Întrebări mostre: documente de întocmit, regim fiscal, monografie contabila

Articol scris in data de: 08 Iulie 2022

Situație de fapt:

Societate românească microintreprindere, platitoare de TVA, dorește sa trimita mostre către o firma din Elveția. Livrarea se face în Italia, deoarece agentul de vanzare și designerul locuiesc în Italia, dar lucrează pentru firma din Elveția care este asociat la firma din România.

Întrebare:

1. Poate sa facă livrarea către persoana responsabilă de promovarea produsului sau către societatea din Elveția?

2. Ce documente trebuie sa stea la baza livrării bunurilor oferite ca și mostre Aviz/Factura Proforma/ Factură fiscală cu discount?

3. Se factureaza cu TVA fără TVA?

4. Se pot trimite prin curier?

5. Aceste produse rezulta din producție, care este monografia contabila ce sta la baza acestui transfer?1. Poate sa facă livrarea către persoana responsabilă de promovarea produsului sau către societatea din Elveția?

Documentele (factura proforma, aviz) vor fi emise pe societatea din Elveția. Societatea din Elveția poate sa dispuna livrarea mostrelor la alta adresa. Aceasta solicitare de livrare în Italia sa o aveti expresa de la societatea din Elveția (un email sau orice alta dovada).

2. Ce documente trebuie sa stea la baza livrării bunurilor oferite ca și mostre Aviz/Factura Proforma/ Factură fiscală cu discount?

Recomand emiterea unei facturi proforme iar bunurile vor fi expediate în baza unui Aviz de expediție a marfii în care inscrieti numărul facturii proforme și mențiunea “Nu se factureaza – mostre”.

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII (cod 14 – 3 – 6A)

Este formular cu regim special intern de tipărire şi numerotare.

 1. Serveşte ca:

– document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz;
– document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz;
– dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi unităţi;
– document de primire în gestiune, după caz;
– document de descărcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.

 1. Se întocmeşte, în două sau mai multe exemplare, de către unităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale, precum şi în alte situaţii stabilite prin procedurile proprii ale unităţii.

În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial, precum şi al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vânzării sau testări la locul de desfacere, premii, materiale promoţionale etc.) avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea “Fără factură”, după caz.

Pe avizul de însoţire a mărfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terţi se face menţiunea “Pentru prelucrare la terţi”.

În celelalte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit avizul de însoţire a mărfii şi nu factura.

 1. Circulă, după caz:

– la furnizor:
– la delegatul unităţii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;
– la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidenţele acestuia şi pentru întocmirea facturii;
– la compartimentul financiar – contabil;
– la cumpărător:
– la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale primite, după efectuarea recepţiei de către comisia de recepţie şi după  consemnarea rezultatelor;
– la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantităţilor aprovizionate în evidenţa acestuia;
– la compartimentul financiar – contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică.

 1. Se arhivează, după caz:

– la furnizor:
– la compartimentul desfacere;
– la compartimentul financiar – contabil;
– la cumpărător:
– la compartimentul financiar – contabil.

 1. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al avizului de însoţire a mărfii este următorul:

– seria şi numărul intern de identificare a formularului;
– data emiterii formularului;
– datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
– datele de identificare ale cumpărătorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
– denumirea şi cantitatea bunurilor livrate;
– preţul şi valoarea, după caz;
– date privind expediţia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, număr), numărul mijlocului de transport, ora livrării, semnătura delegatului;
– semnătura expeditorului.
– data primirii în gestiune şi semnătura gestionarului primitor.

3. Se factureaza cu TVA fără TVA?

Atat timp cat livrarea mostrelor este fără plata, operațiunea nu intra in sfera TVA, deci operațiunea este neimpozabila in România.

(1) Din punctul de vedere al taxei sunt operațiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) operațiunile care, în sensul 270272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile 275 și 278 ;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la 269 alin. (1), acționând ca atare;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitățile economice prevăzute la 269 alin. (2).

Norme metodologice

(2) Condiția referitoare la plată prevăzută la art. 268 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal implică existența unei legături directe între operațiune și contrapartida obținută. O livrare de bunuri sau o prestare de servicii este impozabilă în condițiile în care această operațiune aduce un avantaj clientului, iar contrapartida obținută, este aferentă avantajului primit, după cum urmează:

a) Condiția referitoare la existența unui avantaj pentru un client este îndeplinită în cazul în care furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii se angajează să furnizeze bunuri și/sau servicii determinabile persoanei ce efectuează plata sau, în absența plății, când operațiunea a fost realizată pentru a permite stabilirea unui astfel de angajament. Această condiție este compatibilă cu faptul că serviciile au fost colective, nu au fost măsurabile cu exactitate sau au făcut parte dintr-o obligație legală;

b) Condiția existenței unei legături între operațiune și contrapartida obținută este îndeplinită chiar dacă prețul nu reflectă valoarea normală a operațiunii, respectiv ia forma unor cotizații, bunuri sau servicii, reduceri de preț, sau nu este plătit direct de beneficiar, ci de un terț.

Asadar, operațiunea nu este purtătoare de TVA.

4. Se pot trimite prin curier?

Din puncte de vedere fiscal nu conteaza ce modalitate de transport alegeți.

5. Aceste produse rezulta din producție, care este monografia contabila ce sta la baza acestui transfer?

Societatea din Elveția nu este un client ci un potențial client, așa ca valoarea mostrelor expediate se inregistreaza ca și cheltuieli de reclama, recomand un analitic la 6232 pentru mostre.

Note contabile în baza facturii proforme, a avizului și a dovezii de transport:

6232.01 = 345

Reglementare:

Codul Fiscal;

OMFP 3512/2008.

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Bianca Dolores Meze

Articol scris de catre Bianca Dolores Meze, in data de 08/07/2022.

Expert contabil și administrator al firmei de contabiliate CONTEZIA SRL, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Bianca Dolores Meze

Întrebări mostre: documente de întocmit, regim fiscal, monografie contabila

Articol scris in data de: 2022-07-08 14:59:03

Autor: Bianca Dolores Meze

Situație de fapt:

Societate românească microintreprindere, platitoare de TVA, dorește sa trimita mostre către o firma din Elveția. Livrarea se face în Italia, deoarece agentul de vanzare și designerul locuiesc în Italia, dar lucrează pentru firma din Elveția care este asociat la firma din România.

Întrebare:

1. Poate sa facă livrarea către persoana responsabilă de promovarea produsului sau către societatea din Elveția?

2. Ce documente trebuie sa stea la baza livrării bunurilor oferite ca și mostre Aviz/Factura Proforma/ Factură fiscală cu discount?

3. Se factureaza cu TVA fără TVA?

4. Se pot trimite prin curier?

5. Aceste produse rezulta din producție, care este monografia contabila ce sta la baza acestui transfer?

1. Poate sa facă livrarea către persoana responsabilă de promovarea produsului sau către societatea din Elveția?


Documentele (factura proforma, aviz) vor fi emise pe societatea din Elveția. Societatea din Elveția poate sa dispuna livrarea mostrelor la alta adresa. Aceasta solicitare de livrare în Italia sa o aveti expresa de la societatea din Elveția (un email sau orice alta dovada).

2. Ce documente trebuie sa stea la baza livrării bunurilor oferite ca și mostre Aviz/Factura Proforma/ Factură fiscală cu discount?


Recomand emiterea unei facturi proforme iar bunurile vor fi expediate în baza unui Aviz de expediție a marfii în care inscrieti numărul facturii proforme și mențiunea “Nu se factureaza - mostre”.

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII (cod 14 - 3 - 6A)

Este formular cu regim special intern de tipărire şi numerotare.

 1. Serveşte ca:


- document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz;
- document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz;
- dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi unităţi;
- document de primire în gestiune, după caz;
- document de descărcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.

 1. Se întocmeşte, în două sau mai multe exemplare, de către unităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale, precum şi în alte situaţii stabilite prin procedurile proprii ale unităţii.


În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial, precum şi al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vânzării sau testări la locul de desfacere, premii, materiale promoţionale etc.) avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea "Fără factură", după caz.

Pe avizul de însoţire a mărfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terţi se face menţiunea "Pentru prelucrare la terţi".

În celelalte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit avizul de însoţire a mărfii şi nu factura.

 1. Circulă, după caz:


- la furnizor:
- la delegatul unităţii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;
- la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidenţele acestuia şi pentru întocmirea facturii;
- la compartimentul financiar - contabil;
- la cumpărător:
- la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale primite, după efectuarea recepţiei de către comisia de recepţie şi după  consemnarea rezultatelor;
- la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantităţilor aprovizionate în evidenţa acestuia;
- la compartimentul financiar - contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică.

 1. Se arhivează, după caz:


- la furnizor:
- la compartimentul desfacere;
- la compartimentul financiar - contabil;
- la cumpărător:
- la compartimentul financiar - contabil.

 1. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al avizului de însoţire a mărfii este următorul:


- seria şi numărul intern de identificare a formularului;
- data emiterii formularului;
- datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
- datele de identificare ale cumpărătorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
- denumirea şi cantitatea bunurilor livrate;
- preţul şi valoarea, după caz;
- date privind expediţia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, număr), numărul mijlocului de transport, ora livrării, semnătura delegatului;
- semnătura expeditorului.
- data primirii în gestiune şi semnătura gestionarului primitor.

3. Se factureaza cu TVA fără TVA?


Atat timp cat livrarea mostrelor este fără plata, operațiunea nu intra in sfera TVA, deci operațiunea este neimpozabila in România.

(1) Din punctul de vedere al taxei sunt operațiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) operațiunile care, în sensul 270 - 272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile 275 și 278 ;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la 269 alin. (1), acționând ca atare;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitățile economice prevăzute la 269 alin. (2).

Norme metodologice

(2) Condiția referitoare la plată prevăzută la art. 268 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal implică existența unei legături directe între operațiune și contrapartida obținută. O livrare de bunuri sau o prestare de servicii este impozabilă în condițiile în care această operațiune aduce un avantaj clientului, iar contrapartida obținută, este aferentă avantajului primit, după cum urmează:

a) Condiția referitoare la existența unui avantaj pentru un client este îndeplinită în cazul în care furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii se angajează să furnizeze bunuri și/sau servicii determinabile persoanei ce efectuează plata sau, în absența plății, când operațiunea a fost realizată pentru a permite stabilirea unui astfel de angajament. Această condiție este compatibilă cu faptul că serviciile au fost colective, nu au fost măsurabile cu exactitate sau au făcut parte dintr-o obligație legală;

b) Condiția existenței unei legături între operațiune și contrapartida obținută este îndeplinită chiar dacă prețul nu reflectă valoarea normală a operațiunii, respectiv ia forma unor cotizații, bunuri sau servicii, reduceri de preț, sau nu este plătit direct de beneficiar, ci de un terț.

Asadar, operațiunea nu este purtătoare de TVA.

4. Se pot trimite prin curier?


Din puncte de vedere fiscal nu conteaza ce modalitate de transport alegeți.

5. Aceste produse rezulta din producție, care este monografia contabila ce sta la baza acestui transfer?


Societatea din Elveția nu este un client ci un potențial client, așa ca valoarea mostrelor expediate se inregistreaza ca și cheltuieli de reclama, recomand un analitic la 6232 pentru mostre.

Note contabile în baza facturii proforme, a avizului și a dovezii de transport:

6232.01 = 345

Reglementare:

Codul Fiscal;

OMFP 3512/2008.
 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după