Incadrare mari contribuabili – obligații fiscale 2022

Articol scris in data de: 17 Noiembrie 2021

Situație de fapt:

Pe lista publicată de ANAF în data de 4 noiembrie figuram ca mari contribuabili incepand cu 1 ianuarie 2022.

Întrebare:

Va rugam mult sa ne spuneți care sunt diferentele intre mijlocii și mari contribuabili pe care trebuie sa le avem în vedere incepand cu 1 ianuarie. De exemplu, există declarații suplimentare pe care trebuie sa le depunem.Se pastreaza cam aceleași obligații declarative si fiscale.

Singura obligație suplimentară nou introdusă, va fi declararea prin fișierul standard de control fiscal (SAF – T) prin depunerea D406.

O alta obligație, care este veche, din 2016, este ceea referitoare la dosarul prețurilor de transfer între persoane afiliate.

Iar a treia chestiune la care sa oferiti atenție, ar fi verificarea incadrarilor pe OMFP 1802/2014 privind depunerea setului de situații financiare. În funcție de categorie, există note suplimentare de făcut la bilantul anual sau chiar necesitatea întocmirii raportului de audit. Însă, aceasta ultima chestiune nu tine cont de încadrarea făcuta de ANAF în categoria contribuabililor mari ci sunt alte criterii de delimitare.

1. Declararea prin fișierul standard de control (SAF-T) – D406

Fişierul standard de control fiscal (SAF – T), reprezintă un standard internaţional utilizat pentru transferul electronic de date din evidenţa contabilă şi fiscală, de la contribuabili către autorităţile fiscale şi auditori.

SAF – T permite organelor fiscale accesul la date din evidenţa contabilă şi fiscală ale contribuabililor, stocate şi prelucrate în mediu electronic.

În SAF – T, vor apărea informații referitoare la:

a. înregistrările contabile din Registrul Jurnal,

b. documentele sursa: facturi vanzare, facturi achizitie, plăti, mișcări de bunuri, tranzacții cu active,

c. nomenclatoare: nomenclatoarele de clienți, furnizori, taxe, stocuri, active, unități de masura.

Informațiile de mai sus, vor fi raportate prin D406. La declarația D406 veți avea atașat un fișier XML generat din programul de contabilitate sau poate în timp, softurile contabile vor genera automat cu XML-ul atașat D406. Trebuie sa discutați cu furnizorul dvs de soft contabil.

Pentru pregătirea şi transmiterea fişierului standard de control fiscal prin intermediul D406 se derulează următoarele activităţi:

a) generarea fişierului SAF – T în format XML de către sistemul informatic al contribuabilului/plătitorului;

b) verificarea structurii fişierului XML şi a corelaţiilor dintre date prin programul informatic “Validator” pus la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF);

c) generarea Declaraţiei informative D406 ca document electronic în format PDF cu XML ataşat (dacă acesta a îndeplinit condiţiile de verificare) semnat electronic.

Transmiterea D406 se poate face de către contribuabilii/plătitorii cu obligaţia de depunere, începând cu prima zi calendaristică a lunii următoare perioadei pentru care obligaţia devine activă, până la data – limită de depunere – ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea.

În cazul dvs, perioada devine activa în 1 iulie 2022, deci D406 o veți depune din 1 august până în 31 august 2022, data limita.

Prima Declaraţie informativă D406 validată, depusă pentru o lună sau un trimestru de către un contribuabil/plătitor este considerată declaraţie iniţială. Declaraţiile ulterioare depuse pentru aceeaşi perioadă (lună/trimestru) sunt automat considerate declaraţii rectificative.

Declaraţiile rectificative care se depun pentru corectarea unei erori materiale, omisiuni etc. trebuie să cuprindă toate informaţiile din declaraţia iniţială, plus cele asupra cărora s-au efectuat corecţii.

Declaraţia informativă D406 se transmite în format electronic, data – limită de transmitere fiind:

– ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”;

– la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul secţiunii “Active”;

– la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secţiunii “Stocuri”.

Contribuabilii/Plătitorii transmit Declaraţia informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.

Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.

Data – limită pentru transmiterea declaraţiilor informative D406 privind fişierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii, reprezentând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declaraţia informativă.

Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de graţie de:

– 6 (şase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF – T;

– 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF – T.

Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Astfel, contribuabilii/plătitorii nu sunt sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor art. 3371 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depun Declaraţia informativă D406 validă în termenul maxim prevăzut mai sus.

Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406, în cazul dvs va fi 1 iulie 2022.      

2. Obligația întocmirii dosarului de prețuri de transfer

Începând cu anul 2016, contribuabilii mari ale căror tranzacții cu persoane afiliate depășesc anumite praguri de semnificație, au obligația să pregătească anual dosarul prețurilor de transfer, până la termenul legal de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit. În acest caz, termenul legal pentru prezentarea documentației la solicitarea scrisă a autorităților fiscale este de maxim 10 zile de la data solicitării.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii mari, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:

– 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

– 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

– 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Contribuabilii mari ale căror tranzacții cu persoane afiliate nu depășesc aceste praguri de semnificație, precum și restul contribuabililor, în cazul în care tranzacțiile acestora cu persoane afiliate depășesc anumite praguri de semnificație (diferite de cele de mai sus), au obligația să prezinte dosarul prețurilor de transfer în cadrul inspecțiilor fiscale, la solicitarea scrisă a inspectorilor fiscali. În acest caz, termenul pentru prezentarea documentației este între 30 și 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire cu cel mult 30 de zile.

Contribuabilii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite mai sus, sunt:

– 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

– 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

– 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

3. Reglementări contabile

Entitățile mijlocii și mari sunt entități care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 RON;

b) Cifra de afaceri netă: 35.000.000 RON;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar:

Aceste entități, precum și entitățile de interes public trebuie să prezinte situații financiare extinse care includ, de asemenea, informații privind plățile către Guvern și alte informații specifice solicitate de Ministerul Finanțelor Publice.

Auditarea situațiilor financiare anuale este obligatorie pentru entitățile de interes public și pentru companiile care depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime pentru două exerciții financiare consecutive:

 • totalul activelor > 16.000.000 RON;
 • cifra de afaceri netă > 32.000.000 RON;
 • numărul mediu de salariați în cursul anului financiar > 50

 

UPDATE:

In data de 05.11.2021 au fost publicate pe site-ul ANAF mai multe documente privind marii contribuabili astfel:

1. OpANAF 1782  pentru aprobarea numărului de contribuabili mari şi a Listei marilor contribuabili

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OpANAF_1782_04112021_ex1.pdf

2. Anexa 2 a OpANAF 1782 Lista nominală a marilor contribuabili care vor fi administraţi de către DGAMC începând cu data de 01.01.2022

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa2_OpANAF_1782_04112021.pdf

3. Arondarea contribuabililori mijlocii in functie de zona teritoriala: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_publice/info_interes_public/info_agenti_economici/liste.contrib.mari.mijlocii

 

Reglementare:

 • Ordinul 1783/2021 – privind SAF -T
 • Ordinul 442/2016 – privind obligația întocmirii prețurilor de transfer
 • OMFP 1802/2014 – privind categoria entităților pentru depunerea situațiilor financiare
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Bianca Dolores Meze

Articol scris de catre Bianca Dolores Meze, in data de 17/11/2021.

Expert contabil și administrator al firmei de contabiliate CONTEZIA SRL, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Bianca Dolores Meze

Incadrare mari contribuabili – obligații fiscale 2022

Articol scris in data de: 2021-11-17 16:48:49

Autor: Bianca Dolores Meze

Situație de fapt:

Pe lista publicată de ANAF în data de 4 noiembrie figuram ca mari contribuabili incepand cu 1 ianuarie 2022.

Întrebare:

Va rugam mult sa ne spuneți care sunt diferentele intre mijlocii și mari contribuabili pe care trebuie sa le avem în vedere incepand cu 1 ianuarie. De exemplu, există declarații suplimentare pe care trebuie sa le depunem.

Se pastreaza cam aceleași obligații declarative si fiscale.

Singura obligație suplimentară nou introdusă, va fi declararea prin fișierul standard de control fiscal (SAF - T) prin depunerea D406.

O alta obligație, care este veche, din 2016, este ceea referitoare la dosarul prețurilor de transfer între persoane afiliate.

Iar a treia chestiune la care sa oferiti atenție, ar fi verificarea incadrarilor pe OMFP 1802/2014 privind depunerea setului de situații financiare. În funcție de categorie, există note suplimentare de făcut la bilantul anual sau chiar necesitatea întocmirii raportului de audit. Însă, aceasta ultima chestiune nu tine cont de încadrarea făcuta de ANAF în categoria contribuabililor mari ci sunt alte criterii de delimitare.

1. Declararea prin fișierul standard de control (SAF-T) - D406

Fişierul standard de control fiscal (SAF - T), reprezintă un standard internaţional utilizat pentru transferul electronic de date din evidenţa contabilă şi fiscală, de la contribuabili către autorităţile fiscale şi auditori.

SAF - T permite organelor fiscale accesul la date din evidenţa contabilă şi fiscală ale contribuabililor, stocate şi prelucrate în mediu electronic.

În SAF - T, vor apărea informații referitoare la:

a. înregistrările contabile din Registrul Jurnal,

b. documentele sursa: facturi vanzare, facturi achizitie, plăti, mișcări de bunuri, tranzacții cu active,

c. nomenclatoare: nomenclatoarele de clienți, furnizori, taxe, stocuri, active, unități de masura.

Informațiile de mai sus, vor fi raportate prin D406. La declarația D406 veți avea atașat un fișier XML generat din programul de contabilitate sau poate în timp, softurile contabile vor genera automat cu XML-ul atașat D406. Trebuie sa discutați cu furnizorul dvs de soft contabil.

Pentru pregătirea şi transmiterea fişierului standard de control fiscal prin intermediul D406 se derulează următoarele activităţi:

a) generarea fişierului SAF - T în format XML de către sistemul informatic al contribuabilului/plătitorului;

b) verificarea structurii fişierului XML şi a corelaţiilor dintre date prin programul informatic "Validator" pus la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF);

c) generarea Declaraţiei informative D406 ca document electronic în format PDF cu XML ataşat (dacă acesta a îndeplinit condiţiile de verificare) semnat electronic.

Transmiterea D406 se poate face de către contribuabilii/plătitorii cu obligaţia de depunere, începând cu prima zi calendaristică a lunii următoare perioadei pentru care obligaţia devine activă, până la data - limită de depunere - ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea.

În cazul dvs, perioada devine activa în 1 iulie 2022, deci D406 o veți depune din 1 august până în 31 august 2022, data limita.

Prima Declaraţie informativă D406 validată, depusă pentru o lună sau un trimestru de către un contribuabil/plătitor este considerată declaraţie iniţială. Declaraţiile ulterioare depuse pentru aceeaşi perioadă (lună/trimestru) sunt automat considerate declaraţii rectificative.

Declaraţiile rectificative care se depun pentru corectarea unei erori materiale, omisiuni etc. trebuie să cuprindă toate informaţiile din declaraţia iniţială, plus cele asupra cărora s-au efectuat corecţii.

Declaraţia informativă D406 se transmite în format electronic, data - limită de transmitere fiind:

- ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile "Stocuri" şi "Active";

- la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul secţiunii "Active";

- la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secţiunii "Stocuri".

Contribuabilii/Plătitorii transmit Declaraţia informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.

Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.

Data - limită pentru transmiterea declaraţiilor informative D406 privind fişierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii, reprezentând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declaraţia informativă.

Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de graţie de:

- 6 (şase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF - T;

- 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF - T.

Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Astfel, contribuabilii/plătitorii nu sunt sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor art. 3371 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depun Declaraţia informativă D406 validă în termenul maxim prevăzut mai sus.

Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406, în cazul dvs va fi 1 iulie 2022.      

2. Obligația întocmirii dosarului de prețuri de transfer

Începând cu anul 2016, contribuabilii mari ale căror tranzacții cu persoane afiliate depășesc anumite praguri de semnificație, au obligația să pregătească anual dosarul prețurilor de transfer, până la termenul legal de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit. În acest caz, termenul legal pentru prezentarea documentației la solicitarea scrisă a autorităților fiscale este de maxim 10 zile de la data solicitării.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii mari, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:

- 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Contribuabilii mari ale căror tranzacții cu persoane afiliate nu depășesc aceste praguri de semnificație, precum și restul contribuabililor, în cazul în care tranzacțiile acestora cu persoane afiliate depășesc anumite praguri de semnificație (diferite de cele de mai sus), au obligația să prezinte dosarul prețurilor de transfer în cadrul inspecțiilor fiscale, la solicitarea scrisă a inspectorilor fiscali. În acest caz, termenul pentru prezentarea documentației este între 30 și 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire cu cel mult 30 de zile.

Contribuabilii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite mai sus, sunt:

- 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

3. Reglementări contabile

Entitățile mijlocii și mari sunt entități care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 RON;

b) Cifra de afaceri netă: 35.000.000 RON;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar:

Aceste entități, precum și entitățile de interes public trebuie să prezinte situații financiare extinse care includ, de asemenea, informații privind plățile către Guvern și alte informații specifice solicitate de Ministerul Finanțelor Publice.

Auditarea situațiilor financiare anuale este obligatorie pentru entitățile de interes public și pentru companiile care depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime pentru două exerciții financiare consecutive:

 • totalul activelor > 16.000.000 RON;

 • cifra de afaceri netă > 32.000.000 RON;

 • numărul mediu de salariați în cursul anului financiar > 50


 

UPDATE:


In data de 05.11.2021 au fost publicate pe site-ul ANAF mai multe documente privind marii contribuabili astfel:

1. OpANAF 1782  pentru aprobarea numărului de contribuabili mari şi a Listei marilor contribuabili

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OpANAF_1782_04112021_ex1.pdf

2. Anexa 2 a OpANAF 1782 - Lista nominală a marilor contribuabili care vor fi administraţi de către DGAMC începând cu data de 01.01.2022

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa2_OpANAF_1782_04112021.pdf

3. Arondarea contribuabililori mijlocii in functie de zona teritoriala: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_publice/info_interes_public/info_agenti_economici/liste.contrib.mari.mijlocii

 

Reglementare:

 • Ordinul 1783/2021 - privind SAF -T

 • Ordinul 442/2016 - privind obligația întocmirii prețurilor de transfer

 • OMFP 1802/2014 - privind categoria entităților pentru depunerea situațiilor financiare

 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după