Cladire construita de ONG din donatii ale persoanelor fizice. Tratament TVA dupa demolare in vederea vanzarii terenului.

Articol publicat in data de: 13 August 2019
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt: 

Un ONG, fara activitate economica, are venituri exclusiv din donatii. Este neplatitor de TVA si are in patrimoniu o cladire construita si receptionata 16.02.2007, folosita in activitatea non-profit, pe care vrea sa o demoleze.

Nu au fost efectuate investitii. Scopul demolarii il reprezinta eliberarea terenului pentru a fi vandut ulterior, iar materialele rezultate vor fi valorificate.

In 2007 a beneficiat de restituire TVA pentru achizitia constructiei, conform Ordin 1.880 din 7/12/2005 al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de TVA, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003/C.

Terenul a fost achizitionat fara TVA.

Intrebare:

Care este tratamentul din punct de vedere TVA daca trebuie colectat TVA, daca trebuie efectuata ajustarea TVA, pentru vinzarea terenului si a materialelor rezultate din demolarea cladirii?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Art 292 la alin. (2), lit. f) din Codul fiscal prevede ca următoarele operațiuni, de asemenea,  sunt scutite de taxă:

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de August 13, 2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Cladire construita de ONG din donatii ale persoanelor fizice. Tratament TVA dupa demolare in vederea vanzarii terenului.

Articol scris in data de: 13 August 2019

Autor: ADINA VLAICU

Situatie de fapt: 

Un ONG, fara activitate economica, are venituri exclusiv din donatii. Este neplatitor de TVA si are in patrimoniu o cladire construita si receptionata 16.02.2007, folosita in activitatea non-profit, pe care vrea sa o demoleze.

Nu au fost efectuate investitii. Scopul demolarii il reprezinta eliberarea terenului pentru a fi vandut ulterior, iar materialele rezultate vor fi valorificate.

In 2007 a beneficiat de restituire TVA pentru achizitia constructiei, conform Ordin 1.880 din 7/12/2005 al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de TVA, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003/C.

Terenul a fost achizitionat fara TVA.

Intrebare:

Care este tratamentul din punct de vedere TVA daca trebuie colectat TVA, daca trebuie efectuata ajustarea TVA, pentru vinzarea terenului si a materialelor rezultate din demolarea cladirii?

Raspuns

Art 292 la alin. (2), lit. f) din Codul fiscal prevede ca următoarele operațiuni, de asemenea,  sunt scutite de taxă:

„f) livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol se definesc următoarele:

1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcții”

In concluzie, daca terenul este construibil, livrarea acestuia este o operatiune taxabila din punct de vedere al TVA intrucat scutirea de la art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal nu se aplica terenurilor construibile.

Conform art. 331 alin. (2, lit  g) Cod fiscal, se aplica masurile de simplificare (taxarea inversa) pentru livrarea construcțiilor, astfel cum sunt definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2, părților de construcție și terenurilor de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune, in conditiile prevazute la acest articol (daca atat furnizorul cat si cumparatorul sunt inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal).

Astfel, livrarea terenului construibil este o operatiune taxabila prin efectul legii iar livrarea terenului cu alta destinatie pentru care societatea opteaza pentru taxare este o operatiune taxabila prin optiune. Pentru aceste operatiuni taxabile (prin optiune sau prin efectul legii) vanzarea se efectueaza:

  • In regim normal de taxare (factura se emite cu TVA) daca cumparatorul (persoana fizica sau juridica) nu este inregistrat in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.
  • Cu taxare inversa daca atat cumparatorul cat si furnizorul sunt inregistrati in scopuri de TVA (se aplica masurile de simplificare prevazute la art. 331 din Codul fiscal). In acest caz furnizorul emite factura fata TVA cu mentiunea “Taxare inversa”.

In concluzie, ONG-ul trebuie sa se inregistreze ca platitor de TVA conform art. 316 Cod fiscal pentru vanzarea terenului construibil.

In ceea ce priveste scutirea de taxa pe valoarea adaugata conform Ordinului 1880/2005 de care s-a beneficiat in 2007, ea a fost acordata pentru utilizarea cladirii in cazul activiitatii non-profit, fiind respectate urmatoarele conditii, conf. Art. 2 Ordin 1880/2005:

„Pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii finanţate din ajutoare băneşti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de organizaţii nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară, precum şi din donaţii ale persoanelor fizice, scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) Să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale şi înţelegeri încheiate cu organizaţii nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară, cu excepţia celor realizate din donaţii ale persoanelor fizice;

b) Obiectivele sau proiectele să fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apărare a sănătăţii, de apărare a ţării sau a siguranţei naţionale, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, sportiv, de protecţie şi ameliorare a mediului, de protecţie şi conservare a monumentelor istorice şi de arhitectură;

c) Finanţarea să fie asigurată din ajutoare băneşti sau din împrumuturi nerambursabile ale organizaţiilor nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară şi/sau din donaţii ale persoanelor fizice.”

In conditiile in care destinatia cladirii se schimba (demolata in vederea valorificarii terenului), trebuie facuta ajustare TVA (cu inregistarea in scop de TVA, in prealabil), iar materialele rezultate in urma demolarii se vor valorifica cu TVA, fiind o operatiune taxabila din punct de vedere TVA.

Reglementare:

  • Art. 292, 331, 304 – Cod fiscal
  • Ordin 1880/2005