Precizari fiscale privind PFA-urile

Articol scris in data de: 30 Iulie 2019

Situatie de fapt:

Un PFA cu obiect de activitate – activitati  de consultanta pentru afaceri si management, are cheltuieli cu mijlocul de transport. PFA-ul vrea sa angajeze personal iar titularul nu are nicio alta sursa de venit. Mentionez ca impozitarea se face in sistem real.

Intrebare:

1. Cum poate un PFA sa isi deconteze cheltuielile cu mijlocul de transport? Care cheltuieli, in ce proportie si care sunt documentele justificative?

2. Un PFA poate face angajari cu contract individual de munca? In ce conditii? Daca da, pentru cate persoane?

3. Care sunt obligatiile sociale si fiscale pe care le datoreaza (obligatorii si optionale)? In functie de anumite plafoane?

Precizari fiscale privind PFA-urile

1. Tinand cont de specificul activitatii acestui PFA – activitati de consultanta pentru afaceri si management – pentru deplasarea la sediul clientilor este necesara folosirea unui mijloc de transport auto.

Daca acest mijloc de transport nu este proprietatea PFA si este al persoanei fizice titulara a PFA, recomandat si necesar este a se intocmi un contract de comodat.

In contractual de comodat trebuieste prevazut ca toate cheltuielile cu acest autoturism sunt in sarcina PFA.

Conform art.25 alin.3 litera l) din Codul Fiscal pentru recunoasterea cheltuielilor cu combustibilul, cu piesele de schimb, cu rovigneta si asigurarea, trebuie intocmite foi de parcurs pentru toate deplasarile in interesul activitatii PFA.

Impreuna cu foaia de parcurs este recomandat sa se aiba in vedere atasarea unui ordin de deplasare, a unei note explicative pentru acea deplasare. In contractul de consultanta este indicat a se specifica clar ca deplasarile la sediul clientului sunt ori de cite ori este o solicitate din partea acestuia.

„ART. 25 – Cheltuieli

l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

în cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;

Norme metodologice

16. (1) În sensul prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal, regulile de deducere, termenii și expresiile utilizate, condițiile în care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, sunt cele prevăzute la pct. 68 din normele metodologice date în aplicarea art. 298 al titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Codul fiscal.

(2) Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilității integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar-contabile și prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

(3) În cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecțiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adăugată, dobânzile, comisioanele, diferențele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării altor contracte decât cele de leasing. În cazul cheltuielilor reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal se efectuează după aplicarea limitării aferente taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta se aplică și asupra taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

Exemplul 1. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice:

 • cheltuielile cu întreținerea și reparațiile – 2.000 lei
 • partea de TVA nedeductibilă – 200 lei
 • baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile – 2.200 lei (2.000 + 200)
 • valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile – 2.200 x 50% = 1.100 lei.

Exemplul 2. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice:

 • cheltuieli privind combustibilul – 1.000 lei
 • partea de TVA nedeductibilă – 100 lei
 • baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul – 1.100 lei (1.000 + 100)
 • valoarea nedeductibilă a cheltuielilor privind combustibilul – 1.100 x 50% = 550 lei.”

In concluzie, pentru cheltuielile cu autoturismul proprietatea PFA sau cu contract de comodat, trebuiesc intocmite foi de parcurs la care se ataseaza ordine de deplasare si note explicative pentru fiecare deplasare in parte.

2. Conform Legii 182 din 2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 la art.16 si 17 avem specificat urmatoarele:

„Art. 16. –

(1) PFA poate avea în obiectul de activitate CEL MULT 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.

(2) În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni.”

Art. 17. –

(1) PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună CU CEL MULT 3 PERSOANE , ANGAJATE DE ACESTA, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii.

(2) O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.”

In concluzie, PFA poate angaja cu contract individual de munca maxim 3 persoane si poate desfasura maxim 5 activitati prevazute de codul CAEN. Pentru persoanele angajate cu contract individual de munca, PFA retine pe stat de plata 25% CAS, 10% CASS, 10% impozit pe veniturile salariale si le plateste la bugetul de stat. PFA plateste si 2,25% CAM.

PFA este obligata sa depuna prima inregistrare din Revisal la sediul ITM din judetul de care apartine pentru a putea intra in posesia parolei cu care poate transmite pe REGES inregistrarea altor contracte individuale de munca, acte aditionale si decizii privind modificarea CIM.

3. Persoana fizica titular a PFA este obligata sa depuna Declaratia Unica pe CNP pentru plata impozitului pe venitul obtinut din consultanta.

Daca acest venit depaseste 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata, persoana fizica titular a PFA va plati si 25% CAS si 10% CASS plafonat la 12 salarii minime.

In cazul in care persoana fizica titular a PFA realizeaza venituri sub plafonul celor 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata, pentru a putea fi asigurata la sanatate poate opta sa bifeze in DU la II.2.2. B. “Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS” si sa plateasca pentru 6 luni, dar va fi asigurata un an de la data depunerii DU.

Pentru anul 2019 termenul de depunere a DU estimative este 31.07.2019, iar termenul de plata este 15.03.2020. Valoarea celor 12 salarii minime brute garantate in plata pentru anul 2019 este 24.960 lei.

Reglementare:

Cod Fiscal

OUG 44/2008

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 30/07/2019.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Precizari fiscale privind PFA-urile

Articol scris in data de: 2019-07-30 10:12:11

Autor: Romeo Negrut

Situatie de fapt:

Un PFA cu obiect de activitate - activitati  de consultanta pentru afaceri si management, are cheltuieli cu mijlocul de transport. PFA-ul vrea sa angajeze personal iar titularul nu are nicio alta sursa de venit. Mentionez ca impozitarea se face in sistem real.

Intrebare:

1. Cum poate un PFA sa isi deconteze cheltuielile cu mijlocul de transport? Care cheltuieli, in ce proportie si care sunt documentele justificative?

2. Un PFA poate face angajari cu contract individual de munca? In ce conditii? Daca da, pentru cate persoane?

3. Care sunt obligatiile sociale si fiscale pe care le datoreaza (obligatorii si optionale)? In functie de anumite plafoane?1. Tinand cont de specificul activitatii acestui PFA - activitati de consultanta pentru afaceri si management - pentru deplasarea la sediul clientilor este necesara folosirea unui mijloc de transport auto.

Daca acest mijloc de transport nu este proprietatea PFA si este al persoanei fizice titulara a PFA, recomandat si necesar este a se intocmi un contract de comodat.

In contractual de comodat trebuieste prevazut ca toate cheltuielile cu acest autoturism sunt in sarcina PFA.

Conform art.25 alin.3 litera l) din Codul Fiscal pentru recunoasterea cheltuielilor cu combustibilul, cu piesele de schimb, cu rovigneta si asigurarea, trebuie intocmite foi de parcurs pentru toate deplasarile in interesul activitatii PFA.

Impreuna cu foaia de parcurs este recomandat sa se aiba in vedere atasarea unui ordin de deplasare, a unei note explicative pentru acea deplasare. In contractul de consultanta este indicat a se specifica clar ca deplasarile la sediul clientului sunt ori de cite ori este o solicitate din partea acestuia.

„ART. 25 - Cheltuieli

l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.


Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

în cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;

Norme metodologice

16. (1) În sensul prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal, regulile de deducere, termenii și expresiile utilizate, condițiile în care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, sunt cele prevăzute la pct. 68 din normele metodologice date în aplicarea art. 298 al titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Codul fiscal.

(2) Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilității integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar-contabile și prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

(3) În cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecțiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adăugată, dobânzile, comisioanele, diferențele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării altor contracte decât cele de leasing. În cazul cheltuielilor reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal se efectuează după aplicarea limitării aferente taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta se aplică și asupra taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

Exemplul 1. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice:

 • cheltuielile cu întreținerea și reparațiile - 2.000 lei

 • partea de TVA nedeductibilă - 200 lei

 • baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile - 2.200 lei (2.000 + 200)

 • valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile - 2.200 x 50% = 1.100 lei.


Exemplul 2. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice:

 • cheltuieli privind combustibilul - 1.000 lei

 • partea de TVA nedeductibilă - 100 lei

 • baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul - 1.100 lei (1.000 + 100)

 • valoarea nedeductibilă a cheltuielilor privind combustibilul - 1.100 x 50% = 550 lei.”


In concluzie, pentru cheltuielile cu autoturismul proprietatea PFA sau cu contract de comodat, trebuiesc intocmite foi de parcurs la care se ataseaza ordine de deplasare si note explicative pentru fiecare deplasare in parte.

2. Conform Legii 182 din 2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 la art.16 si 17 avem specificat urmatoarele:

„Art. 16. -

(1) PFA poate avea în obiectul de activitate CEL MULT 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.

(2) În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni."

Art. 17. -

(1) PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună CU CEL MULT 3 PERSOANE , ANGAJATE DE ACESTA, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii.

(2) O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată."

In concluzie, PFA poate angaja cu contract individual de munca maxim 3 persoane si poate desfasura maxim 5 activitati prevazute de codul CAEN. Pentru persoanele angajate cu contract individual de munca, PFA retine pe stat de plata 25% CAS, 10% CASS, 10% impozit pe veniturile salariale si le plateste la bugetul de stat. PFA plateste si 2,25% CAM.

PFA este obligata sa depuna prima inregistrare din Revisal la sediul ITM din judetul de care apartine pentru a putea intra in posesia parolei cu care poate transmite pe REGES inregistrarea altor contracte individuale de munca, acte aditionale si decizii privind modificarea CIM.

3. Persoana fizica titular a PFA este obligata sa depuna Declaratia Unica pe CNP pentru plata impozitului pe venitul obtinut din consultanta.

Daca acest venit depaseste 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata, persoana fizica titular a PFA va plati si 25% CAS si 10% CASS plafonat la 12 salarii minime.

In cazul in care persoana fizica titular a PFA realizeaza venituri sub plafonul celor 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata, pentru a putea fi asigurata la sanatate poate opta sa bifeze in DU la II.2.2. B. “Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS” si sa plateasca pentru 6 luni, dar va fi asigurata un an de la data depunerii DU.

Pentru anul 2019 termenul de depunere a DU estimative este 31.07.2019, iar termenul de plata este 15.03.2020. Valoarea celor 12 salarii minime brute garantate in plata pentru anul 2019 este 24.960 lei.

Reglementare:

Cod Fiscal

OUG 44/2008
 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după