Ajustare TVA. Societate cu cod de TVA anulat

Articol publicat in data de: 08 Noiembrie 2019
Categorii: TVA
 

Situate de fapt:

Societate careia i s-a anulat codul de TVA in octombrie datorita unui asociat cu cazier fiscal.

Intrebare:

Care este procedura de ajustare a TVA pentru o cladire construita de catre societate in vederea inchirierii?

Societatea a mai avut si cheltuieli cu cladirea dupa receptie care nu au intrat in valoarea acesteia (servicii, materiale). Ajustez si pentru acestea?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Anularea codului de inregistrare in scop de TVA de catre organele fiscale, facuta in baza art. 316 alin. (11), lit. c) din Codul fiscal , si anume:

“c) daca asociatii/administratorii p

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de November 8, 2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Ajustare TVA. Societate cu cod de TVA anulat

Articol scris in data de: 08 Noiembrie 2019

Autor: ADINA VLAICU

Situate de fapt:

Societate careia i s-a anulat codul de TVA in octombrie datorita unui asociat cu cazier fiscal.

Intrebare:

Care este procedura de ajustare a TVA pentru o cladire construita de catre societate in vederea inchirierii?

Societatea a mai avut si cheltuieli cu cladirea dupa receptie care nu au intrat in valoarea acesteia (servicii, materiale). Ajustez si pentru acestea?

Raspuns

Anularea codului de inregistrare in scop de TVA de catre organele fiscale, facuta in baza art. 316 alin. (11), lit. c) din Codul fiscal , si anume:

“c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal” are ca efect urmatoarele obligatii din partea firmei:

  • persoanele impozabile aflate in aceste situatii au obligatia sa depuna ultimul decont de TVA, indiferent de perioada fiscala aplicata, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.
  • incepand cu data anularii codului de TVA persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat in situatiile de la lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) trebuie sa depuna Declaratia 311 pentru taxa colectata care trebuie platita, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA, respectiv taxa colectata care trebuie platita in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) si (8) pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.

In ceea ce priveste ajustarea de TVA, Art. 304, alin. 1, lit a din Cod fiscal si normele metodologice (9) date in explicarea acestuia prevad ca in cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente, conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) și h) din Codul fiscal, nu se fac ajustări ale taxei aferente serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor, activelor corporale fixe în curs de execuție, prevăzute la alin. (1), fiind supuse obligației de plată a TVA colectate conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal.

Atunci cand este vorba de bunuri de capital, Art. 305, prin normele metodologice (14) mentioneaza, ca in cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) și h) din Codul fiscal,  considera bunurile de capital ca nu mai sunt alocate unei activități economice pe perioada în care nu au avut un cod valabil de TVA, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 305 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal.

 Ajustarea TVA se realizează astfel:

“b) persoanele impozabile cărora li se anulează înregistrarea în scopuri de TVA după data de 1 ianuarie 2017 trebuie să efectueze o ajustare negativă pentru bunurile de capital existente la data anulării codului de TVA care se reflectă, pentru anul în care codul de TVA a fost anulat, în ultimul decont de taxă depus pentru perioada fiscală în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă inițial.

Dacă în anii următori persoana impozabilă nu este reînregistrată în scopuri de TVA, va efectua ajustări negative pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă inițial în «Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată» (formularul 307) aferentă ultimei luni a fiecărui an, în aceleași condiții, până la finele perioadei de ajustare, cu excepția situației în care intervine un alt eveniment care să genereze altă ajustare.

Dacă persoana impozabilă este reînregistrată în scopuri de TVA în același an în care codul său a fost anulat, va avea dreptul să efectueze o ajustare pozitivă pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă inițial aferentă bunurilor de capital existente la data anulării codului de TVA în primul decont depus după data reînregistrării sau, după caz, într-un decont ulterior.

Dacă persoana impozabilă a livrat bunurile de capital în regim de taxare în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA, în același an în care i s-a anulat înregistrarea, aceasta va avea dreptul să efectueze o ajustare pozitivă pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă inițial, în primul decont depus după data reînregistrării sau, după caz, într-un decont ulterior;

 c) persoanele impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA după data de 1 ianuarie 2017, indiferent dacă înregistrarea în scopuri de TVA le-a fost anulată înainte sau după data de 1 ianuarie 2017, își pot exercita dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri de capital efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 297 – 302 din Codul fiscal, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior. În același decont de taxă, persoana impozabilă are obligația de a ajusta taxa pe valoarea adăugată dedusă, corespunzător perioadei în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat;

d) persoanele impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA după data de 1 ianuarie 2017, indiferent dacă înregistrarea în scopuri de TVA le-a fost anulată înainte sau după data de 1 ianuarie 2017, care au efectuat în perioada în care nu au avut un cod valid de TVA, livrarea în regim de taxare a bunurilor de capital achiziționate în aceeași perioadă, pot ajusta taxa aferentă bunurilor de capital respective, proporțional cu perioada rămasă din perioada de ajustare, determinată în funcție de anul în care a avut loc livrarea bunurilor respective.

Ajustarea pozitivă se înscrie în primul decont de taxă depus după reînregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont ulterior. Valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunurilor de capital.”

În situația în care persoana impozabilă căreia i se anulează înregistrarea în scopuri de TVA nu a efectuat ajustările de taxă în decontul de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, ajustarea se reflectă în declarația utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 324 alin. (9) din Codul fiscal, al cărei model este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

In concluzie, in cazul anularii codului de TVA este obligatorie ajustarea TVA deoarece se considera ca bunurile de capital nu mai sunt alocate unei activități economice pe perioada în care societatea nu au avut un cod valabil de TVA.

Reglementare:

Cod fiscal Art. 316 alin (11), Art. 304, Art. 305,