Distribuirea de dividende din profitul in anului curent in trimestrul IV

Articol publicat in data de: 18 Noiembrie 2020
Categorii: Contabilitate
 

Situatie de fapt:

O SC doreste sa-si ridice dividende din profitul anului 2020 acum in trim IV. Va ridica in numerar in limita a 10.000 lei/zi-tranzactie. Vor fi decizii de repartizare individuale.

Intrebare:

1. Daca dividendele se ridica in trim IV firma mai trebuie sa intocmeasca acele situatii interimare?
2. In caz afirmativ care sunt acele situatii interimare si ce contin ele?
3. Ce nota contabila folosim pentru repartizarea din profit curent?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile au fost făcute o serie de precizări cu privire la situațiile financiare interimare car

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Clisu

Articol scris de catre Simona Clisu, in data de November 18, 2020.

Inca din perioada liceului am inteles ca drumul meu in viata va fi legat de contabilitate. Absolventa a unui liceu si mai apoi a unei facultati cu profil economic, activitatea mea a fost si continua sa fie legata de contabilitate, fiscalitate, domeniul financiar. Inca de pe vremea studentiei am avut norocul sa ma angajez intr-o firma de contabilitate unde am capatat experienta necesara pentru ca mai apoi sa-mi infiintez propria societate cu domeniu de activitate in contabilitate si fiscalitate.

Vezi toate articolele scrise de Simona Clisu

Distribuirea de dividende din profitul in anului curent in trimestrul IV

Articol scris in data de: 18 Noiembrie 2020

Autor: Simona Clisu

Situatie de fapt:

O SC doreste sa-si ridice dividende din profitul anului 2020 acum in trim IV. Va ridica in numerar in limita a 10.000 lei/zi-tranzactie. Vor fi decizii de repartizare individuale.

Intrebare:

1. Daca dividendele se ridica in trim IV firma mai trebuie sa intocmeasca acele situatii interimare?
2. In caz afirmativ care sunt acele situatii interimare si ce contin ele?
3. Ce nota contabila folosim pentru repartizarea din profit curent?

Raspuns

Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile au fost făcute o serie de precizări cu privire la situațiile financiare interimare care se întocmesc de către entitățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende.

Astfel:

✔ Entitățile care intră în perimetrul de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația întocmirii de situații financiare interimare. Acestea sunt formate din bilanț și contul de profit și pierdere, având aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1.802/2014. Situațiile financiare interimare se elaborează utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii lor și sunt însoțite de politicile contabile semnificative.

✔ Entitățile care intră în perimetrul de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația întocmirii de situații financiare interimare. Acestea sunt formate din situația poziției financiare și situația rezultatului global, având aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2.844/2016. Situațiile financiare interimare se elaborează utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii lor și sunt  însoțite de politicile contabile semnificative.

În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare, entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii realizate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și ale evaluării acestor elemente potrivit reglementărilor contabile aplicabile sunt evidențiate în contabilitatea entității. Întocmirea situațiilor financiare interimare se realizează pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

Situațiile financiare interimare sunt supuse:

– Auditului, în cazul în care persoanele care le întocmesc au obligația auditării statutare a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– Verificării de către cenzori, în situația în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Referitor la intrebarile dvs. venim cu urmatoarele raspunsuri:

1. Daca dividendele se ridica in trim IV firma mai trebuie sa intocmeasca acele situatii interimare?

Pentru a se ridica dividende in trimestrul IV trebuie intocmit un bilant interimar la 30.09.2020 (T3) si depus la ANAF.

Dividendele ridicate in Trimestrul IV vor fi din rezultatul financiar ( profit existent la 30.09.2020).

2. In caz afirmativ care sunt acele situatii interimare si ce contin ele?

Situatiile financiare interimare vor contine:

1. Bilanțul / situatia pozitiei financiare;
2. Contul de profit si pierdere/situatia rezultatului global;
3. Politicile contabile semnificative;
4. Rezultatele inventarierii patrimoniului.
5. Hotarare AGA de aprobare a situatiilor financiare.

3. Ce nota contabila folosim pentru repartizarea din profit curent?

a) La data de 30.09.2020 :  463 = 456 suma bruta de repartizat din sold 121 la 30.09.2020
b) 456 = 446 impozit dividende de 5%
c) 456 = 5121 dividendele nete ( diferenta intre suma bruta si impozit )

Reglementare:

Legea 163/2018,
OMFP 3067/2018,
OMFP 2861/2009