Info Fiscal 2020 – Modificare D112, facilități pentru plata chiriei și emitere decizii accesorii

Articol scris in data de: 22 Mai 2020
Info Fiscal 2020 – Modificare D112, facilități pentru plata chiriei și emitere decizii accesorii

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1942 din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (Monitorul Oficial nr. 426 din 21 mai 2020).

2. Legea nr. 62 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei  pentru perioada aferentă stării de urgență (Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020).

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 1061 din 20 mai 2020
 
privind emiterea  deciziilor referitoare la obligațiile de plată accesorii (Monitorul Oficial nr. 427 din 21 mai 2020).


Precizări suplimentare:

1.        O.M.F.P. 1962 – MODIFICARE D-112

– Au fost introduse noi casete în Anexa nr.1.2 – Anexa asigurat – Secțiunile  B și C în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 30/2020 și a  Legii nr. 19/2020, respectiv introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a  unor  noi tipuri de asigurați, după cum urmează:

a)        Salariat care  beneficiară de indemnizația  prevăzută de  Legea nr. 19/2020,  pentru care se acordă un tratament fiscal diferit de cel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor;

b)        Salariat care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XI alin. (1)  din OUG nr. 30/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj pentru care nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal;

c)        Salariat care beneficiază de  indemnizația suplimentară prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020, suportată de angajator din fondul de salarii  pentru care se acordă, după caz, facilitățile fiscale prevăzute la articolele menționate mai sus din Codul fiscal;


d)        Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XV alin. (2) din OUG nr. 30/2020, suportată din bugetul de stat;  


e)        Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XV alin. (3) din OUG nr. 30/2020, compensatorie, suportată de plătitorul de venit.


– Introducerea în secțiunea E3 a formularului a unui număr de 6 noi câmpuri cu ajutorul cărora procedura de migrare a informațiilor către CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS se aplică în mod unitar pentru tipurile de asigurați noi untroduse.


– Noul formular se folosește pentru declararea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor începând cu luna aprilie 2020.


2.
        LEGEA 62 – FACILITĂȚI PLATA CHIRIEI

– CHIRIAȘII: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic, precum și persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada stării de urgență, POT AMÂNA, fără plata de accesorii (dobânzi și penalități), PLATA CHIRIEI.– Plata chiriei către proprietari va fi efectuată de organul fiscal teritorial competent, la cererea chiriașilor (chiriașii vor depune o documentație inclusiv prin e-mail).

– Pot face cerere de plată proprietarii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) Chiria lunară specificată în actul adițional (de amânare a plății) este mai mică sau egală cu chiria lunii februarie 2020;

b) Valoarea chiriei lunare este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici și 2.000 lei pentru persoanele fizice (necomercianți).

– Chiriașii vor fi obligați să plătească chiriile lunare către organul fiscal teritorial competent care a achitat aceste chirii proprietarilor. Plata către organul fiscal se va face eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

– Facilitățile de mai sus vizează perioada stării de urgență, precum și luna următoare celei în care a încetat starea de urgență (15 martie – 30 iunie).

– Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, în anul 2020, nu sunt venituri impozabile veniturile din chirii aferente lunilor martie-decembrie, în situația în care proprietarii reduc chiria lunară percepută cu cel puțin 30% față de chiria lunii februarie 2020. Veniturile scutite nu intră în calculul plafonului pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

– Pentru proprietarii plătitori de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor veniturile din chirii sunt impozabile doar în proporție de 80%, în situația în care chiria se reduce cu cel puțin 20% față de chiria lunii februarie 2020.

3.        O.P.A.N.A.F. 1061 – EMITERE DECIZII ACCESORII

Au fost reglementate prevederi derogatorii, aplicabile până la data de 15 iunie, pentru emiterea deciziilor referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

COMUNICAT MFP  – 21 mai 2020
Înregistrare prin sistem video în SPV și plata cu cardul
pentru 30 de impozite și contribuții

        Persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual vor putea face plata obligațiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghișeul.ro, soluție care va permite achitarea a peste 30 de impozite și contribuții. Totodată, Ministerul Finanțelor Publice implementează înrolarea în SPV cu ajutorul identificării în sistem video a persoanelor sau reprezentanților unor companii sau entităţi fără personalitate juridică.

        În spațiul virtual, la accesarea serviciului “Plata obligațiilor fiscale”, se va afișa pagina de pornire, în care trebuie ales CNP-ul pentru care se dorește plata. În cazul persoanelor care se autentifică în SPV cu NPOTP (nume, parola si OTP), în listă apare doar CNP-ul titularului de cont. La apăsarea butonului ”Afișare obligații restante”, se afișează lista obligațiilor ce pot fi plătite prin platforma ghiseul.ro, și care cuprinde peste 30 de poziții, de la impozitul pe venituri, la contribuții, accize colectate și până la plata unor penalități. La apăsarea butonului „Plătește”, utilizatorul va fi direcționat către serviciul de plată online al platformei ghiseul.ro, unde are de bifat căsuța „Aprob plata și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare” si butonul „PLATESTE”. Din această pagină nu mai există posibilitatea întoarcerii la serviciul disponibil în SPV.

        În același timp, populația va avea opțiunea să se înregistreze online în SPV printr-o verificare video în baza documentelor transmise și/sau informaţiilor comunicate pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă informaţiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entităţii fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt validate, dar informaţiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica ori informaţiile furnizate sunt insuficiente sau din verificarea documentelor justificative prezentate opțional rezultă că acestea conțin date incomplete sau incorecte, se notifică solicitantul la adresa personală de e-mail, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la completarea informațiilor sau cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghişeu ori prin identificare vizuală online. În cazul în care aprobarea cererii de înregistrare se face prin identificarea vizuală online, organul fiscal inițiază procesul de recunoaștere prin sistem video cu persoana care a desemnat sau împuternicit solicitantul, în scopul confirmării calității atribuite acestuia. În acest sens, organul fiscal notifică atât solicitantul, cât și entitatea care l-a desemnat/împuternicit la adresele de e-mail, completate în cererea de înregistrate, în termen de 5 zile de la înregistrare.

        După aprobarea cererii de înregistrare prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul utilizează sistemul video oferit pe platforma informatică dedicată. În această situație, persoana fizică trebuie să se programeze online, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul ANAF selectând data și ora la care este disponibilă pentru a fi inițiată procedura de identificare vizuală online.

        În cazul în care identificarea vizuală online s-a realizat cu succes, se procedează la aprobarea cererii și se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa personală de e-mail.

        În atașament se găsesc detalii despre aceste proceduri care urmează a fi implementate.

 

Sursa: AJFP Dambovita
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 22/05/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Info Fiscal 2020 – Modificare D112, facilități pentru plata chiriei și emitere decizii accesorii

Articol scris in data de: 2020-05-22 14:08:23

Autor: Romeo Negrut

Info Fiscal 2020 – Modificare D112, facilități pentru plata chiriei și emitere decizii accesorii

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1942 din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (Monitorul Oficial nr. 426 din 21 mai 2020).

2. Legea nr. 62 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei  pentru perioada aferentă stării de urgență (Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020).

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 1061 din 20 mai 2020
 
privind emiterea  deciziilor referitoare la obligațiile de plată accesorii (Monitorul Oficial nr. 427 din 21 mai 2020).


Precizări suplimentare:

1.        O.M.F.P. 1962 – MODIFICARE D-112

- Au fost introduse noi casete în Anexa nr.1.2 - Anexa asigurat - Secțiunile  B și C în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 30/2020 și a  Legii nr. 19/2020, respectiv introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a  unor  noi tipuri de asigurați, după cum urmează:

a)        Salariat care  beneficiară de indemnizația  prevăzută de  Legea nr. 19/2020,  pentru care se acordă un tratament fiscal diferit de cel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor;

b)        Salariat care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XI alin. (1)  din OUG nr. 30/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj pentru care nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal;

c)        Salariat care beneficiază de  indemnizația suplimentară prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020, suportată de angajator din fondul de salarii  pentru care se acordă, după caz, facilitățile fiscale prevăzute la articolele menționate mai sus din Codul fiscal;


d)        Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XV alin. (2) din OUG nr. 30/2020, suportată din bugetul de stat;  


e)        Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XV alin. (3) din OUG nr. 30/2020, compensatorie, suportată de plătitorul de venit.


- Introducerea în secțiunea E3 a formularului a unui număr de 6 noi câmpuri cu ajutorul cărora procedura de migrare a informațiilor către CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS se aplică în mod unitar pentru tipurile de asigurați noi untroduse.


- Noul formular se folosește pentru declararea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor începând cu luna aprilie 2020.2.
        LEGEA 62 – FACILITĂȚI PLATA CHIRIEI

- CHIRIAȘII: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic, precum și persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada stării de urgență, POT AMÂNA, fără plata de accesorii (dobânzi și penalități), PLATA CHIRIEI.- Plata chiriei către proprietari va fi efectuată de organul fiscal teritorial competent, la cererea chiriașilor (chiriașii vor depune o documentație inclusiv prin e-mail).

- Pot face cerere de plată proprietarii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) Chiria lunară specificată în actul adițional (de amânare a plății) este mai mică sau egală cu chiria lunii februarie 2020;

b) Valoarea chiriei lunare este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici și 2.000 lei pentru persoanele fizice (necomercianți).

- Chiriașii vor fi obligați să plătească chiriile lunare către organul fiscal teritorial competent care a achitat aceste chirii proprietarilor. Plata către organul fiscal se va face eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

- Facilitățile de mai sus vizează perioada stării de urgență, precum și luna următoare celei în care a încetat starea de urgență (15 martie – 30 iunie).

- Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, în anul 2020, nu sunt venituri impozabile veniturile din chirii aferente lunilor martie-decembrie, în situația în care proprietarii reduc chiria lunară percepută cu cel puțin 30% față de chiria lunii februarie 2020. Veniturile scutite nu intră în calculul plafonului pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

- Pentru proprietarii plătitori de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor veniturile din chirii sunt impozabile doar în proporție de 80%, în situația în care chiria se reduce cu cel puțin 20% față de chiria lunii februarie 2020.3.        O.P.A.N.A.F. 1061 – EMITERE DECIZII ACCESORII

Au fost reglementate prevederi derogatorii, aplicabile până la data de 15 iunie, pentru emiterea deciziilor referitoare la obligațiile fiscale accesorii.
COMUNICAT MFP  - 21 mai 2020
Înregistrare prin sistem video în SPV și plata cu cardul
pentru 30 de impozite și contribuții        Persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual vor putea face plata obligațiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghișeul.ro, soluție care va permite achitarea a peste 30 de impozite și contribuții. Totodată, Ministerul Finanțelor Publice implementează înrolarea în SPV cu ajutorul identificării în sistem video a persoanelor sau reprezentanților unor companii sau entităţi fără personalitate juridică.

        În spațiul virtual, la accesarea serviciului “Plata obligațiilor fiscale”, se va afișa pagina de pornire, în care trebuie ales CNP-ul pentru care se dorește plata. În cazul persoanelor care se autentifică în SPV cu NPOTP (nume, parola si OTP), în listă apare doar CNP-ul titularului de cont. La apăsarea butonului ”Afișare obligații restante”, se afișează lista obligațiilor ce pot fi plătite prin platforma ghiseul.ro, și care cuprinde peste 30 de poziții, de la impozitul pe venituri, la contribuții, accize colectate și până la plata unor penalități. La apăsarea butonului „Plătește”, utilizatorul va fi direcționat către serviciul de plată online al platformei ghiseul.ro, unde are de bifat căsuța „Aprob plata și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare” si butonul „PLATESTE”. Din această pagină nu mai există posibilitatea întoarcerii la serviciul disponibil în SPV.

        În același timp, populația va avea opțiunea să se înregistreze online în SPV printr-o verificare video în baza documentelor transmise și/sau informaţiilor comunicate pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă informaţiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entităţii fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt validate, dar informaţiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica ori informaţiile furnizate sunt insuficiente sau din verificarea documentelor justificative prezentate opțional rezultă că acestea conțin date incomplete sau incorecte, se notifică solicitantul la adresa personală de e-mail, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la completarea informațiilor sau cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghişeu ori prin identificare vizuală online. În cazul în care aprobarea cererii de înregistrare se face prin identificarea vizuală online, organul fiscal inițiază procesul de recunoaștere prin sistem video cu persoana care a desemnat sau împuternicit solicitantul, în scopul confirmării calității atribuite acestuia. În acest sens, organul fiscal notifică atât solicitantul, cât și entitatea care l-a desemnat/împuternicit la adresele de e-mail, completate în cererea de înregistrate, în termen de 5 zile de la înregistrare.

        După aprobarea cererii de înregistrare prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul utilizează sistemul video oferit pe platforma informatică dedicată. În această situație, persoana fizică trebuie să se programeze online, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul ANAF selectând data și ora la care este disponibilă pentru a fi inițiată procedura de identificare vizuală online.

        În cazul în care identificarea vizuală online s-a realizat cu succes, se procedează la aprobarea cererii și se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa personală de e-mail.


        În atașament se găsesc detalii despre aceste proceduri care urmează a fi implementate.

 
Sursa: AJFP Dambovita


  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după