Cetatean strain vinde actiunile detinute la o societate romana. Obligatii in sfera impozitului pe venit si a contributiilor sociale

Articol publicat in data de: 03 Iunie 2020
Categorii: Contributii sociale , Veniturile microintreprinderilor
 

Situatia de fapt:

Cetatean italian, asociat unic si administrator intr-o societate (SRL) din Romania. Vrea sa vanda toate partile sociale detinute catre un cetatean roman, rezident.

Intrebare:

Care este cota de impozit pe care o datoreaza in Romania ca urmare a obtinerii veniturilor din transferul titlurilor de participare detinute la persoana juridica din Romania, si daca datoreaza contributii la CAS si/sau CASS?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din transferul titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana fac obiectul impunerii in conformitate cu regulile speciale prev

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de June 3, 2020.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Cetatean strain vinde actiunile detinute la o societate romana. Obligatii in sfera impozitului pe venit si a contributiilor sociale

Articol scris in data de: 03 Iunie 2020

Autor: ADINA VLAICU

Situatia de fapt:

Cetatean italian, asociat unic si administrator intr-o societate (SRL) din Romania. Vrea sa vanda toate partile sociale detinute catre un cetatean roman, rezident.

Intrebare:

Care este cota de impozit pe care o datoreaza in Romania ca urmare a obtinerii veniturilor din transferul titlurilor de participare detinute la persoana juridica din Romania, si daca datoreaza contributii la CAS si/sau CASS?

Raspuns

Veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din transferul titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana fac obiectul impunerii in conformitate cu regulile speciale prevazute la Titlu IV – Impozitul pe venit, conform Art. 223, alin. (2), lit. g) din Codul fiscal.

Astfel, conform Art. 129 din Codul fiscal, persoanele fizice nerezidente, care obțin alte venituri decât cele din activitati independente sau dependente in Romania, datorează impozit potrivit reglementărilor titlului Impozit pe venit, avand obligatia declararii acestora prin depunea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, care se depune pana la data de 15 martie inclusiv (in mod normal) a anului urmator celui de realizare a venitului,  la organul fiscal competent, definit potrivit legislației în materie. Pentru a putea depune Declaratia unica, cetateanul italian trebuie initial sa solicite obtinerea unui numar de identificare fiscala (NIF), in cazul in care nu il detine.

In acest caz, veniturile persoanei nerezidente din vanzarea actiunilor reprezinta venituri din investitii potrivit Art. 91 lit. c) din Codul fiscal, stabilirea castigului rezultat din aceasta operatiune realizandu-se in conformitate cu prevederile Art. 94, alin. (4): ” În cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, câștigul/pierderea se determină ca diferență pozitivă/negativă între prețul de vânzare și valoarea fiscală, reprezentată de prețul de cumpărare, definit în norme aprobate prin instrucțiuni comune emise de președintele Autorității de Supraveghere Financiară și ministrul finanțelor publice..”

Impozitul anual datorat se stabileste de catre contribuabil (persoana fizica), potrivit art. 123 din Codul fiscal, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra castigul net anual impozabil.

Pentru un astfel de venit se datoreaza doar contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) conform Art. 15, si  doar de catre urmatorii contribuabili, conform. Art. 153, alin. (1) din Codul fiscal::

“a) cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România;

 b) cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România;

c) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;

d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână;

f) persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora”.

 Daca asociatul, persoana fizica italiana, se incadreaza in una din categoriile de mai sus care confera calitate de contribuabil /plătitor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, atunci va datora contributia la asigurari sociale de sanatate in cota de 10% aplicabila asupra echivalentului a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, in cazul in care castigul anual net obtinut din vanzarea actiunilor este mai mare sau egal cu echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara in anul pentru care se datorează contribuția.

In concluzie, asociatul, persoana fizica italiana, datoreaza in Romania impozit pe venitul din investitii in cota de 10% aplicata asupra castigul net anual impozabil obtinut in urma vanzarii titlurilor de participare detinute la o societate romana, avand obligatia depunerii Declaratiei unice (cu obtinerea NIF-ului in prealabil) pana pe 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului, acesta fiind si termenul de plata a impozitului.

De asemenea, datoreaza si CASS in cota de 10% aplicata asupra echivalentului a 12 salarii minime brute pe tara  in vigoare la termenul de depunere a declaratiei, numai daca se incadreaza in categoriile de platitori la sistemul de asigurari sociale de sanatate si daca castigul obtinut este mai mare decat acest plafon de 12 salarii minime brute pe tara.

Reglementare:

– Art. 223, 129, 91, 94, 123, 153 – Cod fiscal