Refacturare serviciilor primite si folosirea convențiilor civile in cadrul proiectelor unei agenții de publicitate

Articol scris in data de: 11 Noiembrie 2022

Situatie de fapt:

Activitatea unei agentii de publicitate consta in organizarea anumitor evenimente pentru clienti sau campanii de promovare. In acest scop multe din cheltuielile proiectelor sunt realizate prin intermediul unor prestatori, agentia refacturand acele servicii sau colaboreaza cu persoane fizice pentru partea de creatie,in bazs unor contracte de antepriza/conventii civile.

Intrebare:

Daca refactureaza serviciile societatilor colaboratoare la aceeasi suma si adauga separat castigul agentie se considera cheltuiala suma si venit intreaga suma facturata, sau este considerat venit doar castigul agentiei, iar sumele refacturate intr un cont intermediar 461 (la facturile emise si la cele primite).

Daca sunt colaboratori persoane fizice colaboratoare la partea de creatie la mai multe proiecte si ajung sa fie platiti lunar pentru ca sunt mjlte in derulare intr o anumia perioada, pot fi reconsiderate ca venituri salariale (sunt venituri obtinute in baza unor conventii civile in functie de proiectele in derulare)?Conform pct.432 din OMFP 1802 din 2014, sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, nu reprezinta venit din actvitatea curenta.

432. – Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

Agentia de publicitate incheie contracte cu diversi clienti pentru organizarea de evenimente sau pentru campanii de promovare. In aceste contracte este definit clar ce fel de servicii trebuie sa presteze agentia si in acest caz nu putem vorbi de structura de comisionar. Acele servicii sunt accesorii activitatii principale si in acest caz sunt cuprinse in baza impozabila.

Conform art.1851 alin.1 din Noul Cod Civil, contractul de prestari servicii denumit si contract de antrepriza, este acel contract prin care antreprenorul se obliga sa executa o anumita lucrare materiala ori intelectuala, sau sa presteze un anumit serviciu pentru un beneficiar in schimbul platii acelui serviciu.

Art 1851 Noţiune

(1) Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preţ.

Conform art.114 alin.2 litera g) din Legea 227 din 2015, veniturile din conventiile civile sunt considerate venituri din alte surse realizate de persoanele fizice neinregistrate fiscal, care desfasoara diverse activitati, activitati care nu au un caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap.II si cap.VII din Titlul IV din Codul Fiscal.

ART. 114 – Definirea veniturilor din alte surse

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) – h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu. Norme metodologice

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

g) veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activități independente și cap. VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

Norme metodologice

(2) În veniturile din activitățile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activități independente și cap. VII Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură din titlul IV al Codului fiscal.

ART. 7 – Definiții ale termenilor comuni

În înțelesul prezentului cod, cu excepția titlurilor VII și VIII, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. activitate dependentă– orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependentă la funcția de bază– orice activitate desfășurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcție de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfășoară pentru mai mulți angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază;

3. activitate independentă– orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;

3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

3.3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii;

Norme metodologice

1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părți să conțină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, astfel încât să nu rezulte existența unei relații de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce privește desfășurarea activității. La încadrarea unei activități ca activitate independentă, părțile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conținutul economic real al tranzacției/activității.

In  speta prezentata de dumneavostra nu se poate folosi structura de comisionar, adica nu puteti sa refacturati acele cheltuieli care fac parte din proiect folosind contul 461, pentru ca sunt servicii accesorii activitatii principale si asa cum am spus se cuprind in baza impozabila. Agentia nu poate folosi conventiile civile, daca aceste contracte sunt incheiate cu aceleasi persoane fizice neinregistrate fiscal, ele avand in acest caz un caracter de continuitate nemaiputand fi considerate, conform art.114 alin.2 litera g) din Legea 227 din 2015, venituri din alte surse.

 

Reglementare:

 • pct.432 din OMFP 1802 din 2014
 • art.1851 alin.1 din Noul Cod Civil
 • art.114 alin.2 litera g) din Legea 227 din 2015
 • art.7 pct.2 si pct.3 din Legea 227 din 2015
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 11/11/2022.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Refacturare serviciilor primite si folosirea convențiilor civile in cadrul proiectelor unei agenții de publicitate

Articol scris in data de: 2022-11-11 15:48:41

Autor: Romeo Negrut

Situatie de fapt:

Activitatea unei agentii de publicitate consta in organizarea anumitor evenimente pentru clienti sau campanii de promovare. In acest scop multe din cheltuielile proiectelor sunt realizate prin intermediul unor prestatori, agentia refacturand acele servicii sau colaboreaza cu persoane fizice pentru partea de creatie,in bazs unor contracte de antepriza/conventii civile.

Intrebare:

Daca refactureaza serviciile societatilor colaboratoare la aceeasi suma si adauga separat castigul agentie se considera cheltuiala suma si venit intreaga suma facturata, sau este considerat venit doar castigul agentiei, iar sumele refacturate intr un cont intermediar 461 (la facturile emise si la cele primite).

Daca sunt colaboratori persoane fizice colaboratoare la partea de creatie la mai multe proiecte si ajung sa fie platiti lunar pentru ca sunt mjlte in derulare intr o anumia perioada, pot fi reconsiderate ca venituri salariale (sunt venituri obtinute in baza unor conventii civile in functie de proiectele in derulare)?

Conform pct.432 din OMFP 1802 din 2014, sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, nu reprezinta venit din actvitatea curenta.

432. - Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

Agentia de publicitate incheie contracte cu diversi clienti pentru organizarea de evenimente sau pentru campanii de promovare. In aceste contracte este definit clar ce fel de servicii trebuie sa presteze agentia si in acest caz nu putem vorbi de structura de comisionar. Acele servicii sunt accesorii activitatii principale si in acest caz sunt cuprinse in baza impozabila.

Conform art.1851 alin.1 din Noul Cod Civil, contractul de prestari servicii denumit si contract de antrepriza, este acel contract prin care antreprenorul se obliga sa executa o anumita lucrare materiala ori intelectuala, sau sa presteze un anumit serviciu pentru un beneficiar in schimbul platii acelui serviciu.

Art 1851 Noţiune

(1) Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preţ.

Conform art.114 alin.2 litera g) din Legea 227 din 2015, veniturile din conventiile civile sunt considerate venituri din alte surse realizate de persoanele fizice neinregistrate fiscal, care desfasoara diverse activitati, activitati care nu au un caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap.II si cap.VII din Titlul IV din Codul Fiscal.

ART. 114 - Definirea veniturilor din alte surse

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) - h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu. Norme metodologice

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

g) veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activități independente și cap. VII - Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

Norme metodologice

(2) În veniturile din activitățile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activități independente și cap. VII Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură din titlul IV al Codului fiscal.

ART. 7 - Definiții ale termenilor comuni

În înțelesul prezentului cod, cu excepția titlurilor VII și VIII, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. activitate dependentă- orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependentă la funcția de bază- orice activitate desfășurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcție de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfășoară pentru mai mulți angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază;

3. activitate independentă- orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;

3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

3.3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii;

Norme metodologice

1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părți să conțină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, astfel încât să nu rezulte existența unei relații de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce privește desfășurarea activității. La încadrarea unei activități ca activitate independentă, părțile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conținutul economic real al tranzacției/activității.

In  speta prezentata de dumneavostra nu se poate folosi structura de comisionar, adica nu puteti sa refacturati acele cheltuieli care fac parte din proiect folosind contul 461, pentru ca sunt servicii accesorii activitatii principale si asa cum am spus se cuprind in baza impozabila. Agentia nu poate folosi conventiile civile, daca aceste contracte sunt incheiate cu aceleasi persoane fizice neinregistrate fiscal, ele avand in acest caz un caracter de continuitate nemaiputand fi considerate, conform art.114 alin.2 litera g) din Legea 227 din 2015, venituri din alte surse.

 

Reglementare:

 • pct.432 din OMFP 1802 din 2014

 • art.1851 alin.1 din Noul Cod Civil

 • art.114 alin.2 litera g) din Legea 227 din 2015

 • art.7 pct.2 si pct.3 din Legea 227 din 2015

 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după