Declaratia privind beneficiarii reali

Articol publicat in data de: 23 Octombrie 2020
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Situatia de fapt:

O Obste de mosneni, cu activitate economica de silvicultura (exploatare padure, inchiriere stine si terenuri pentru finete si pasunat), infiintata in baza prevederilor Legii nr. 1/2000 ca o asociatie de proprietari. Asociatii sunt persoane fizice detinatoare de terenuri, iar cota de participare a fiecarei persoane este in devalmasie.

*) Ocol silvic privat, cu dependenta si locatie comuna cu Obstea, inregistrat ca persoana juridica in anul 2009, sub conditiile art. 13 – 15 din Codul Silvic (text valabil la infiintarea Ocolului).

Ocolul este persoana juridica, nonprofit, dependenta patrimonial de asociatia proprietarilor constituiti in Obstaea de mosneni.

Intrebare:

Aceste doua entitati trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul real si pana cand?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform Art. 56, 11) din legea 129/2019, sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarii reali:

“a) regiile autonome, companiile

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de October 23, 2020.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Declaratia privind beneficiarii reali

Articol scris in data de: 23 Octombrie 2020

Autor: ADINA VLAICU

Situatia de fapt:

O Obste de mosneni, cu activitate economica de silvicultura (exploatare padure, inchiriere stine si terenuri pentru finete si pasunat), infiintata in baza prevederilor Legii nr. 1/2000 ca o asociatie de proprietari. Asociatii sunt persoane fizice detinatoare de terenuri, iar cota de participare a fiecarei persoane este in devalmasie.

*) Ocol silvic privat, cu dependenta si locatie comuna cu Obstea, inregistrat ca persoana juridica in anul 2009, sub conditiile art. 13 – 15 din Codul Silvic (text valabil la infiintarea Ocolului).

Ocolul este persoana juridica, nonprofit, dependenta patrimonial de asociatia proprietarilor constituiti in Obstaea de mosneni.

Intrebare:

Aceste doua entitati trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul real si pana cand?

Raspuns

Conform Art. 56, 11) din legea 129/2019, sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarii reali:

“a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;

b) persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

(12) În cazul persoanelor exceptate conform alin. (11) lit. b), în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.”

Definitia beneficiarului Art. 4

În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociaţii sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

Conform Art. 13, alin. 1) din Codul silvic, ocolalele silvice functioneaza similar asociatiilor si fundatiilor sau ca societate ori pe baza de contract cu alte ocoale silvice.

  • “Pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, administrarea şi/sau serviciile silvice se realizează prin ocoale silvice de regim, care funcţionează similar asociaţiilor şi fundaţiilor sau ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori pe bază de contract cu alte ocoale silvice.
  • Ocoalele silvice de regim prevăzute la alin. (1) se pot constitui atât de proprietari, cât şi de asociaţii ale acestora şi pot funcţiona în subordinea unor structuri silvice de rang superior.”

In concluzie, asociatia de proprietari are obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarii reali, forma aceasta de organizare nefiind printre exceptiile prevazute de lege.

De asemenea, ocolul silvic fiind constituit ca persoana juridica de asociatia de proprietari si nu de proprietarii insisi, va avea obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarii reali.

Ultima zi de depunere a declarației privind beneficiarii reali a fost modificata prin OUG 142/2020 si OUG 70/2020, termenul prelungindu-se până la 1 noiembrie 2020.

 

Reglementare:

  •  Art. 56, 63 – Legea 129/2019
  •  OG 26/2020
  • OUG 142/2020
  •  Art. 29- OUG 70/2020