Intermedieri in comert _ activitate de consultanta?

Articol scris in data de: 01 Septembrie 2022

Situație de fapt:

SRL Cod CAEN 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

Intrebare:

Este considerata activitatea de Intermediere o activitate de Consultant?

Cum se va incadra aceasta activitate in noile schimbari legislative de la 1 Ianuarie 2023?

Obligatoriu impozit pe profit 16% sau are optiunea unui angajat pentru plata contributiilor si a unui procent de 1% din venituri ca si impozit?In conditiile in care inca nu avem norme de aplicare a prevederilor din OG16/2022 referitor la incadrarea unor activitati ca si consultanta sau management in functie de codurile CAEN, putem face urmatoarele aprecieri:

In primul rand sa pornim de la textul de lege:

Art 47 asa cum va fi de la 01.01.2023:

ART. 47*)

Definiţia microîntreprinderii

1. În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent ( r. 31.12.2022)

“c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;”

2. Conform art. I pct. 5 şi părţii introductive a art. IX din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 , începând cu data de 1 ianuarie 2023, la articolul 47 alineatul (1), după litera e) se introduc trei noi litere, lit. f) – h), cu următorul cuprins:

“f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol.”

Sa luam definitia din DEX a termenilor:

consultánță – s. f. Oferirea de sfaturi calificate în probleme de conducere și organizare ◊ „Spre deosebire de alte profesii, specialistul în consultanță pentru problemele organizării și conducerii dispune de pregătirea și competența necesară pentru a investiga și identifica problemele referitoare la obiectivele, procedeele și metodele conducerii unității economice.

Serviciile de consultanță asistă organizațiile publice și private pentru a-și analiza și redefini strategiile, în a-și îmbunătăți eficiența operațiunilor și a-și optimiza resursele umane și tehnologice.

Pe de alta parte intermedierea  legiferată de Codul civil în art. 2.096-2.102 ca şi convenţie a părţilor, sub denumirea de contractul de intermediere. Potrivit art. 2096 Noul Cod Civil, intermedierea este contractul prin care intermediarul se obligă faţă de client să îl pună în legătură cu un terţ, în vederea încheierii unui contract.

Obiectul contractului este intermedierea, adică punerea în legătură a unor persoane (clientul şi terţul) în vederea încheierii de către acestea a unui act juridic, în accepţiunea riguroasă a Codului civil, intermedierea este operaţiunea prin care intermediarul efectuează doar fapte materiale, şi nu încheie acte juridice. Rezultă că intermediarul nu are puterea de reprezentare cum are reprezentantul şi mandatarii, în sensul că intermediarul nu este împuternicit să încheie acte juridice cu terţii, ci doar să mijlocească perfectarea acestora. în concret, faţă de reglementările actuale, intermediarul poate negocia şi stabili toate elementele esenţiale ale unui contract sau ale unei afaceri, dar nu poate să încheie el actul juridic în numele şi pe seama clientului său.

Aşadar, principala obligaţie a intermediarului este de a mijloci încheierea unui contract. Clientul este cel care furnizează toate instrucţiunile referitoare la contractul care urmează a fi încheiat. în ipoteza în care intermediarul nu se conformează instrucţiunilor primite, va răspunde pentru eventuale prejudicii cauzate.

Tinand cont de aceste aspecte se observa in mod clar ca intermedierea se diferentiaza categoric fata de consultanta fiind aspecte total diferite in ceea ce priveste activitatea prestata de catre firma de intermediere in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific.

Asa cum a procedat organele fiscale in perioada cand a mai fost prevederea cu serviciile de consultanta si management, incadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifică natura veniturilor.

Apreciem ca activitatea de intermediere nu poate fi incadrata ca si consultanta, astfel incat pe codul CAEN 4618 – intermediere in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific in conditiile in care aveti sub 500.000 euro cifra de afaceri si cel putin 1 salariat cu 8 ore la 31.12.2022, incepand cu 01.01.2023 va puteti continua activitatea ca si microintreprindere cu 1% impozitare.

 

Reglementare:

  • Legea 227/2015 – art 47 alin (1); OG 16/2022 pct 5;
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 01/09/2022.

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 24.000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Cornel Grama

Intermedieri in comert _ activitate de consultanta?

Articol scris in data de: 2022-09-01 22:52:33

Autor: Cornel Grama

Situație de fapt:

SRL Cod CAEN 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

Intrebare:

Este considerata activitatea de Intermediere o activitate de Consultant?

Cum se va incadra aceasta activitate in noile schimbari legislative de la 1 Ianuarie 2023?

Obligatoriu impozit pe profit 16% sau are optiunea unui angajat pentru plata contributiilor si a unui procent de 1% din venituri ca si impozit?

In conditiile in care inca nu avem norme de aplicare a prevederilor din OG16/2022 referitor la incadrarea unor activitati ca si consultanta sau management in functie de codurile CAEN, putem face urmatoarele aprecieri:

In primul rand sa pornim de la textul de lege:

Art 47 asa cum va fi de la 01.01.2023:

ART. 47*)

Definiţia microîntreprinderii

1. În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent ( r. 31.12.2022)

"c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;"

2. Conform art. I pct. 5 şi părţii introductive a art. IX din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 , începând cu data de 1 ianuarie 2023, la articolul 47 alineatul (1), după litera e) se introduc trei noi litere, lit. f) - h), cu următorul cuprins:

"f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol."

Sa luam definitia din DEX a termenilor:

consultánță - s. f. Oferirea de sfaturi calificate în probleme de conducere și organizare ◊ „Spre deosebire de alte profesii, specialistul în consultanță pentru problemele organizării și conducerii dispune de pregătirea și competența necesară pentru a investiga și identifica problemele referitoare la obiectivele, procedeele și metodele conducerii unității economice.

Serviciile de consultanță asistă organizațiile publice și private pentru a-și analiza și redefini strategiile, în a-și îmbunătăți eficiența operațiunilor și a-și optimiza resursele umane și tehnologice.

Pe de alta parte intermedierea  legiferată de Codul civil în art. 2.096-2.102 ca şi convenţie a părţilor, sub denumirea de contractul de intermediere. Potrivit art. 2096 Noul Cod Civil, intermedierea este contractul prin care intermediarul se obligă faţă de client să îl pună în legătură cu un terţ, în vederea încheierii unui contract.

Obiectul contractului este intermedierea, adică punerea în legătură a unor persoane (clientul şi terţul) în vederea încheierii de către acestea a unui act juridic, în accepţiunea riguroasă a Codului civil, intermedierea este operaţiunea prin care intermediarul efectuează doar fapte materiale, şi nu încheie acte juridice. Rezultă că intermediarul nu are puterea de reprezentare cum are reprezentantul şi mandatarii, în sensul că intermediarul nu este împuternicit să încheie acte juridice cu terţii, ci doar să mijlocească perfectarea acestora. în concret, faţă de reglementările actuale, intermediarul poate negocia şi stabili toate elementele esenţiale ale unui contract sau ale unei afaceri, dar nu poate să încheie el actul juridic în numele şi pe seama clientului său.

Aşadar, principala obligaţie a intermediarului este de a mijloci încheierea unui contract. Clientul este cel care furnizează toate instrucţiunile referitoare la contractul care urmează a fi încheiat. în ipoteza în care intermediarul nu se conformează instrucţiunilor primite, va răspunde pentru eventuale prejudicii cauzate.

Tinand cont de aceste aspecte se observa in mod clar ca intermedierea se diferentiaza categoric fata de consultanta fiind aspecte total diferite in ceea ce priveste activitatea prestata de catre firma de intermediere in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific.

Asa cum a procedat organele fiscale in perioada cand a mai fost prevederea cu serviciile de consultanta si management, incadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifică natura veniturilor.

Apreciem ca activitatea de intermediere nu poate fi incadrata ca si consultanta, astfel incat pe codul CAEN 4618 - intermediere in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific in conditiile in care aveti sub 500.000 euro cifra de afaceri si cel putin 1 salariat cu 8 ore la 31.12.2022, incepand cu 01.01.2023 va puteti continua activitatea ca si microintreprindere cu 1% impozitare.

 

Reglementare:

  • Legea 227/2015 – art 47 alin (1); OG 16/2022 pct 5;

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după