Facturi combustibil – achizitie in alte state – tratament TVA

Articol scris in data de: 01 Septembrie 2020

Situatie de fapt:

Suntem o firma de transport extern intracomunitar si cumparam combustibil din tarile pe care le tranzitam (rovinieta si alte taxe). Pe facturi avem trecute separat baza si tva ul.

Intrebare:

Care este modul corect de inregistrare a facturilor si cum se poate recupera acest tva?
Se declara aceste facturi in 390?


Din punct de vedere al taxei, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) Operatiunile care, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxeii efectuate cu plata.

b) Locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 si art. 278 din Codul Fiscal.

c) Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 269 alin.(1), actionand ca atare;

d) Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 269 alin.(2) din Codul Fiscal.

In speta de fata, vom verifica pe rand cele patru conditii:

a) Livrarea de combustibil/achizitia de combustibil reprezinta o operatiune care este asimilata unei livrari de bunuri in sfera taxei efectuata cu plata;

b) In cazul de fata, locul de livrare a bunurilor (combustibilului) se considera a fi locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul in care bunurile nu sunt expediate sau transportate. Astfel, locul de achizitie a combustibilului nu este Romania, ci in tarile de unde se achizitioneaza combustibilul. Conditia nefiind indeplinita.

c) Livrarea de combustibil este realizata de o persoana impozabila, acest lucru reiese si din documentul pus la dispozitie

d) Livrarea/achizitia de combustibil se incadreaza in una din activitatile economice prevazute la art. 269 din Codul Fiscal.

Avand in vedere ca cele 4 conditii nu sunt indeplinite cumulativ, achizitia de combustibil din alte state nu este  operatiune impozabila in Romania.

De asemenea, achizitia de combustibil de catre Societatea din Romania din Statele pe care le tranziteaza,  nu reprezinta o achizitie intracomunitara intrucat potrivit prevederilor fiscale in vigoare, se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau  de expediere a bunurilor.

Deci achizitia de combustibil din alte state nu reprezinta o operatiune impozabila in Romania si nici o achizitie intracomunitara. Este o achizitie locala in statul din care se realizeaza achizitia.

Astfel, aceste achizitii nu se declara in Formularul 390-Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, intrucat nu indeplineste conditia ca sa fie considerata o achizitie intracomunitara.

In ceea ce priveste Formularul 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata, aceste achizitii se declara la “randul 30 – Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile, din:”

Persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. Dreptul la rambursarea taxei aferente achizitiilor este determinat conform legislatiei din statul membru de rambursare.

Pentru a obtine o rambursare a TVA in statul membru de rambursare, persoana impozabila stabilita in Romania adreseaza o cerere de rambursare pe cale electronica statului membru respectiv pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta. Organul fiscal competent din Romania va transmite electronic autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare completata corespunzator.

Cererea de rambursare trebuie sa cuprinda:

a) Numele si adresa completa ale solicitantului;

b) O adresa de contact completa a solicitantului;

c) Descrierea activitatii economice a solicitantului pentru care sunt achizitionate bunurile si serviciile;

d) Perioada de rambursare acoperita de cerere;

e) O declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcusul perioadei de rambursare, cu exceptia serviciilor de transport si serviciilor auxiliare transportului

f) Codul de inregistrare in scopuri de TVA al solicitantului;

g) Datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN si BIC.

Pe langa datele mentionate mai sus, cererea de rambursare mai contine, pentru fiecare stat membru de rambursare si pentru fiecare factura sau document de import, urmatoarele informatii:

a) Numele si adresa completa ale furnizorului sau prestatorului;

b) Codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala al furnizorului sau prestatorului, astfel cum au fost alocate de statul membru de rambursare;

c) Prefixul statulu membru de rambursare in conformitate cu codul ISO 3166-alfa2, cu exceptia Greciei care utilieaza prefixul EL;

d) Data si numarul facturii;

e) Baza impozabila si cuantumul TVA exprimate in moneda statului membru de rambursare;

f) Cuantumul TVA deductibil, exprimat in moneda statului membru de rambursare;

g) Dupa caz, partea de TVA deductibila si exprimata ca procent;

h) Natura bunurilor si a serviciilor achizitionate;

Cererea de rambursare se refera la urmatoarele:

a) Achizitii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca TVA sa fi devenit exigibila inaintea sau la momentul facturarii sau pentru care TVA a devenit exigibila pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca achizitiile sa fi fost facturate inainte ca TVA sa devina exigibila.

b) Importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare;

Cererea de rambursare este transmisa electronic organului fiscal competent din Romania prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta, cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Organul fiscal competent din Romania va trimite solicitantului, de indata, o confirmare electronica de primire a cererii.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza insa si o perioada mai mica de 3 luni, in cazul in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.

In cazul in care cererea de rambursare vizeaza o perioada de rambursare mai mica de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicita o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sme in moneda nationala a statului de rambursare.

In cazul in care cererea de rambursare se refera la o perioada de rambursare de un an calendaristic sau la perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul nu  poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acetsei sume in moneda nationala a statului de rambursare.

Societatea va trebuie sa intocmeasca declaratia 318 – Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru fiecare stat membru in care a avut achizitii de combustibil.

Pe pagina web a ANAF gasiti un ghid cu privire la rambursarea de TVA platita in alte state UE, precum si instructiuni pentru completarea Declaratiei 318.

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_ue/rambursare_tva_ue

Din practica, dorim sa mentionam cateva aspecte pe care sa le aveti in vedere in momentul completarii Cererii de rambursare:

• Facturile sa fie intr-un format electronic agreat pentru incarcarea in cererea de rambursare, intr-o dimensiune cat mai mica. La un numar mare de facturi e posibil sa depasiti dimensiunea agreata de 5 mega.

• La completarea numelui societatilor furnizoare si a datelor acestora, sa aveti grija sa nu existe diacritice si caractere speciale, intrucat exista posibilitatea ca declaratia sa nu se valideze.

• In cazul in care aveti facturi care ca dimensiune depasesc cei 5 mega, solicitati a fi incarcati in versiunea de pdf smart, recomandam impartirea facturilor pe trimestre si depunerea unei cereri de rambursare pentru fiecare trimestru in parte.

• Recomandam sa verificati statusul cererii in portalul electronic.

• La datele Societatii din Romania sa completati o adresa de email care sa poata primi corespondenta fara a fi blocate emailurile sau incadrate in categoria “Spam”. Multe autoritati transmit initial un email in care va solicita sa raspundeti intr-un anumit termen si abia ulterior va transmit si o adresa fizica.

• E posibil ca in cazul in care exista o corespondenta cu autoritatile din Statele Membre respective sa vi se solicite sa raspundeti in limba Statului respectiv;

• Exista posibilitatea ca unele cereri sa nu se valideze, pentru ca la tipul de servicii sau alte campuri din cerere ar fi trebuit completate in limba tarii din care se solicita la rambursare taxa, de exemplu cazul Poloniei.

Reglementare:

Codul fiscal si Normele de aplicare:

Art. 266, 275,302

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de 01/09/2020.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Facturi combustibil – achizitie in alte state – tratament TVA

Articol scris in data de: 2020-09-01 09:29:39

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

Suntem o firma de transport extern intracomunitar si cumparam combustibil din tarile pe care le tranzitam (rovinieta si alte taxe). Pe facturi avem trecute separat baza si tva ul.

Intrebare:

Care este modul corect de inregistrare a facturilor si cum se poate recupera acest tva?
Se declara aceste facturi in 390?
Din punct de vedere al taxei, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) Operatiunile care, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxeii efectuate cu plata.

b) Locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 si art. 278 din Codul Fiscal.

c) Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 269 alin.(1), actionand ca atare;

d) Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 269 alin.(2) din Codul Fiscal.

In speta de fata, vom verifica pe rand cele patru conditii:

a) Livrarea de combustibil/achizitia de combustibil reprezinta o operatiune care este asimilata unei livrari de bunuri in sfera taxei efectuata cu plata;

b) In cazul de fata, locul de livrare a bunurilor (combustibilului) se considera a fi locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul in care bunurile nu sunt expediate sau transportate. Astfel, locul de achizitie a combustibilului nu este Romania, ci in tarile de unde se achizitioneaza combustibilul. Conditia nefiind indeplinita.

c) Livrarea de combustibil este realizata de o persoana impozabila, acest lucru reiese si din documentul pus la dispozitie

d) Livrarea/achizitia de combustibil se incadreaza in una din activitatile economice prevazute la art. 269 din Codul Fiscal.

Avand in vedere ca cele 4 conditii nu sunt indeplinite cumulativ, achizitia de combustibil din alte state nu este  operatiune impozabila in Romania.

De asemenea, achizitia de combustibil de catre Societatea din Romania din Statele pe care le tranziteaza,  nu reprezinta o achizitie intracomunitara intrucat potrivit prevederilor fiscale in vigoare, se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau  de expediere a bunurilor.

Deci achizitia de combustibil din alte state nu reprezinta o operatiune impozabila in Romania si nici o achizitie intracomunitara. Este o achizitie locala in statul din care se realizeaza achizitia.

Astfel, aceste achizitii nu se declara in Formularul 390-Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, intrucat nu indeplineste conditia ca sa fie considerata o achizitie intracomunitara.

In ceea ce priveste Formularul 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata, aceste achizitii se declara la “randul 30 - Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile, din:”

Persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. Dreptul la rambursarea taxei aferente achizitiilor este determinat conform legislatiei din statul membru de rambursare.

Pentru a obtine o rambursare a TVA in statul membru de rambursare, persoana impozabila stabilita in Romania adreseaza o cerere de rambursare pe cale electronica statului membru respectiv pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta. Organul fiscal competent din Romania va transmite electronic autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare completata corespunzator.

Cererea de rambursare trebuie sa cuprinda:

a) Numele si adresa completa ale solicitantului;

b) O adresa de contact completa a solicitantului;

c) Descrierea activitatii economice a solicitantului pentru care sunt achizitionate bunurile si serviciile;

d) Perioada de rambursare acoperita de cerere;

e) O declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcusul perioadei de rambursare, cu exceptia serviciilor de transport si serviciilor auxiliare transportului

f) Codul de inregistrare in scopuri de TVA al solicitantului;

g) Datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN si BIC.

Pe langa datele mentionate mai sus, cererea de rambursare mai contine, pentru fiecare stat membru de rambursare si pentru fiecare factura sau document de import, urmatoarele informatii:

a) Numele si adresa completa ale furnizorului sau prestatorului;

b) Codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala al furnizorului sau prestatorului, astfel cum au fost alocate de statul membru de rambursare;

c) Prefixul statulu membru de rambursare in conformitate cu codul ISO 3166-alfa2, cu exceptia Greciei care utilieaza prefixul EL;

d) Data si numarul facturii;

e) Baza impozabila si cuantumul TVA exprimate in moneda statului membru de rambursare;

f) Cuantumul TVA deductibil, exprimat in moneda statului membru de rambursare;

g) Dupa caz, partea de TVA deductibila si exprimata ca procent;

h) Natura bunurilor si a serviciilor achizitionate;

Cererea de rambursare se refera la urmatoarele:

a) Achizitii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca TVA sa fi devenit exigibila inaintea sau la momentul facturarii sau pentru care TVA a devenit exigibila pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca achizitiile sa fi fost facturate inainte ca TVA sa devina exigibila.

b) Importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare;

Cererea de rambursare este transmisa electronic organului fiscal competent din Romania prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta, cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Organul fiscal competent din Romania va trimite solicitantului, de indata, o confirmare electronica de primire a cererii.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza insa si o perioada mai mica de 3 luni, in cazul in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.

In cazul in care cererea de rambursare vizeaza o perioada de rambursare mai mica de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicita o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sme in moneda nationala a statului de rambursare.

In cazul in care cererea de rambursare se refera la o perioada de rambursare de un an calendaristic sau la perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul nu  poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acetsei sume in moneda nationala a statului de rambursare.

Societatea va trebuie sa intocmeasca declaratia 318 - Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru fiecare stat membru in care a avut achizitii de combustibil.

Pe pagina web a ANAF gasiti un ghid cu privire la rambursarea de TVA platita in alte state UE, precum si instructiuni pentru completarea Declaratiei 318.

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_ue/rambursare_tva_ue


Din practica, dorim sa mentionam cateva aspecte pe care sa le aveti in vedere in momentul completarii Cererii de rambursare:

• Facturile sa fie intr-un format electronic agreat pentru incarcarea in cererea de rambursare, intr-o dimensiune cat mai mica. La un numar mare de facturi e posibil sa depasiti dimensiunea agreata de 5 mega.

• La completarea numelui societatilor furnizoare si a datelor acestora, sa aveti grija sa nu existe diacritice si caractere speciale, intrucat exista posibilitatea ca declaratia sa nu se valideze.

• In cazul in care aveti facturi care ca dimensiune depasesc cei 5 mega, solicitati a fi incarcati in versiunea de pdf smart, recomandam impartirea facturilor pe trimestre si depunerea unei cereri de rambursare pentru fiecare trimestru in parte.

• Recomandam sa verificati statusul cererii in portalul electronic.

• La datele Societatii din Romania sa completati o adresa de email care sa poata primi corespondenta fara a fi blocate emailurile sau incadrate in categoria “Spam”. Multe autoritati transmit initial un email in care va solicita sa raspundeti intr-un anumit termen si abia ulterior va transmit si o adresa fizica.

• E posibil ca in cazul in care exista o corespondenta cu autoritatile din Statele Membre respective sa vi se solicite sa raspundeti in limba Statului respectiv;

• Exista posibilitatea ca unele cereri sa nu se valideze, pentru ca la tipul de servicii sau alte campuri din cerere ar fi trebuit completate in limba tarii din care se solicita la rambursare taxa, de exemplu cazul Poloniei.

Reglementare:

Codul fiscal si Normele de aplicare:

Art. 266, 275,302
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după