Facilitati fiscale pentru sponsori (societati platitoare de impozit pe profit sau microintreprinderi)

Articol scris in data de: 25 Iunie 2019

Situatie de fapt: 

O firma de productie cinematografica doreste sa obtina sponsorizari, pentru productia unui film de scurt metraj. Sponsorii, vor fi mentionati in filmul respectiv la generic.

Intrebare:

Ce facilitate fiscala pot avea sponsorii (microintreprinderi si firme platitoare de impozit pe profit) daca acorda aceste sponsorizari?

Facilitati fiscale pentru sponsori (societati platitoare de impozit pe profit sau microintreprinderi)

1) Cazul unei societati platitoare de impozit pe profit care acorda sponsorizari.

 Conform Legii sponsorizarii si Codului fiscal, societilor comerciale platitoare de impozit pe profit le este permis sa acorde sponsorizarii, beneficiind de anumite facilitati fiscale, astfel:

Art. 25, alin (4), lit.i) din Cod fiscal prevede ca sponsorizarea nu este o cheltuiala deductibila fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adica poate reduce impozitul pe profit de plata cu suma integrala a sponsorizarii oferite.

Codul fiscal prevede si o valoare minima are se scade din impozitul pe profit datorat, si anume minimul dintre:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% (la data de 21 iulie 2019, procentul a fost majorat la 0.75%) la cifra de afaceri;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Conditia pentru a beneficia de facilitatea fiscala este, ca la data încheierii contractului, beneficiarul sponsorizării este fie înscris în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F. Registrul este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F.

Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Daca suma aferenta sponsorizarii depaseste in anul de referinta limita permisa pentru credit fiscal, sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi.

Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

2) Cazul unei societati platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor care acorda sponsorizari.

Potrivit art. 56 alin.(11) din Codul fiscal, microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

In cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, diferenta de suma care nu a putut fi scazută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive, în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

In concluzie, facilitatea fiscala acordata prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului sa plateasca suma respectiva catre o organizatie fara scop lucrativ si nu în contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Conditia impusa de legislatie pentru a beneficia de facilitatea fiscala este ca la data încheierii contractului de sponsorizare, beneficiarii sa fi fost inscrisi in Registrul entităților/unităților de cult.

Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat inainte de sfarsitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuata pana la finele anului.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formular 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Declarația se depune pana la:

  • termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 ianuarie a anului următor;
  • data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul, în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Reglementare:

Cod fiscal

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 25/06/2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Facilitati fiscale pentru sponsori (societati platitoare de impozit pe profit sau microintreprinderi)

Articol scris in data de: 2019-06-25 08:01:47

Autor: ADINA VLAICU

Situatie de fapt: 

O firma de productie cinematografica doreste sa obtina sponsorizari, pentru productia unui film de scurt metraj. Sponsorii, vor fi mentionati in filmul respectiv la generic.

Intrebare:

Ce facilitate fiscala pot avea sponsorii (microintreprinderi si firme platitoare de impozit pe profit) daca acorda aceste sponsorizari?1) Cazul unei societati platitoare de impozit pe profit care acorda sponsorizari.

 Conform Legii sponsorizarii si Codului fiscal, societilor comerciale platitoare de impozit pe profit le este permis sa acorde sponsorizarii, beneficiind de anumite facilitati fiscale, astfel:

Art. 25, alin (4), lit.i) din Cod fiscal prevede ca sponsorizarea nu este o cheltuiala deductibila fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adica poate reduce impozitul pe profit de plata cu suma integrala a sponsorizarii oferite.

Codul fiscal prevede si o valoare minima are se scade din impozitul pe profit datorat, si anume minimul dintre:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% (la data de 21 iulie 2019, procentul a fost majorat la 0.75%) la cifra de afaceri;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Conditia pentru a beneficia de facilitatea fiscala este, ca la data încheierii contractului, beneficiarul sponsorizării este fie înscris în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F. Registrul este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F.

Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Daca suma aferenta sponsorizarii depaseste in anul de referinta limita permisa pentru credit fiscal, sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi.

Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

2) Cazul unei societati platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor care acorda sponsorizari.

Potrivit art. 56 alin.(11) din Codul fiscal, microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

In cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, diferenta de suma care nu a putut fi scazută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive, în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

In concluzie, facilitatea fiscala acordata prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului sa plateasca suma respectiva catre o organizatie fara scop lucrativ si nu în contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Conditia impusa de legislatie pentru a beneficia de facilitatea fiscala este ca la data încheierii contractului de sponsorizare, beneficiarii sa fi fost inscrisi in Registrul entităților/unităților de cult.

Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat inainte de sfarsitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuata pana la finele anului.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formular 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Declarația se depune pana la:

  • termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 ianuarie a anului următor;

  • data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul, în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.


Reglementare:

Cod fiscal
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după