Contract de prestari servicii intracomunitar. Tratament TVA / impozit nerezidenti

Articol publicat in data de: 15 Mai 2019
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice , TVA , Veniturile nerezidentilor
 

Situatie de fapt

O societate din Romania are incheiat un contract de prestari servicii cu o societate comerciala din Cipru. Societatea din Cipru presteaza serviciile atat in Cipru cat si in Romania.

In Romania serviciile sunt prestate pe o perioada de 154 de zile in perioada martie 2018-mai 2019 si se emite o factura 100.000 euro. Serviciile prestate de catre firma din Cipru sunt servicii de intocmire rapoarte in vederea semnarii unui DD.

Precizam faptul ca societatea din Cipru a trimis certificat de rezidenta fiscala.

Intrebare:

1) Ce obligatii declarative are societatea din Romania?

2) Contractul de prestari servicii trebuie inregistrat la Administratia Financiara?

3) Societatea din Romania are obligatia retinerii la sursa a impozitului in momentul platii?

4) In cazul in care are obligatia retinerii la sursa va rugam sa ne indicati cota si temeiul legal.

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Legislatia fiscala prevede pentru ca o prestare de servicii sa fie impozabila in Romania, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

► sa fie realizata de o persoana impozabila

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de May 15, 2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Contract de prestari servicii intracomunitar. Tratament TVA / impozit nerezidenti

Articol scris in data de: 15 Mai 2019

Autor: ADINA VLAICU

Situatie de fapt

O societate din Romania are incheiat un contract de prestari servicii cu o societate comerciala din Cipru. Societatea din Cipru presteaza serviciile atat in Cipru cat si in Romania.

In Romania serviciile sunt prestate pe o perioada de 154 de zile in perioada martie 2018-mai 2019 si se emite o factura 100.000 euro. Serviciile prestate de catre firma din Cipru sunt servicii de intocmire rapoarte in vederea semnarii unui DD.

Precizam faptul ca societatea din Cipru a trimis certificat de rezidenta fiscala.

Intrebare:

1) Ce obligatii declarative are societatea din Romania?

2) Contractul de prestari servicii trebuie inregistrat la Administratia Financiara?

3) Societatea din Romania are obligatia retinerii la sursa a impozitului in momentul platii?

4) In cazul in care are obligatia retinerii la sursa va rugam sa ne indicati cota si temeiul legal.

Raspuns

Legislatia fiscala prevede pentru ca o prestare de servicii sa fie impozabila in Romania, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

► sa fie realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare;

► a fie facuta cu plata;

► sa se considere ca locul prestarii este Romånia.

Pentru serviciile intangibile (consultanta), locul prestarii se considera:

► acolo unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciul este prestat sau

daca prestatorul si beneficiarul nu sunt stabiliti in aceeasi tara, atunci locul prestarii este acolo

unde beneficiarul este stabilit sau are un sediu fix pentru care este prestat serviciul, daca:

  • beneficiarul este stabilit sau are sediul fix in afara UE sau
  • beneficiarul este stabilit sau are sediul fix in UE si este o persoana impozabila.

1) Daca societatea din Romania, beneficiara a prestarii de servicii este persoana impozabila, locul serviciului va fi considerat Romania, iar societatea va proceda astfel:

► daca este inregistrata normal in scopuri de TVA (conf. art. 316 – Cod fiscal), va inregistra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila, in decontul de TVA (300), aplicand taxarea inversa; factura se emite de prestator fara TVA, dupa comunicarea codului valid de TVA de catre beneficiar.

daca nu este inregistrat in scopuri de TVA sau este inregistrat numai pentru achizitii

Intracomunitare (art. 317 – Cod fiscal), va depune decontul special de TVA  (301) si va plati efectiv taxa la bugetul statului.

2) Da, conform Ordin ANAF 2994/2016 contractele de prestari servicii incheiate intre societatile romane si cele straine sau cu persoanele fizice straine trebuiesc inregistrate la Administratia Financiara din Romania.

Inregistrarea contractelor se efectueaza prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 017 “Declaraţie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”.

Declaraţia se completează şi se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

3) Potrivit art. 223 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, veniturile obținute de nerezidenți din România din prestări de servicii de management sau de consultanță în orice domeniu de la un rezident sau veniturile de această natură obținute de nerezidenți și care sunt cheltuieli ale sediului permanent din România al unui nerezident, indiferent dacă sunt sau nu prestate în România, sunt considerate venituri impozabile în România potrivit titlului VI din Codul fiscal, atunci când:

  • nu sunt încheiate convenții de evitare a dublei impuneri între România și statul de rezidență al beneficiarului de venit sau când,
  • beneficiarul de venit nu prezintă dovada rezidenței sale fiscale.

In concluzie, daca prestatorul de servicii nerezident prezinta certificatul de rezidenta fiscala nu trebuie sa se opereze calcularea si retinerea impozitelor datorate prin stopaj la sursa, declararea si plata lor la bugetul de stat în termenul stabilit.

4) Art 224, alin (4) cod fiscal prevede:

impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute:

a) – *** A B R O G A T ***

b) 5% pentru veniturile din dividende prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a);

c) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. b) – g), i), k), l) și o), dacă veniturile sunt plătite într-un cont dintr-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații. Aceste prevederi se aplică numai în situația în care veniturile de natura celor prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. b) – g), i), k), l) și o) sunt plătite ca urmare a unor tranzacții calificate ca fiind artificiale definite conform art. 11 alin. (3) din Cod fiscal ca fiind: “ tranzacțiile transfrontaliere sau seriile de tranzacții transfrontaliere care nu au un conținut economic și care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obișnuite, scopul esențial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obține avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.”

d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obținute din România, așa cum sunt enumerate la art. 223 alin. (1).

In concluzie, daca veniturile sunt plătite într-un cont dintr-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații si sunt plătite ca urmare a unor tranzacții calificate ca fiind artificiale  – cota impozitului este de 50%, altfel, se aplica cota standard de 16%.

Reglementare:

Cod fiscal

– Art 278, alin (2)
– Art 223, alin (1), lit i
– Art 224, alin (2)

Ordinul Presedintelui ANAF 2994/2016

– Art. 3, alin (1), (2)