CMI_investitie cabinet medical_spatiu in comodat

Articol publicat in data de: 21 Ianuarie 2022
Categorii: PFA / I.I. / I.F.
 

Situatia de fapt :

Un medic isi desfasoara activitatea intr-un cabinet medical pe forma juridica CMI. A achizitionat un spatiu comercial pe persoana fizica si doreste sa-i schimbe destinatia in cabinet medical si sa semneze contract de comodat cu CMI pentru desfasurarea activitatii medicale. Pentru inregistrarea ca punct de lucru pe CMI, dna doctor va trebui sa autorizeze spatiul la DSP. Pentru a autoriza sanitar spatiul sunt necesare mai multe investitii (schimbare gresie, faianta, asigurare circuite, etc).

Intrebare:

Pentru a deduce integral cheltuielile cu investitiile necesare obtinerii avizul DSP, este de ajuns sa sa semneze un contract de comodat pentru un an (intre persoana fizica si CMI), desigur fara a-l inregistra la Finante fiindca nu are autorizatia sanitara?

Dupa obtinerea autorizatiei DSP va merge la Finante cu scopul infiintarii punctului de lucru. Pot deduce aceste cheltuieli realizate inaintea declararii la ANAF a punctului de lucru tinand cont ca nu pot sa-l inregistrez decat daca am autorizatia? Investitiile sunt semnificative si sunt realizate special pentru a corespunde normelor DSP. Sau ce alta varianta as avea pentru a deduce aceste cheltuieli? Ne-am gandit la perioada contractului de comodat de 1 an pentru a le amortiza rapid (se amortizeaza pe perioada contractului), chiar daca investitiile in cabinete se pot inregistra integral pe cheltuieli la momentul efectuarii.

Raspuns

Sa vedem prevederile Codului Fiscal referitoare la aceste investitii in cabinete medicale:

ART. 68 – Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt:

e) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art.28 alin. (20);

ART. 28 – Amortizarea fiscală

(20) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și înființării și funcționării cabinetelor medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul venitului net la data punerii în funcțiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol. „

Dupa cum observam in lege nu se impune ca aceste imobile sa fie in patrimoniul cabinetului medical individual (CMI).

Ele pot si luate si in comodat sau inchiriate. Investitiile efectuate in aceste cabinete (amenajari: schimbare gresie, faianta, asigurare circuite, etc ) conform acestui articol pot fi deduse respectand regulile de amortizare iar mijloacele fixe achizitionate pentru cabinet (scaun stomatologic, aparatura  medicala, etc ) pot fi deduse la data punerii lor in functiune.

(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:

a) investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune și altele asemenea;

(12) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează:

c) pentru cheltuielile cu investițiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locație de gestiune, de cel care a efectuat investiția, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare, după caz;

In legatura cu declararea punctului de lucru la ANAF se foloseste formularul 061 –  Declarație privind sediile secundare si care se completeaza si se depune la Registratura ANAF astfel:

Depunerea declarației

Declaraţia privind sediile secundare denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii care înfiinţează sedii secundare, la organul fiscal competent, fără a se atribui cod de identificare fiscală.

Declaraţia se completează cu ocazia înfiinţării sediului secundar.

Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care înfiinţează sediu secundar.

Declarația se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Dupa cum observam nu este nicio conditionare de obtinerea vreunui aviz DSP in depunerea si inregistrarea de catre ANAF a sediului secundar .

O puteti face simplu in baza contractului de comodat incheiat cu persoana fizica – detinatorul spatiului.

 

Reglementare:

  • Codul Fiscal art 68 , art 28 alin 20 , alin 3
  • Ordin OPANAF 3725/2017 – privind sediile secundare -declaratia 061

CMI_investitie cabinet medical_spatiu in comodat

Articol scris in data de: 2022-01-21 22:50:06

Autor: Cornel Grama

Situatia de fapt :

Un medic isi desfasoara activitatea intr-un cabinet medical pe forma juridica CMI. A achizitionat un spatiu comercial pe persoana fizica si doreste sa-i schimbe destinatia in cabinet medical si sa semneze contract de comodat cu CMI pentru desfasurarea activitatii medicale. Pentru inregistrarea ca punct de lucru pe CMI, dna doctor va trebui sa autorizeze spatiul la DSP. Pentru a autoriza sanitar spatiul sunt necesare mai multe investitii (schimbare gresie, faianta, asigurare circuite, etc).

Intrebare:

Pentru a deduce integral cheltuielile cu investitiile necesare obtinerii avizul DSP, este de ajuns sa sa semneze un contract de comodat pentru un an (intre persoana fizica si CMI), desigur fara a-l inregistra la Finante fiindca nu are autorizatia sanitara?

Dupa obtinerea autorizatiei DSP va merge la Finante cu scopul infiintarii punctului de lucru. Pot deduce aceste cheltuieli realizate inaintea declararii la ANAF a punctului de lucru tinand cont ca nu pot sa-l inregistrez decat daca am autorizatia? Investitiile sunt semnificative si sunt realizate special pentru a corespunde normelor DSP. Sau ce alta varianta as avea pentru a deduce aceste cheltuieli? Ne-am gandit la perioada contractului de comodat de 1 an pentru a le amortiza rapid (se amortizeaza pe perioada contractului), chiar daca investitiile in cabinete se pot inregistra integral pe cheltuieli la momentul efectuarii.

Raspuns

Sa vedem prevederile Codului Fiscal referitoare la aceste investitii in cabinete medicale:

ART. 68 – Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt:

e) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art.28 alin. (20);

ART. 28 – Amortizarea fiscală

(20) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și înființării și funcționării cabinetelor medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul venitului net la data punerii în funcțiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol. „

Dupa cum observam in lege nu se impune ca aceste imobile sa fie in patrimoniul cabinetului medical individual (CMI).

Ele pot si luate si in comodat sau inchiriate. Investitiile efectuate in aceste cabinete (amenajari: schimbare gresie, faianta, asigurare circuite, etc ) conform acestui articol pot fi deduse respectand regulile de amortizare iar mijloacele fixe achizitionate pentru cabinet (scaun stomatologic, aparatura  medicala, etc ) pot fi deduse la data punerii lor in functiune.

(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:

a) investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune și altele asemenea;

(12) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează:

c) pentru cheltuielile cu investițiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locație de gestiune, de cel care a efectuat investiția, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare, după caz;

In legatura cu declararea punctului de lucru la ANAF se foloseste formularul 061 –  Declarație privind sediile secundare si care se completeaza si se depune la Registratura ANAF astfel:

Depunerea declarației

Declaraţia privind sediile secundare denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii care înfiinţează sedii secundare, la organul fiscal competent, fără a se atribui cod de identificare fiscală.

Declaraţia se completează cu ocazia înfiinţării sediului secundar.

Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care înfiinţează sediu secundar.

Declarația se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Dupa cum observam nu este nicio conditionare de obtinerea vreunui aviz DSP in depunerea si inregistrarea de catre ANAF a sediului secundar .

O puteti face simplu in baza contractului de comodat incheiat cu persoana fizica – detinatorul spatiului.

 

Reglementare:

  • Codul Fiscal art 68 , art 28 alin 20 , alin 3
  • Ordin OPANAF 3725/2017 – privind sediile secundare -declaratia 061
Distribuie pagina
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 21/01/2022.

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 24.000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Cornel Grama