Cheltuieli considerate nedeductibile pentru terenurile luate in arenda de membrii cooperatori, care sunt lucrate cu utilajele si materialele cooperativei

Articol publicat in data de: 04 Iunie 2020
Categorii: Contabilitate
 

Intrebare:

In cazul cooperativelor agricole, in care membrii detin terenuri agricole in proprietatea lor dar si arendate de catre membri, nu de cooperativa, cum procedam cu cheltuielile aferente acelor terenuri, sunt deductibile fiscal?

Exemplu:

Cooperativa agicola X la infiintare membri cooperatori au in proprietatea lor dar si in arenda terenuri, in anul 2020 acceseaza un proiect pentru utilaje si depozit.

In contabilitate am evidentiat utilajele, care sunt achizitionate deocamdata, pentru ca sunt pe cooperativa, cu utilajele deserveste terenurile membrilor, as dori sa stiu cum procedez cu cheltuielile, combustibili pt lucrari, pesticide, etc.

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform art. 5 din Legea 566 din 2004, cooperativa agricola se constituie si functioneaza cu un numar minim de 5 membri, in care partile sociale sunt de valoare egala si pot fi subscrise in bani sa

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de June 4, 2020.

Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Cheltuieli considerate nedeductibile pentru terenurile luate in arenda de membrii cooperatori, care sunt lucrate cu utilajele si materialele cooperativei

Articol scris in data de: 04 Iunie 2020

Autor: Romeo Negrut

Intrebare:

In cazul cooperativelor agricole, in care membrii detin terenuri agricole in proprietatea lor dar si arendate de catre membri, nu de cooperativa, cum procedam cu cheltuielile aferente acelor terenuri, sunt deductibile fiscal?

Exemplu:

Cooperativa agicola X la infiintare membri cooperatori au in proprietatea lor dar si in arenda terenuri, in anul 2020 acceseaza un proiect pentru utilaje si depozit.

In contabilitate am evidentiat utilajele, care sunt achizitionate deocamdata, pentru ca sunt pe cooperativa, cu utilajele deserveste terenurile membrilor, as dori sa stiu cum procedez cu cheltuielile, combustibili pt lucrari, pesticide, etc.

Raspuns

Conform art. 5 din Legea 566 din 2004, cooperativa agricola se constituie si functioneaza cu un numar minim de 5 membri, in care partile sociale sunt de valoare egala si pot fi subscrise in bani sau in natura.

Articolul 5

Cooperativa agricolă se constituie şi funcţionează cu un număr minim de 5 persoane. Capitalul social este format din părţi sociale de valoare egală; valoarea nominală se stabileşte prin actul constitutiv. Părţile sociale pot fi în bani şi/sau în natura; aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricărei cooperative agricole.

Conform art.6 litera e^1 din Legea 566 din 2004, cooperativele agricolepot desfasura in comun activitati si pot utiliza in comun utilajele si constructiile care apartin cooperativelor agricole.

Articolul 6

e^1) Cooperative agricole care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la lit. a)-e) şi care pot organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor agricole;

Conform art.9 din Legea 566 din 2004, avem definitiile termenilor membrului cooperator actionar si societate cooperativa agricola. Membrul cooperator actionar se inscrie si subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul in bani sau in naturaprecazut in actul constitutiv. Societatea cooperativa agricola este o asociatie de persoane fizice constituite in scopul de a exploata in comun suprafetele detinute de mambrii cooperatori si de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole.

Articolul 9 În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

b) Membru cooperator acţionar – persoana fizică care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative agricole; f) societate cooperativă agricolă – asociaţie de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole;

Conform art.76 alin.1 litera a) si b) din Legea 566 din 2004, activitatea cooperativelor agricole de productie beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit timp de 5 ani pentru cele nou infiintate.

Articolul 76

(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole şi/sau care produc/comercializează material genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau activitate de reproducţie, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie, în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate;

b) Scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;

Conform articolelor de mai sus din Legea 566 din 2004, cooperativa agricola poate lucra numai terenurile detinute de membrii cooperatori si aduse ca aport in cooperativa.

Cheltuielile cu combustibilul si pesticidele, pentru lucrarile efectuate pe terenurile luate in arenda de membrii cooperatori si care nu sunt aduse in cooperativa, nu pot fi considerate cheltuieli deductibile din punctul de vedere a impozitului pe profit.

TVA pentru cheltuielile nedeductibile este de asemenea nedeductibil. Aceste cheltuieli efectuate de cooperativa pentru terenurile luate in arenda de membrii cooperatori, pot fi considerate pentru membrii cooperatori venituri din alte surse si vor fi impozitate cu 10% impozit pe venit.

Reglementare:

  • art. 5 din Legea 566 din 2004
  • art.6 litera e^1) din Legea 566 din 2004
  • art.9 litera b) si f) din Legea 566 din 2004
  • art.76 alin.1 litera a) si b) din Legea 566 din 2004