Impozitul pe veniturile nerezidentilor in cazul acordarii accesului si a dreptului de folosinta a unei platforme virtuale de testare soft

Articol scris in data de: 03 Decembrie 2021

Situatie de fapt:

Societatea noastra a achizitionat din USA o subscriptie anuala pentru accesul la o platforma de testare aplicatii software (aplicatii dezvoltate pentru clientii societatii noastre). Se creaza gen un IPhone virtual si se pot rula aplicatiile pentru a identifica erori.

Intrebare:

Pentru aceasta achizitie se pune problema retinerii la sursa a impozitului pe venitul nerezidentilorPentru a putea face obiectul retinerii la sursa a impozitului pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romania, venitul ar trebui sa imbrace una din formele descrise la Art. 223 din Codul fiscal:

,,(1) Veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt:

a) dividende de la un rezident;

b) dobânzi de la un rezident;

c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

d) redevențe de la un rezident;

e) redevențe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

h) venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;

j) venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unui rezident;

k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;

l) venituri din profesii independente desfășurate în România – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor și alte profesii similare – în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;

m) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;

o) venituri realizate de nerezidenți din lichidarea unui rezident. Venitul brut realizat din lichidarea unui rezident reprezintă suma excedentului distribuțiilor în bani sau în natură care depășește aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Se consideră venituri din lichidarea unui rezident, din punct de vedere fiscal, și veniturile obținute în cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi. Venitul impozabil reprezintă diferența dintre distribuțiile în bani sau în natură efectuate peste valoarea fiscală a titlurilor de valoare;

p) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operațiunii de fiducie.,,

Conform Art. 7 pct. 36.din Codul fiscal, o  redevență este definita:

,,(1) Se consideră redevență plățile de orice natură primite pentru folosirea ori dreptul de folosință al oricăruia dintre următoarele:

a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau științifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum și efectuarea de înregistrări audio, video;

b) dreptul de a efectua înregistrări audio, video, respectiv spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau altele similare, și dreptul de a le transmite sau retransmite către public, direct sau indirect, indiferent de modalitatea tehnică de transmitere – inclusiv prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

c) orice brevet, invenție, inovație, licență, marcă de comerț sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiță, formulă secretă sau procedeu de fabricație ori software;

d) orice echipament industrial, comercial sau științific, container, cablu, conductă, satelit, fibră optică sau tehnologii similare;

e) orice know-how;

f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.,,

Normele metodologice date in aplicarea Art. 223 din Codul fiscal prevad la alin. (12): ,, În cazul unui contract care implică folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevăzut la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal, precum și transferul unei alte proprietăți sau altui serviciu, suma care trebuie plătită conform contractului trebuie să fie împărțită, conform diverselor porțiuni de contract, pe baza condițiilor contractului sau pe baza unei împărțiri rezonabile, fiecărei porțiuni aplicându-i-se tratamentul fiscal corespunzător. Dacă totuși o anumită parte din ceea ce urmează a se asigura prin contract constituie de departe scopul principal al contractului, cealaltă porțiune fiind auxiliară, tratamentul aplicat porțiunii principale de contract se aplică întregii sume care trebuie plătită conform contractului.,,

Cu alte cuvinte, plata respectiva ar putea fi incadrata ca plata de redeventa (pentru folosirea sau acordarea dreptului de folosinta a tehnologiei respective, lucru care trebuie sa reiasa in clar din prevederile contractuale incheiate) pentru care exista obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit conform Art. 223 (1) lit. d) din Codul fiscal.

Si conform Conventiei de evitare a dublei impuneri semnata intre Romania si SUA  ( Art. 12), redeventa reprezinta:

,,(6) Redevenţele vor fi considerate ca venit din surse situate într-un stat contractant numai în limita în care astfel de redevenţe reprezintă plati făcute pentru folosirea sau dreptul de a folosi proprietate sau drepturi descrise la paragraful (3) a) şi b) situate în acel stat contractant sau câştiguri descrise la paragraful (3) c) din vânzarea, schimbul sau alt mod de a dispune de astfel de proprietăţi sau drepturi.

 (3) În vederea aplicării prezentului articol:

a) Redevenţele culturale sunt plăţile de orice fel făcute pentru considerentul folosirii sau dreptului de a folosi drepturi de autor cu privire la opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv drepturile de autor pentru filme sau filme ori benzi imprimate folosite la emisiunile de radio sau televiziune.

b) Redevenţele industriale sunt plăţile de orice fel făcute pentru considerentul folosirii sau dreptului de a folosi brevete, desene, modele, planuri, procedee sau formule secrete, mărci de fabrica sau alta proprietate asemănătoare ori drepturi sau pentru cunoştinţe, experienţa, îndrumări practice (know-how).,,

 In concluzie, consideram ca astfel de plati vor face subiectul retinerii la sursa a impozitului pe venitul nerezidentilor, fiind considerate plati de redevente.

 

Reglementare:

  • Art. 223 – Codul fiscal
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Monica Predescu

Articol scris de catre Monica Predescu, in data de 03/12/2021.

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi toate articolele scrise de Monica Predescu

Impozitul pe veniturile nerezidentilor in cazul acordarii accesului si a dreptului de folosinta a unei platforme virtuale de testare soft

Articol scris in data de: 2021-12-03 14:55:01

Autor: Monica Predescu

Situatie de fapt:

Societatea noastra a achizitionat din USA o subscriptie anuala pentru accesul la o platforma de testare aplicatii software (aplicatii dezvoltate pentru clientii societatii noastre). Se creaza gen un IPhone virtual si se pot rula aplicatiile pentru a identifica erori.

Intrebare:

Pentru aceasta achizitie se pune problema retinerii la sursa a impozitului pe venitul nerezidentilor

Pentru a putea face obiectul retinerii la sursa a impozitului pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romania, venitul ar trebui sa imbrace una din formele descrise la Art. 223 din Codul fiscal:

,,(1) Veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt:

a) dividende de la un rezident;

b) dobânzi de la un rezident;

c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

d) redevențe de la un rezident;

e) redevențe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

h) venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;

j) venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unui rezident;

k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;

l) venituri din profesii independente desfășurate în România - medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor și alte profesii similare - în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;

m) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;

o) venituri realizate de nerezidenți din lichidarea unui rezident. Venitul brut realizat din lichidarea unui rezident reprezintă suma excedentului distribuțiilor în bani sau în natură care depășește aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Se consideră venituri din lichidarea unui rezident, din punct de vedere fiscal, și veniturile obținute în cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi. Venitul impozabil reprezintă diferența dintre distribuțiile în bani sau în natură efectuate peste valoarea fiscală a titlurilor de valoare;

p) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operațiunii de fiducie.,,

Conform Art. 7 pct. 36.din Codul fiscal, o  redevență este definita:

,,(1) Se consideră redevență plățile de orice natură primite pentru folosirea ori dreptul de folosință al oricăruia dintre următoarele:

a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau științifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum și efectuarea de înregistrări audio, video;

b) dreptul de a efectua înregistrări audio, video, respectiv spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau altele similare, și dreptul de a le transmite sau retransmite către public, direct sau indirect, indiferent de modalitatea tehnică de transmitere - inclusiv prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

c) orice brevet, invenție, inovație, licență, marcă de comerț sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiță, formulă secretă sau procedeu de fabricație ori software;

d) orice echipament industrial, comercial sau științific, container, cablu, conductă, satelit, fibră optică sau tehnologii similare;

e) orice know-how;

f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.,,

Normele metodologice date in aplicarea Art. 223 din Codul fiscal prevad la alin. (12): ,, În cazul unui contract care implică folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevăzut la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal, precum și transferul unei alte proprietăți sau altui serviciu, suma care trebuie plătită conform contractului trebuie să fie împărțită, conform diverselor porțiuni de contract, pe baza condițiilor contractului sau pe baza unei împărțiri rezonabile, fiecărei porțiuni aplicându-i-se tratamentul fiscal corespunzător. Dacă totuși o anumită parte din ceea ce urmează a se asigura prin contract constituie de departe scopul principal al contractului, cealaltă porțiune fiind auxiliară, tratamentul aplicat porțiunii principale de contract se aplică întregii sume care trebuie plătită conform contractului.,,

Cu alte cuvinte, plata respectiva ar putea fi incadrata ca plata de redeventa (pentru folosirea sau acordarea dreptului de folosinta a tehnologiei respective, lucru care trebuie sa reiasa in clar din prevederile contractuale incheiate) pentru care exista obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit conform Art. 223 (1) lit. d) din Codul fiscal.

Si conform Conventiei de evitare a dublei impuneri semnata intre Romania si SUA  ( Art. 12), redeventa reprezinta:

,,(6) Redevenţele vor fi considerate ca venit din surse situate într-un stat contractant numai în limita în care astfel de redevenţe reprezintă plati făcute pentru folosirea sau dreptul de a folosi proprietate sau drepturi descrise la paragraful (3) a) şi b) situate în acel stat contractant sau câştiguri descrise la paragraful (3) c) din vânzarea, schimbul sau alt mod de a dispune de astfel de proprietăţi sau drepturi.

 (3) În vederea aplicării prezentului articol:

a) Redevenţele culturale sunt plăţile de orice fel făcute pentru considerentul folosirii sau dreptului de a folosi drepturi de autor cu privire la opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv drepturile de autor pentru filme sau filme ori benzi imprimate folosite la emisiunile de radio sau televiziune.

b) Redevenţele industriale sunt plăţile de orice fel făcute pentru considerentul folosirii sau dreptului de a folosi brevete, desene, modele, planuri, procedee sau formule secrete, mărci de fabrica sau alta proprietate asemănătoare ori drepturi sau pentru cunoştinţe, experienţa, îndrumări practice (know-how).,,

 In concluzie, consideram ca astfel de plati vor face subiectul retinerii la sursa a impozitului pe venitul nerezidentilor, fiind considerate plati de redevente.

 

Reglementare:

  • Art. 223 - Codul fiscal

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după