:

Cerere
_

STRUCTURA SPORTIVĂ ………………………………………………..

Adresă sediu social …………………………………………………………

Judeţ …………………………………………………………………………….

CUI ……………………………………………………………………………….

C.I.S ……………………………………………………………………………..

Cont bancar nr. ……………………………………………………………….

Telefon …………………………………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………

Către

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ……………………………………………………………

Subsemnatul, ………………………………………………………………………………………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al ………………………………………………………………………………., cu sediul social în localitatea ………………………………, str. …………………………. nr. …………………………………, judeţul ……………../municipiul …………………………., sectorul ……………………, identificat cu CI/BI seria …………………. nr. …………………………, CNP ……………………………………………..,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, vă solicit acordarea indemnizaţiei ca urmare a suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, aferentă perioadei …………………………………..pentru un număr de …………………………….. persoane, în sumă totală brută de ……………………………… lei.

Plata se efectuează în contul ……………………….. deschis la Banca …………………………………………………………..

Anexez:

|_| declaraţia pe propria răspundere

|_| lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………………………………..

Semnătura …………………………………………..

Data ……………………………………………..

LISTA persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Numărul şi data contractului de activitate sportivă Suma brută de plată prevăzută în contract

(lei)

Cuantumul indemnizaţiei (lei) (75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut)
1          
2          
….          
TOTAL …………… *)

____

*)Total sumă ce va fi plătită de Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar)…………………………………………….

Semnătura ………………………………………..

Data ………………………

Declaratie pe proprie raspundere

_

STRUCTURA SPORTIVĂ …………………………………………………

Adresă sediu social ………………………………………………………….

Judeţ ……………………………………………………………………………..

CUI ………………………………………………………………………………..

C.I.S. ……………………………………………………………………………..

Cont bancar nr. ………………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………….

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, ……………………………………………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al ………………………………………………………………………., cu sediul social în localitatea …………….., str. ………… nr. ……………., judeţul ……………………………………/municipiul ……………………………, sectorul ………………. identificat cu CI/BI seria ……… nr. ………….., CNP ……………………………………….,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea sportivă constând în ………. (Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.) ………………………………………………………….. a ……………. (Se menţionează structura sportivă.) ……………………………………………

a fost suspendată ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi că datele din lista prezentată sunt corecte, iar contractele de activitate sportivă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgenţă.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………………………….

Semnătura ………………………………………..

Data ………………………

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Ioana – Camelia Predescu

Articol scris de catre Ioana – Camelia Predescu, in data de 01/04/2020.

Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 3 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.

Vezi toate articolele scrise de Ioana – Camelia Predescu

Documente model pentru structurile sportive care solicita ajutor de la AJOFM in contextul somajului tehnic generat de pandemia COVID-19

Articol scris in data de: 2020-04-01 09:11:22

Autor: Ioana – Camelia Predescu

Va redam mai jos modelele documentelor care vor trebui utilizate de structurile sportive care solicita ajutor pentru somajul tehnic al sportivilor in contextul starii de urgenta generate de pandemia COVID-19:

Cerere
_


STRUCTURA SPORTIVĂ ........................................................

Adresă sediu social ..................................................................

Judeţ ........................................................................................

CUI ...........................................................................................

C.I.S .........................................................................................

Cont bancar nr. .........................................................................

Telefon ......................................................................................

E-mail .......................................................................................

Către

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ .....................................................................

Subsemnatul, ....................................................................................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..........................................................................................., cu sediul social în localitatea ...................................., str. ............................... nr. ......................................., judeţul ................./municipiul ..............................., sectorul ........................, identificat cu CI/BI seria ...................... nr. .............................., CNP .....................................................,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, vă solicit acordarea indemnizaţiei ca urmare a suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, aferentă perioadei .........................................pentru un număr de ................................... persoane, în sumă totală brută de .................................... lei.

Plata se efectuează în contul ............................. deschis la Banca ....................................................................

Anexez:

|_| declaraţia pe propria răspundere

|_| lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ...........................................................

Semnătura ..................................................

Data .....................................................

LISTA persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivăNr. crt. Numele şi prenumele CNP Numărul şi data contractului de activitate sportivă Suma brută de plată prevăzută în contract

(lei)
Cuantumul indemnizaţiei (lei) (75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut)
1          
2          
....          
TOTAL ............... *)

____

*)Total sumă ce va fi plătită de Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar)....................................................

Semnătura ...............................................

Data ...........................

Declaratie pe proprie raspundere


_

STRUCTURA SPORTIVĂ .........................................................

Adresă sediu social ...................................................................

Judeţ .........................................................................................

CUI ............................................................................................

C.I.S. .........................................................................................

Cont bancar nr. ..........................................................................

Telefon .......................................................................................

E-mail ........................................................................................

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, ....................................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al .................................................................................., cu sediul social în localitatea ................., str. ............ nr. ................, judeţul ........................................../municipiul ................................., sectorul ................... identificat cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ..............................................,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea sportivă constând în .......... (Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.) .................................................................... a ................ (Se menţionează structura sportivă.) ...................................................

a fost suspendată ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi că datele din lista prezentată sunt corecte, iar contractele de activitate sportivă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgenţă.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................

Semnătura ...............................................

Data ...........................
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după