Depozit: vanzare către persoane fizice și juridice

Articol publicat in data de: 25 Ianuarie 2022
Categorii: Contabilitate , Obligatiile persoanelor juridice
 

Situație de fapt:

Un depozit de legume fructe, vinde marfa către persoane juridice și ocazional către persoane fizice.

Întrebare:

Cum se face receptia marfii avand in vedere ca este vanzare cu ridicată?

Cum se procedeaza pt a fi legală și vanzarea ocazionala la persoane fizice?

Monografie contabila, discounturi acordate. 

Raspuns

I: Cum se face receptia marfii avand in vedere ca este vanzare cu ridicata?

Receptia marfii se poate face la preț de achizitie sau la preț de vanzare cu adaos comercial. Depinde de cum doriți sa va organizații gestiunile și cum va este mai ușor de urmărit stocul cu ocazia inventarierii anuale.

OMFP 1802/2014

289. ‐ Contabilitatea stocurilor se  ține cantitativ  şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

Legea 82/1991

ART. 13 (2) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale.

I: Cum se procedeaza pt a fi legală și vanzarea ocazionala la persoane fizice?

Va fi necesar sa organizați doua spații de vanzare: en-gros și en-detail și câte o gestiune de marfa pentru fiecare spațiu de vanzare (puteți opta pentru 2 gestiuni cantitative, sau o gestiune cantitativă si alta la preț de vanzare cu amanuntul).

OG 99/2000

Art. 4. – În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: 

c) comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;

d) comerţ cu amănuntul/de detail– activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

j) structură de vânzare – spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale

k) suprafaţă de vânzare – suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora și circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;

Art. 73. – Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează

22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicată şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;

Așadar, dacă aveți vanzare en-detail, chiar dacă este doar ocazionala, aveți nevoie de un alt spațiu/structura de vanzare. Va puteti faceți o camera termopan sau un perete delimitator între spațiu de vânzare cu ridicata și cel cu amanuntul.

Din gestiunea en-gros nu puteți vinde en-detail. Cand aveți un client (persoana fizica sau juridica) care dorește sa cumpere en-detail faceți transfer cu “Aviz de insotire a marfii” din gestiunea en-gros în en-detail. Pe aviz puneți mențiunea: “Transfer între gestiuni – nu se factureaza”.

Vânzarea către persoane fizice se va încasa obligatoriu cu bon fiscal, deci aveti obligatia detinerii casei de marcat în spațiul destinat vanzarii en-detail.

 OUG 28/1999

Articolul 1

(1) Agenții economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

 Articolul 4

În sensul art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație se înțelege acele activități desfășurate cu caracter permanent sau sezonier. Nu intră în această categorie livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate ocazional, direct către populație, de către operatorii economici, alții decât comercianții cu amănuntul. Prin comerț ocazional se înțelege actele de comerț cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziții cu vânzare, precum și livrările de bunuri către proprii angajați pentru uzul propriu.

 I: Monografie contabila, discounturi acordate

Exemplu de monografie contabila, pentru o gestiune cantitativ-valorică

1. Intrare marfa în gestiunea en-gros, gestiune cantitativă

371.depozit = 401

2. Transfer in gestiunea en-detail, în baza avizului. Gestiunea en-detail este gestiune cantitativ-valorica

371.amănunt = 371.depozit

607.depozit = 371.depozit

3. Vanzare din gestiune en-detail

4111 = 707.amănunt

607.amănunt = 371.amănunt

4. Acordarea de discounturi, diminuează valoarea vanzarii. Nota contabila de vanzare și descărcare de gestiune ramanand la fel.

 

Reglementare:

  • OUG 99/2000;
  • OUG 28/1999;
  • OMFP 1802/2014;
  • Legea 81/1991.

Depozit: vanzare către persoane fizice și juridice

Articol scris in data de: 2022-01-25 18:17:57

Autor: Bianca Dolores Meze

Situație de fapt:

Un depozit de legume fructe, vinde marfa către persoane juridice și ocazional către persoane fizice.

Întrebare:

Cum se face receptia marfii avand in vedere ca este vanzare cu ridicată?

Cum se procedeaza pt a fi legală și vanzarea ocazionala la persoane fizice?

Monografie contabila, discounturi acordate. 

Raspuns

I: Cum se face receptia marfii avand in vedere ca este vanzare cu ridicata?

Receptia marfii se poate face la preț de achizitie sau la preț de vanzare cu adaos comercial. Depinde de cum doriți sa va organizații gestiunile și cum va este mai ușor de urmărit stocul cu ocazia inventarierii anuale.

OMFP 1802/2014

289. ‐ Contabilitatea stocurilor se  ține cantitativ  şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

Legea 82/1991

ART. 13 (2) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale.

I: Cum se procedeaza pt a fi legală și vanzarea ocazionala la persoane fizice?

Va fi necesar sa organizați doua spații de vanzare: en-gros și en-detail și câte o gestiune de marfa pentru fiecare spațiu de vanzare (puteți opta pentru 2 gestiuni cantitative, sau o gestiune cantitativă si alta la preț de vanzare cu amanuntul).

OG 99/2000

Art. 4. – În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: 

c) comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;

d) comerţ cu amănuntul/de detail– activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

j) structură de vânzare – spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale

k) suprafaţă de vânzare – suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora și circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;

Art. 73. – Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează

22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicată şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;

Așadar, dacă aveți vanzare en-detail, chiar dacă este doar ocazionala, aveți nevoie de un alt spațiu/structura de vanzare. Va puteti faceți o camera termopan sau un perete delimitator între spațiu de vânzare cu ridicata și cel cu amanuntul.

Din gestiunea en-gros nu puteți vinde en-detail. Cand aveți un client (persoana fizica sau juridica) care dorește sa cumpere en-detail faceți transfer cu “Aviz de insotire a marfii” din gestiunea en-gros în en-detail. Pe aviz puneți mențiunea: “Transfer între gestiuni – nu se factureaza”.

Vânzarea către persoane fizice se va încasa obligatoriu cu bon fiscal, deci aveti obligatia detinerii casei de marcat în spațiul destinat vanzarii en-detail.

 OUG 28/1999

Articolul 1

(1) Agenții economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

 Articolul 4

În sensul art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație se înțelege acele activități desfășurate cu caracter permanent sau sezonier. Nu intră în această categorie livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate ocazional, direct către populație, de către operatorii economici, alții decât comercianții cu amănuntul. Prin comerț ocazional se înțelege actele de comerț cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziții cu vânzare, precum și livrările de bunuri către proprii angajați pentru uzul propriu.

 I: Monografie contabila, discounturi acordate

Exemplu de monografie contabila, pentru o gestiune cantitativ-valorică

1. Intrare marfa în gestiunea en-gros, gestiune cantitativă

371.depozit = 401

2. Transfer in gestiunea en-detail, în baza avizului. Gestiunea en-detail este gestiune cantitativ-valorica

371.amănunt = 371.depozit

607.depozit = 371.depozit

3. Vanzare din gestiune en-detail

4111 = 707.amănunt

607.amănunt = 371.amănunt

4. Acordarea de discounturi, diminuează valoarea vanzarii. Nota contabila de vanzare și descărcare de gestiune ramanand la fel.

 

Reglementare:

  • OUG 99/2000;
  • OUG 28/1999;
  • OMFP 1802/2014;
  • Legea 81/1991.
Distribuie pagina
Bianca Dolores Meze

Articol scris de catre Bianca Dolores Meze, in data de 25/01/2022.

Expert contabil și administrator al firmei de contabiliate CONTEZIA SRL, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Bianca Dolores Meze