Plata CASS de catre asociatul unic dupa repartizarea profitului ca dividende

Articol scris in data de: 22 Octombrie 2019

Situatie de fapt:

In anul 2015 se repartizeaza la dividende suma de 171.603 lei. Dividendele, se ridica de unicul asociat in ianuarie 2016, moment in care se plateste si impozitul retinut la sursa.

In luna decembrie 2015, moment in care s-a facut distribuirea dividendelor, asociatul unic avea contract civil incheiat cu o societate in baza caruia s-au virat obligatiile fata de casa de sanatate (mentionam-strict doar pe luna decembrie 2015) in data de 26.01.2017, se depune declaratia 205 in care se declara impozitul pe dividende retinut si achitat de asociat unic.

Acum, se primeste decizia de impunere aferenta anului 2016 , pentru asociat unic , prin care i se stabileste suma de 9.444 lei de plata CASS.

Intrebare:

Are obligatia asociatul unic de a-si achita aceasta obligatie din decizia de impunere aferenta anului 2016, in conditiile in care in luna decembrie 2015, (moment in care conform procesului verbal de repartizare a profitului se repartizeaza suma de 171.603 lei ca si dividende), avea contract civil pe baza caruia beneficia deja de asigurari de sanatate?

dividende

In decembrie 2015 asociatul unic isi repartizeaza la dividende, prin Hotarirea Asociatului Unic, suma de 171.603 lei si este obligat ca pina pe 25.01.2016 sa plateasca impozitul pe dividende. Impozitul pe dividende pentru anul 2015 este 16% si trebuie platit pina la data de 25.01.2016.

            In Capitolul III – Definitii, la art.7 gasim la punctul 7 definitia „dividend-ului”:

ART. 7 – Definiții ale termenilor comuni

11.”dividend” – o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică

            Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.91 avem explicatiile despre veniturile din investitii si vedem ca aceste venituri cuprind si veniturile din dividende.

ART. 91 – Definirea veniturilor din investiții

Veniturile din investiții cuprind:

a) venituri din dividende;

            Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.97 alin.7  avem explicatiile despre cine retine si cine plateste impozitul pe dividende. Din anuntul art.97 alin.7 vedem ca impozitul este de 5% si obligatia retinerii si platii impozitului revine persoanei juridice platitoare de dividende. Persoana juridica are obligatia retinerii la sursa a impozitului, are obligatia raportarii impozitului in declaratia 100 si are obligatia platii impozitului pina la data de 25 a lunii urmatoare platii efective a dividendelor. Anul urmator persoana juridica are obligatia depunerii declaratiei 205 pe CNP pentru a evidentia impozitul pe dividende platit in anul anterior pentru acel CNP.

ART. 97 – Reținerea impozitului din veniturile din investiții

(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. în cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.133 alin.8 avem cota de impozit pe dividende aplicabila de la 01.01.2016.

ART. 133 – Dispoziții tranzitorii

(8) Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

            Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.155 alin.1 avem categoriile de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale de sanatate, iar la litera f) avem precizate „veniturile din investitii”.

ART. 155 – Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153, datorează, după caz, contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:

f) venituri din investiții, definite conform 91;

Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.176 alin.2 avem precizarea ca persoanele fizice care realizeaza venituri din dividende in bani sau in natura sunt cuprinse in baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate. La alin.7 avem precizarea ca persoanele care realizeaza venituri din investitii, nu se datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate daca in anul 2016 realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii, activitati independente, venituri din asociere cu o persoana juridica, din agricultura, silvicultura si piscicultura, somaj, indemnizatii pentru crestere copil, ajutor social, indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca.

ART. 176 – Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiții

(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

(7) În anul 2016, persoanele care realizează venituri din investiții nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

ART. 155 – Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153, datorează, după caz, contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform  76;
b) venituri din pensii, definite conform  99;
c) venituri din activități independente, definite conform  67;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului IIsau III, pentru care sunt aplicabile prevederile  125 alin. (7) – (9);
g) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform  103;
i) indemnizații de șomaj;
j) indemnizații pentru creșterea copilului;
k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
l) indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

            In concluzie in cazul dumneavoastra venitul din investitii realizat, a fost in luna ianuarie 2016 prin incasarea efectiva a sumei de 171.603 lei si prin depunerea in anul 2017 a declaratiei 205.

Tinand cont ca venitul din acel contract civil a fost realizat in luna decembrie a anului 2015, consideram ca ANAF a calculat corect suma de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, in urma depunerii de catre dumneavoastra a declaratiei 205 pe CNP-ul asociatului unic in anul 2017.

La calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a avut in vedere ca asociatul unic nu a realizat niciunul din veniturile de la art.155 alin.1 litera a) – d), g), i) – l), in anul 2016 si drept urmare asociatul unic este obligat la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Reglementare:

 • ART. 7
 • ART. 91
 • ART. 97
 • ART. 133
 • ART. 155
 • ART. 176
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 22/10/2019.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Plata CASS de catre asociatul unic dupa repartizarea profitului ca dividende

Articol scris in data de: 2019-10-22 13:15:27

Autor: Romeo Negrut

Situatie de fapt:

In anul 2015 se repartizeaza la dividende suma de 171.603 lei. Dividendele, se ridica de unicul asociat in ianuarie 2016, moment in care se plateste si impozitul retinut la sursa.

In luna decembrie 2015, moment in care s-a facut distribuirea dividendelor, asociatul unic avea contract civil incheiat cu o societate in baza caruia s-au virat obligatiile fata de casa de sanatate (mentionam-strict doar pe luna decembrie 2015) in data de 26.01.2017, se depune declaratia 205 in care se declara impozitul pe dividende retinut si achitat de asociat unic.

Acum, se primeste decizia de impunere aferenta anului 2016 , pentru asociat unic , prin care i se stabileste suma de 9.444 lei de plata CASS.

Intrebare:

Are obligatia asociatul unic de a-si achita aceasta obligatie din decizia de impunere aferenta anului 2016, in conditiile in care in luna decembrie 2015, (moment in care conform procesului verbal de repartizare a profitului se repartizeaza suma de 171.603 lei ca si dividende), avea contract civil pe baza caruia beneficia deja de asigurari de sanatate?In decembrie 2015 asociatul unic isi repartizeaza la dividende, prin Hotarirea Asociatului Unic, suma de 171.603 lei si este obligat ca pina pe 25.01.2016 sa plateasca impozitul pe dividende. Impozitul pe dividende pentru anul 2015 este 16% si trebuie platit pina la data de 25.01.2016.

            In Capitolul III – Definitii, la art.7 gasim la punctul 7 definitia „dividend-ului”:

ART. 7 - Definiții ale termenilor comuni

11.”dividend” - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică

            Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.91 avem explicatiile despre veniturile din investitii si vedem ca aceste venituri cuprind si veniturile din dividende.

ART. 91 - Definirea veniturilor din investiții

Veniturile din investiții cuprind:

a) venituri din dividende;

            Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.97 alin.7  avem explicatiile despre cine retine si cine plateste impozitul pe dividende. Din anuntul art.97 alin.7 vedem ca impozitul este de 5% si obligatia retinerii si platii impozitului revine persoanei juridice platitoare de dividende. Persoana juridica are obligatia retinerii la sursa a impozitului, are obligatia raportarii impozitului in declaratia 100 si are obligatia platii impozitului pina la data de 25 a lunii urmatoare platii efective a dividendelor. Anul urmator persoana juridica are obligatia depunerii declaratiei 205 pe CNP pentru a evidentia impozitul pe dividende platit in anul anterior pentru acel CNP.

ART. 97 - Reținerea impozitului din veniturile din investiții

(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. în cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.133 alin.8 avem cota de impozit pe dividende aplicabila de la 01.01.2016.

ART. 133 - Dispoziții tranzitorii

(8) Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

            Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.155 alin.1 avem categoriile de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale de sanatate, iar la litera f) avem precizate „veniturile din investitii”.

ART. 155 - Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153, datorează, după caz, contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:

f) venituri din investiții, definite conform 91;

Conform Codului Fiscal aplicabil la data de 31.12.2016, la art.176 alin.2 avem precizarea ca persoanele fizice care realizeaza venituri din dividende in bani sau in natura sunt cuprinse in baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate. La alin.7 avem precizarea ca persoanele care realizeaza venituri din investitii, nu se datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate daca in anul 2016 realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii, activitati independente, venituri din asociere cu o persoana juridica, din agricultura, silvicultura si piscicultura, somaj, indemnizatii pentru crestere copil, ajutor social, indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca.

ART. 176 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiții

(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

(7) În anul 2016, persoanele care realizează venituri din investiții nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 alin. (1) lit. a) - d), g), i) - l), cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

ART. 155 - Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153, datorează, după caz, contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform  76;
b) venituri din pensii, definite conform  99;
c) venituri din activități independente, definite conform  67;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului IIsau III, pentru care sunt aplicabile prevederile  125 alin. (7) - (9);
g) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform  103;
i) indemnizații de șomaj;
j) indemnizații pentru creșterea copilului;
k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
l) indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.


            In concluzie in cazul dumneavoastra venitul din investitii realizat, a fost in luna ianuarie 2016 prin incasarea efectiva a sumei de 171.603 lei si prin depunerea in anul 2017 a declaratiei 205.

Tinand cont ca venitul din acel contract civil a fost realizat in luna decembrie a anului 2015, consideram ca ANAF a calculat corect suma de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, in urma depunerii de catre dumneavoastra a declaratiei 205 pe CNP-ul asociatului unic in anul 2017.

La calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a avut in vedere ca asociatul unic nu a realizat niciunul din veniturile de la art.155 alin.1 litera a) - d), g), i) - l), in anul 2016 si drept urmare asociatul unic este obligat la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Reglementare:

 • ART. 7

 • ART. 91

 • ART. 97

 • ART. 133

 • ART. 155

 • ART. 176

 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după