Noutati legislative – octombrie 2021: MODIFICARI CODUL MUNCII

Articol scris in data de: 06 Octombrie 2021

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951/05.10.2021 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Ce este nou?

Avem definit un nou termen si anume, munca subdeclarata care reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale.

Totodata, se mareste numarul de ore libere platite pentru care se compenseaza munca suplimentara de la 60 de zile cat era initial, la 90 zile calendaristice.

In continuare, redau textul OUG nr. 117/2021 asa cum apare publicat in Monitorul Oficial.

Art. I. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 151, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (1) lit. c).”

 2. Dupa articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu urmatorul cuprins:

„Art. 152. — In sensul prezentei legi, munca subdeclarata reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale.”

 3. La articolul 122, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 122. — (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.”

 4. La articolul 260, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 260. — (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:”.

 5. La articolul 260 alineatul (1), litera e3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„e3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;”.

 6. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera e4) se introduce o noua litera, litera e5), cu urmatorul cuprins:

„e5) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;”.

 7. La articolul 260 alineatul (1) dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:

„s) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 Art. II. — Prevederile de la art. I pct. 5—7 intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Mariana Bunta

Articol scris de catre Mariana Bunta, in data de 06/10/2021.

Pot spune despre mine că domeniul resurselor umane și activitățile adiacente acestuia reprezintă un real interes și pasiune, acest lucru dovedindu-se și din experiența de peste 17 ani pe care o am în acest domeniu, mai ales în firme de producție sau în firme de contabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Mariana Bunta

Noutati legislative – octombrie 2021: MODIFICARI CODUL MUNCII

Articol scris in data de: 2021-10-06 14:03:27

Autor: Mariana Bunta

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951/05.10.2021 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Ce este nou?

Avem definit un nou termen si anume, munca subdeclarata care reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale.

Totodata, se mareste numarul de ore libere platite pentru care se compenseaza munca suplimentara de la 60 de zile cat era initial, la 90 zile calendaristice.

In continuare, redau textul OUG nr. 117/2021 asa cum apare publicat in Monitorul Oficial.

Art. I. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 151, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (1) lit. c).”

 2. Dupa articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu urmatorul cuprins:

„Art. 152. — In sensul prezentei legi, munca subdeclarata reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale.”

 3. La articolul 122, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 122. — (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.”

 4. La articolul 260, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 260. — (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:”.

 5. La articolul 260 alineatul (1), litera e3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„e3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;”.

 6. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera e4) se introduce o noua litera, litera e5), cu urmatorul cuprins:

„e5) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;”.

 7. La articolul 260 alineatul (1) dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:

„s) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 Art. II. — Prevederile de la art. I pct. 5—7 intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după