Acordarea de burse private de catre o microintreprindere

Articol publicat in data de: 14 Februarie 2022
Categorii: Veniturile microintreprinderilor
 

Situatie de fapt:

O societate care este platitoare de impozit pe venit doreste sa acorde o bursa privata unui elev de scoala gimnaziala. Elevul este ruda cu actionarul care are si calitatea de angajat al societatii

Intrebare:

Care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite si care este tratamentul fiscal in cazul in care suma achitata lunar depaseste limita deductibilitatii la calculul impozitului pe venit.

Un eventual control ar putea reclasifica si impozita suma acordata ca bursa privata?

 

Raspuns

Conform prevederilor Art. 56 din Codul fiscal, alin. (11), o microintreprindere poate aplica facilitatile fiscale doar in cazul in care efectueaza:

– sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, sau

– acorda burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011.

Prin urmare, o microintreprindere nu poate acorda burse private, reglementate de Ordinul 1759/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, beneficiind pentru acestea de facilitatile fiscale aferente sponsorizarilor si burselor acordate pentru invatamantul profesional-dual.

Mentionam ca si in cazul in care o microintreprindere ar fi putut acorda burse private, exista riscul ca operatiunea sa fie reconsiderata de organelle fiscale ca fiind venituri asimilate salariilor, in cazul in care vorbim de un copil al unui angajat,  potrivit prevederilor Art. 11, alin.(1) din Codul fiscal: ,,(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuții sociale obligatorii, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității.,,

Art. 56 din Codul fiscal

,,(1) Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

(11Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum și microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(21) în cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (11), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activităţi de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.,,

 

Reglementare:

  • Art. 56, 11 – Cod fiscal

Acordarea de burse private de catre o microintreprindere

Articol scris in data de: 2022-02-14 10:10:06

Autor: Ioana – Camelia Predescu

Situatie de fapt:

O societate care este platitoare de impozit pe venit doreste sa acorde o bursa privata unui elev de scoala gimnaziala. Elevul este ruda cu actionarul care are si calitatea de angajat al societatii

Intrebare:

Care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite si care este tratamentul fiscal in cazul in care suma achitata lunar depaseste limita deductibilitatii la calculul impozitului pe venit.

Un eventual control ar putea reclasifica si impozita suma acordata ca bursa privata?

 

Raspuns

Conform prevederilor Art. 56 din Codul fiscal, alin. (11), o microintreprindere poate aplica facilitatile fiscale doar in cazul in care efectueaza:

– sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, sau

– acorda burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011.

Prin urmare, o microintreprindere nu poate acorda burse private, reglementate de Ordinul 1759/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, beneficiind pentru acestea de facilitatile fiscale aferente sponsorizarilor si burselor acordate pentru invatamantul profesional-dual.

Mentionam ca si in cazul in care o microintreprindere ar fi putut acorda burse private, exista riscul ca operatiunea sa fie reconsiderata de organelle fiscale ca fiind venituri asimilate salariilor, in cazul in care vorbim de un copil al unui angajat,  potrivit prevederilor Art. 11, alin.(1) din Codul fiscal: ,,(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuții sociale obligatorii, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității.,,

Art. 56 din Codul fiscal

,,(1) Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

(11Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum și microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(21) în cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (11), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activităţi de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.,,

 

Reglementare:

  • Art. 56, 11 – Cod fiscal
Distribuie pagina
Ioana – Camelia Predescu

Articol scris de catre Ioana – Camelia Predescu, in data de 14/02/2022.

Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 3 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.

Vezi toate articolele scrise de Ioana – Camelia Predescu