Consecintele nesemnarii bilantului de catre contabil

Articol publicat in data de: 10 August 2020
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Situatie de fapt:

Persoana care a intocmit bilantul pe anul 2019, a omis sa semneze olograf  prima pagina care s-a scanat si s-a atasat in fisierul zip de la bilant, aceasta fiind semnata olograf doar de catre administrator. 

Intrebare:

Acest lucru reprezinta contraventie cf art 41 din Legea contabilitatii 82/1991, pentru care se aplica amenda prevazuta la art 42(1) de la 2000 la 3000 lei?

Exista posibilitatea sa corectam acest impediment? Daca da cum ar trebui sa procedam?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform Legii 82/1991 art.28:

– “alin. (10) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoan

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Clisu

Articol scris de catre Simona Clisu, in data de August 10, 2020.

Inca din perioada liceului am inteles ca drumul meu in viata va fi legat de contabilitate. Absolventa a unui liceu si mai apoi a unei facultati cu profil economic, activitatea mea a fost si continua sa fie legata de contabilitate, fiscalitate, domeniul financiar. Inca de pe vremea studentiei am avut norocul sa ma angajez intr-o firma de contabilitate unde am capatat experienta necesara pentru ca mai apoi sa-mi infiintez propria societate cu domeniu de activitate in contabilitate si fiscalitate.

Vezi toate articolele scrise de Simona Clisu

Consecintele nesemnarii bilantului de catre contabil

Articol scris in data de: 10 August 2020

Autor: Simona Clisu

Situatie de fapt:

Persoana care a intocmit bilantul pe anul 2019, a omis sa semneze olograf  prima pagina care s-a scanat si s-a atasat in fisierul zip de la bilant, aceasta fiind semnata olograf doar de catre administrator. 

Intrebare:

Acest lucru reprezinta contraventie cf art 41 din Legea contabilitatii 82/1991, pentru care se aplica amenda prevazuta la art 42(1) de la 2000 la 3000 lei?

Exista posibilitatea sa corectam acest impediment? Daca da cum ar trebui sa procedam?

Raspuns

Conform Legii 82/1991 art.28:

– “alin. (10) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.”

– “ alin. (11) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile pot fi întocmite şi semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.”

– “ alin. (13) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.”

Conform Legii 82/1991 art. 36:

– “Art. 36(1) Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.”

– “Art. 36(2) Erorile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3), după caz.” 

Potrivit Ordinului 450/2016:

“3.  În înţelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:

 a)           denumirii entităţii raportoare;
a1)        codului unic de înregistrare al entităţii raportoare;
b)           activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);
c)           formei de proprietate;
c1)         indicatorilor raportaţi prin formularul “Bilanţ”/”Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) şi acest aspect este cuprins în declaraţia pe propria răspundere de la pct. 6;
d)           numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul “Date informative”.

 3(1). Constituie obiect al corectării conform prezentei proceduri şi situaţia determinată de depunerea de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.

4. Constituie, de asemenea, obiectul corectării şi situaţiile determinate de următoarele tipuri de erori:

a)           transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate, precum şi transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale;

b)           transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenţă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

c)           întocmirea şi transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere şi prezentare a informaţiilor din bazele de date.

5. Erorile contabile, aşa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se corectează potrivit reglementărilor respective. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, corectează erorile contabile conform prevederilor pct. 134 din reglementările respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

Speta dvs, nu se incadreaza in niciuna din erorile de mai sus, pentru care suntem obligati sa corectam situatiile financiare sau raportarile contabile semestriale.

In opinia mea, nu ar trebui sa faceti alte demersuri, doar in arhiva societatii sa aveti situatiile financiare semnate de ambele parti.

Reglementare:

Legea 82 /1991

Legea 31/1990

Ordinul 450 /2016.