Achizitie in regim second hand –auto – vanzare in regim special sau normal de taxare

Articol publicat in data de: 31 Iulie 2020
Categorii: Contabilitate , TVA
 

Situatie de fapt:

Societate comerciala platitoare de TVA la incasare TRIMESTRIAL (microintreprindere) desfasoara comert (vanzare-cumparare) cu autoturisme. Obiectul de activitate are codul CAEN 4511,4519,4520. Societatea achizitioneaza autoturisme second-hand din UE in scopul reconditionarii si revanzarii catre persoane fizice si persoane juridice din Romania.

Avem urmatoarele situatii, descrise in cele ce urmeaza:

1) Achizitia de la persoane juridice impozabile din UE pe baza de facturi:

a) Factura – reprezentand bunul achizitionat fara TVA cu mentiunea ca livrarea se supune regimului special al marjei . Ex. COD TVA -M- (factura OLANDA)

b) Factura – reprezentand bunul achizitionat fara TVA cu mentiunea ca livrarea se supune regimului special al marjei . Ex. art.25a USTG Differenzbesteuerung (factura GERMANIA)

2) Achizitie de la persoane fizice din UE pe baza de contract de vanzare-cumparare.

Intrebare:

1 . Societatea doreste sa stie daca se incadreaza la aplicarea regimului special al marjei de profit sau aplica regimul normal de taxare.

2. Ce regim ar fi mai avantajos de aplicat si ce implica fiecare din punct de vedere contabil si fiscal?

3. Daca se aplica regim normal de taxare, cum procedeaza la inregistrarea facturilor de achizitie din punct de vedere al TVA, precum si la declararea acestora? Se schimba perioada fiscala la TVA? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare.

4. Daca se aplica regim special de taxare, cum procedeaza la inregistrarea facturilor de achizitie din punct de vedere al TVA, precum si la declararea acestora? Se schimba perioada fiscala la TVA? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare.

5. Cum procedeaza in cazul inregistrarii contractelor de la la persoane fizice din UE in ambele situatii? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare.

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Regimul second hand la care se poate aplica colectarea taxei la marja de profit este reglememtat in Codul Fiscal la art 312:

“ART. 312 – Regimuri speciale pentru bunurile

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de July 31, 2020.

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 24.000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Cornel Grama

Achizitie in regim second hand –auto – vanzare in regim special sau normal de taxare

Articol scris in data de: 31 Iulie 2020

Autor: Cornel Grama

Situatie de fapt:

Societate comerciala platitoare de TVA la incasare TRIMESTRIAL (microintreprindere) desfasoara comert (vanzare-cumparare) cu autoturisme. Obiectul de activitate are codul CAEN 4511,4519,4520. Societatea achizitioneaza autoturisme second-hand din UE in scopul reconditionarii si revanzarii catre persoane fizice si persoane juridice din Romania.

Avem urmatoarele situatii, descrise in cele ce urmeaza:

1) Achizitia de la persoane juridice impozabile din UE pe baza de facturi:

a) Factura – reprezentand bunul achizitionat fara TVA cu mentiunea ca livrarea se supune regimului special al marjei . Ex. COD TVA -M- (factura OLANDA)

b) Factura – reprezentand bunul achizitionat fara TVA cu mentiunea ca livrarea se supune regimului special al marjei . Ex. art.25a USTG Differenzbesteuerung (factura GERMANIA)

2) Achizitie de la persoane fizice din UE pe baza de contract de vanzare-cumparare.

Intrebare:

1 . Societatea doreste sa stie daca se incadreaza la aplicarea regimului special al marjei de profit sau aplica regimul normal de taxare.

2. Ce regim ar fi mai avantajos de aplicat si ce implica fiecare din punct de vedere contabil si fiscal?

3. Daca se aplica regim normal de taxare, cum procedeaza la inregistrarea facturilor de achizitie din punct de vedere al TVA, precum si la declararea acestora? Se schimba perioada fiscala la TVA? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare.

4. Daca se aplica regim special de taxare, cum procedeaza la inregistrarea facturilor de achizitie din punct de vedere al TVA, precum si la declararea acestora? Se schimba perioada fiscala la TVA? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare.

5. Cum procedeaza in cazul inregistrarii contractelor de la la persoane fizice din UE in ambele situatii? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare.

Raspuns

Regimul second hand la care se poate aplica colectarea taxei la marja de profit este reglememtat in Codul Fiscal la art 312:

ART. 312 – Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități

(1) În sensul prezentului articol:

d) bunurile second-handsunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se află sau după efectuarea unor reparații, altele decât operele de artă, obiectele de colecție sau antichitățile, pietrele prețioase și alte bunuri prevăzute în normele metodologice; 

 e) persoana impozabilă revânzătoare este persoana impozabilă care, în cursul desfășurării activității economice, achiziționează sau importă bunuri second-hand și/sau opere de artă, obiecte de colecție sau antichități în scopul revânzării, indiferent dacă respectiva persoană impozabilă acționează în nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul unui contract de comision la cumpărare sau vânzare;

g) marja profituluieste diferența dintre prețul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare și prețul de cumpărare, în care:

1. prețul de vânzare constituie suma obținută de persoana impozabilă revânzătoare de la cumpărător sau de la un terț, inclusiv subvențiile direct legate de această tranzacție, impozitele, obligațiile de plată, taxele și alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport și asigurare, percepute de persoana impozabilă revânzătoare cumpărătorului, cu excepția reducerilor de preț;

2.prețul de cumpărare reprezintă tot ce constituie suma obținută, conform definiției prețului de vânzare, de furnizor, de la persoana impozabilă revânzătoare;

 h) regimul specialreprezintă reglementările speciale prevăzute de prezentul articol pentru taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități la cota de marjă a profitului. “

 Dupa aceste definitii aflam si cine poate aplica acest regim special ( al marjei ):

“ART 312 (2) Persoana impozabilă revânzătoare va aplica regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, altele decât operele de artă livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care există obligația colectării taxei, bunuri pe care le-a achiziționat din interiorul Uniunii Europene, de la unul dintre următorii furnizori:

a) o persoană neimpozabilă;

b) o persoană impozabilă, în măsura în care livrarea efectuată de respectiva persoană impozabilă este scutită de taxă, conform  292alin. (2) lit. g);

c) o întreprindere mică, în măsura în care achiziția respectivă se referă la bunuri de capital;

d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.”

(4) În cazul livrărilor prevăzute la alin. (2) și (3), pentru care se exercită opțiunea prevăzută la alin. (3), baza de impozitare este marja profitului, determinată conform alin. (1) lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente

 (6) Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prevăzute la alin. (2) și (3), în măsura în care livrarea acestor bunuri se taxează în regim special.

 (12) Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul să înscrie taxa aferentă livrărilor de bunuri supuse regimului special, în mod distinct, în facturile emise clienților.

(13) În condițiile stabilite prin normele metodologice, persoana impozabilă revânzătoare care aplică regimul special trebuie să îndeplinească următoarele obligații:

a) să stabilească taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare perioadă fiscală în care trebuie să depună decontul de taxă, conform  322și 323;

b) să țină evidența operațiunilor pentru care se aplică regimul special”

 Pentru situatia 1 si anume:

“1) Achizitia de la persoane juridice impozabile din UE pe baza de facturi:

a. Factura – reprezentand bunul achizitionat fara TVA cu mentiunea ca livrarea se supune regimului special al marjei . Ex. COD TVA -M- (factura OLANDA)

b. Factura – reprezentand bunul achizitionat fara TVA cu mentiunea ca livrarea se supune regimului special al marjei . Ex. art.25a USTG Differenzbesteuerung (factura GERMANIA) precizam ca aceste bunuri achizitionate cu aceste facturi se incadreaza la litera d)  de la art 312 alin 2 , si anume achizitii de la:

d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.”

intrucat mentiunea de M ( Margins ) si art 25a USTG Differenzbesteuerung ( taxa la diferenta ) se refera la regimul special – second hand.

Prin urmare achizitia si ulterior vanzarea acestor bunuri se incadreaza in regimul special (TVA la marja de profit).

Pentru situatia 2 si anume:

2) Achizitie de la persoane fizice din UE pe baza de contract de vanzare-cumparare.

In acest caz ne incadram la litera a ) de la art 312 alin 2 , si anume achizitii de la:

a) o persoană neimpozabilă;”

Prin urmare si acest caz achizitia in baza contractelor de vanzare cumparare de la persoane fizice si ulterior vanzarea acestor bunuri se incadreaza in regimul special ( TVA la marja de profit ) 

1. “ Societatea doreste sa stie daca se incadreaza la aplicarea regimului special al marjei de profit sau aplica regimul normal de taxare.”

Asa cum am precizat mai sus , societatea se incadreaza la aplicarea regimului special al marjei de profit.

Prin optiune poate aplica si regimul normal de taxare.

Art 312 alin 7 :” (7) Persoana impozabilă revânzătoare poate aplica regimul normal de taxare pentru orice livrare eligibilă pentru aplicarea regimului special, inclusiv pentru livrările de bunuri pentru care se poate exercita opțiunea de aplicare a regimului special prevăzut la alin. (3)”.

2. Ce regim ar fi mai avantajos de aplicat si ce implica fiecare din punct de vedere contabil si fiscal?

Evident ca cel mai avantajos de aplicat este cel la marja de profit intrucat achizitiile sunt facute in acest regim si TVA de plata va fi mult mai mic , fiind la marja nu la intreaga valoare de vanzare .

3. Daca se aplica regim normal de taxare, cum procedeaza la inregistrarea facturilor de achizitie din punct de vedere al TVA, precum si la declararea acestora? Se schimba perioada fiscala la TVA? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare.

Daca s-ar aplica regimul normal de taxare , facturile de achizitie se inregistreaza exact la fel ca si in cazul in care am aplica regimul marjei . Diferenta este la inregistrarea vanzarii bunului .

Achizitia in regim second hand nu duce la schimbarea perioadei fiscale de pata a TVA intrucat din acest punct de vedere nu reprezinta o achizitie intracomunitara de bunuri TAXABILA in Romania (este o achizitie neimpozabila).

Aceste achiztii NU SE DECLARA in Declaratia recapitulativa 390:

ART. 322 – Perioada fiscală

 (7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică “

Monografie contabila:

  • Achizitie 371 = 401   1000 lei
  • Vanzare : 4111= 707 2000lei
  • 4111=4427      380 lei
  • Desc gest 607= 371 1000 lei

4. Daca se aplica regim special de taxare, cum procedeaza la inregistrarea facturilor de achizitie din punct de vedere al TVA, precum si la declararea acestora? Se schimba perioada fiscala la TVA? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare

Daca se aplica regimul special , TVA va fi calculat doar la marja de profit . Nici in acest caz nu se trece la schimbarea perioadei fiscale a TVA .

Aceste achiztii NU SE DECLARA in Declaratia recapitulativa 390:

Monografie contabila:  (marja 1000 lei)

  • Achizitie: 371 = 401      1000 lei
  • Vanzare: 4111= 707      2000 lei
  • TVA la marja: 4111=4427  159.67 lei
  • Desc gest:         607 = 371    1000 lei

Observatie: Se vede clar diferenta de TVA intre cele doua situatii

5. Cum procedeaza in cazul inregistrarii contractelor de la la persoane fizice din UE in ambele situatii? Monografie contabila pentru achizitie si vanzare.

Avand in vedere ca e achizitie in regim second hand, monografia contabila este la fel ca la cele cu factura de la furnizori.

Nici achizitiile cu facturi, nici cele cu contracte de vanzare cumparare nu se declara in Declaratia 390 si Declaratia 394.

Ele se vor declara doar in Decontul de TVA 300 la RD 30 – la achizitii neimpozabile.

Reglementare:

Codul fiscal

  • Art 312 alin 1 , alin 2 , alin 4 , 6 , 12 , 13
  •  Art 322 alin 7