Avantaje pentru salariat: cazare, masa, diurna. Tratament fiscal

Articol publicat in data de: 09 Decembrie 2019
Categorii: Contributii sociale , Resurse Umane , Veniturile persoanelor fizice
 

Situatie de fapt:

O societate de constructii are si o sectie de productie mobilier. La etajul cladirii unde functioneaza sectia de productie mobila sunt amenajate dormitoare unde sunt cazati salariatii care sunt din orasele vecine, acestia plecand acasa in weekend.

Pe langa cazare, salariatilor li se ofera o masa calda la pranz si o suma de bani de 50 lei/zi sub forma de diurna.

Intrebare:

Cum trebuie interpretate din punct de vedere fiscal cele trei avantaje: cazare, masa si diurna?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

       A) Tratament fiscal pentru masa calda oferita de angajator

Veniturile din salarii sau asimilate salariilor sunt definite de Codul fiscal la Art.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile și posibilitatea de a ne trimite o speță!
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de December 9, 2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Avantaje pentru salariat: cazare, masa, diurna. Tratament fiscal

Articol scris in data de: 09 Decembrie 2019

Autor: ADINA VLAICU

Situatie de fapt:

O societate de constructii are si o sectie de productie mobilier. La etajul cladirii unde functioneaza sectia de productie mobila sunt amenajate dormitoare unde sunt cazati salariatii care sunt din orasele vecine, acestia plecand acasa in weekend.

Pe langa cazare, salariatilor li se ofera o masa calda la pranz si o suma de bani de 50 lei/zi sub forma de diurna.

Intrebare:

Cum trebuie interpretate din punct de vedere fiscal cele trei avantaje: cazare, masa si diurna?

Raspuns

       A) Tratament fiscal pentru masa calda oferita de angajator

Veniturile din salarii sau asimilate salariilor sunt definite de Codul fiscal la Art. 76, alin. (1) ca fiind: “toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor.”

Alin. (3) lit. b) al aceluiasi articol prevede faptul ca se includ in veniturile asimilate salariului si: avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2)”  care “includ si cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei.”

La alin. (4), lit. b) si c) al Art. 76 sunt enumerate veniturile care nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit, si anume:

“b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare”.

In aceasta categorie intra:

“a) alocațiile zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanță, internă și internațională, diferențiată pe categorii de acțiuni;

b) contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentației de efort necesare în perioada de pregătire;

c) drepturile de hrană în timp de pace, primite de personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și valoarea financiară a normei de hrană, atunci când nu beneficiază de drepturi în natură, acordată personalului militar și civil, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare în conformitate cu legislația în vigoare;

d) alte drepturi de această natură primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocația de hrană zilnică pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave; alocația zilnică de hrană pentru consumurile colective din unitățile bugetare și din regiile autonome/societățile cu specific deosebit; alocația de hrană acordată donatorilor onorifici de sânge; alocația de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și altele asemenea.”

“c) hrană acordată de angajatori angajaților, în cazul în care potrivit legislației în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității.”

 In concluzie, avand in vedere ca nu va incadrati pe prevederile Art. 76, alin. (4), lit. b) si c), acordarea mesei calde salariatilor reprezinta un avantaj de natura salariala, baza legala fiind data de prevederile Art.76, alin(1), alin(2), si alin(3) , lit.b) din Codul fiscal, mai sus citate, respectiv sunt asimilate salariilor “orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor” si avantajele cuprind, printre altele “hrana”, avantaj precizat expres de legiuitor.

Prin urmare, contravaloarea meselor calde oferite salariatilor se include in veniturile din salarii si se impoziteaza conform prevederilor Cap. III- Venituri din salarii si asimilate salariilor din Codul fiscal, in luna in care acestea sunt primite, datorandu-se si contributii sociale aferente unui venit salarial.

        B) Tratament fiscal pentru cazare oferita de angajator

Alin. (4) lit. d) prevede ca nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: contravaloarea folosinței locuinței de serviciu sau a locuinței din incinta unității ori căminului militar de garnizoană și de unitate, potrivit repartiției de serviciu, numirii conform legii sau specificității activității prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensația lunară pentru chirie pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și compensarea diferenței de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale”.

Pentru ca o locuinta sa poata fi incadrata in categoria locuinta de serviciu, conform Art. 51 din Legea locuintei  114/1996, trebuie sa existe in patrimoniul angajatorului si sa ramana cu destinatia de locuita de serviciu, iar conditiile si durata de inchiriere sa fie stipulate in contractul de inchiriere incheiat intre angajat si angajator, accesoriu la contractul individual de munca.

In concluzie, in conditiile in care spatiul de locuit oferit angajatilor face parte din patrimoniul firmei, are destinatia de locuita de serviciu si exista un contract de inchiriere semnat cu angajatul, fiind accesoriu contractului individual de munca, atunci contravaloarea folosintei locuitei nu reprezinta avantaj in natura pentru salariat si nu este impozabil in intelesul impozitului pe venit. Daca nu sunt respectate cerintele de mai sus, contravaloarea folosirii locuitei de serviciu va fi impozitata ca un venit asimilat salariului.

Pentru angajator, cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea unei locuite de serviciu date in folosinta unui salariat au deductibilitate limitata, astfel:

Normele metodologice nr. 15, alin.(2) date in aplicarea art. 25 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal prevad:  “în cazul locuinței de serviciu date în folosința unui salariat sau administrator, cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea acesteia sunt deductibile în limita corespunzătoare raportului dintre suprafața construită prevăzută de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorată cu 10%, și totalul suprafeței construite a locuinței de serviciu respective.”

        C) Tratament fiscal pentru diurna

Pentru a nu fi impozabila, diurna trebuie sa fie acordata in conditiile prevazute de legislatia care reglementeaza diurna la institutiile publice HG 714/2018, si anume se acorda: “pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului”.

Conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal, indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, nu intra in baza de calcul al impozitului pe venit in urmatoarele limite:

“(a) in tara, de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

(b) in strainatate, de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.”

In ceea ce priveste contributiile sociale, art. 142 lit. g) din Codul fiscal, prevede ca nu intra in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care nu depaseste plafonul neimpozabil.

Partea care depaseste aceste plafoane intra in baza de calcul al impozitului pe venit si al contributiilor sociale.

In concluzie, in conditiile in care suma de 50 de lei care se acorda nu este in legatura cu o delegare / detasare in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului, atunci ea nu poate avea tratamentul fiscal al unei diurne ci va fi considerata avantaj in bani conform Art. 76, alin. (2), lit. s) pentru salariat, venit asimilat salariului si impozitat ca atare.

Reglementare:

  • Art. 25, 76 – Cod fiscal
  • HG nr. 714/2018