Documente care sa ateste transportul bunurilor pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata

Articol publicat in data de: 14 Septembrie 2020
Categorii: TVA
 

Situatia de fapt:

O societate romana platitoare de TVA face livrari de bunuri in UE in urmatoarele variante:

a) transport in sarcina furnizorului,

b) transport in sarcina clientului,

c) transport efectuat de catre furnizor cu mijloace proprii de transport.

Intrebare:

1. Care sunt documentele necesare pentru a beneficia de scutire la livrare in fiecare din aceste cazuri.

2. In cazul in care transportul este in sarcina furnizorului este necesara o declaratie pe proprie raspundere a furnizorului in care acesta sa declare pe proprie raspundere acest aspect. Mentionez ca am gasit unele articole online care sugerau ca ar fi in avantajul furnizorului sa intocmeasca si acest document.

3. In cazul in care transportul este in sarcina clientului sau a unui tert in numele acestuia, daca detinem CMR si declaratia clientului de primire a produselor dar nu detinem o copie dupa factura de transport sau polita de asigurare sau un alt document prevazut de legislatie, deoarece clientul refuza sau nu onoreaza aceasta cerere a furnizorului, ce se poate face pentru a beneficia totusi de scutire?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu excepţiile de la pct. 1 şi 2 ale aceleiaşi litere a),

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de September 14, 2020.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Documente care sa ateste transportul bunurilor pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata

Articol scris in data de: 14 Septembrie 2020

Autor: ADINA VLAICU

Situatia de fapt:

O societate romana platitoare de TVA face livrari de bunuri in UE in urmatoarele variante:

a) transport in sarcina furnizorului,

b) transport in sarcina clientului,

c) transport efectuat de catre furnizor cu mijloace proprii de transport.

Intrebare:

1. Care sunt documentele necesare pentru a beneficia de scutire la livrare in fiecare din aceste cazuri.

2. In cazul in care transportul este in sarcina furnizorului este necesara o declaratie pe proprie raspundere a furnizorului in care acesta sa declare pe proprie raspundere acest aspect. Mentionez ca am gasit unele articole online care sugerau ca ar fi in avantajul furnizorului sa intocmeasca si acest document.

3. In cazul in care transportul este in sarcina clientului sau a unui tert in numele acestuia, daca detinem CMR si declaratia clientului de primire a produselor dar nu detinem o copie dupa factura de transport sau polita de asigurare sau un alt document prevazut de legislatie, deoarece clientul refuza sau nu onoreaza aceasta cerere a furnizorului, ce se poate face pentru a beneficia totusi de scutire?

Raspuns

Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu excepţiile de la pct. 1 şi 2 ale aceleiaşi litere a), se justifică pe baza următoarelor documente:

a) factura în care trebuie să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru;

b) documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, care poate fi diferit de statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA comunicat de cumpărător.

 

a) Transport in sarcina furnizorului. In acest caz, documentele care atesta pentru furnizor ca bunurile au fost transportate in alt stat membru sunt:

► 2 elemente concludente dintre documentele specifice tipului de transport realizat (un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, o factură de transport aerian de mărfuri sau o factură de la transportatorul bunurilor), emise de doua entitati independente una de cealalta, de vanzator sau de cumparator:

Sau

►un element din cele enumerate mai sus, impreuna cu o dovada concludenta din alte documente emise de doua entitati independente una de cealalta, de vanzator sau de cumparator:

(i)o poliţă de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;

(ii)documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinaţie.

(iii)o chitanţă eliberată de un antrepozitar în statul membru de destinaţie care să ateste depozitarea bunurilor în respectivul stat membru, rolul acestor documente fiind sa confirme expedierea sau transportul, emise de două părţi diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât şi de vânzător şi de cumpărător.

b) Transport in sarcina clientului. In acest caz, documentele care atesta ca bunurile au fost transportate in alt stat membru sunt:

transmite furnizorului declaratie scrisa ca bunurile au fost transportate de acesta si mentiunea statului membru de destinatie (data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și, în cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identificare al mijlocului de transport și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului) – trebuie furnizata pana pe 10 a lunii urmatoare.

Conform Art. 10, alin. 9) din Ordinul 2148/2020: “În situaţia în care cumpărătorul nu furnizează vânzătorului declaraţia scrisă prevăzută la art. 45a alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul 282/2011, până în a zecea zi a lunii următoare livrării, furnizorul beneficiază de prezumţia stabilită la acest articol dacă primeşte această declaraţie ulterior, în termenul prevăzut la art. 1 alin. (4).”, adica maximum 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operaţiunea în cauză.

este in posesia a 2 elemente concludente dintre documente specifice tipului de transport realizat (CMR semnat, conosament, factura de la transportator, airbill), emise de doua entitati independente una de cealalta, de vanzator sau de cumparator:

►sau, un element din cele enumerate mai sus, impreuna cu o dovada concludenta din alte documente (polita de asigurare pentru bunurile transportate, documente bancare care atesta plata transportului, proces verbal de primire a bunurilor emis de catre depozitarul din statul membru de destinatie, documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație), emise de doua entitati independente una de cealalta, de vanzator sau de cumparator

c) Transport realizat de furnizor cu mijloace proprii. In acest caz, documentele care atesta ca bunurile au fost transportate in alt stat membru sunt:

In acest caz se aplica prevederile Art. 10, alin. (11) din Ordinul 2148/2020: “În sensul alin. (10), se consideră că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, dacă furnizorul deţine documente care justifică transportul, precum:

a) în cazul livrării de produse accizabile care circulă în regim suspensiv de accize: documentul administrativ în format electronic şi raportul de primire;

b) în cazul livrării de mijloace de transport care se deplasează singure pe roţi, pe cale maritimă, fluvială sau aeriană: contractul de vânzare-cumpărare din care să rezulte că bunurile vor fi transportate în alt stat membru şi dovada înmatriculării mijlocului de transport în statul membru de destinaţie;

c) în cazul livrării altor bunuri decât cele prevăzute la lit. a) şi b):

1. documente de transport, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, documentul specific de transport aerian de mărfuri (Air Waybill); şi

2. unul dintre următoarele documente: o poliţă de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor, documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor, documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinaţie, un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un depozitar din statul membru de destinaţie, altul decât cumpărătorul bunurilor, o declaraţie scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate în statul membru de destinaţie şi care cuprinde: data emiterii, numele şi adresa cumpărătorului, precum şi cantitatea şi natura bunurilor, data şi locul de sosire a bunurilor, identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.

(12) Organele fiscale pot respinge justificarea transportului efectuată în conformitate cu alin. (11), în situaţia în care au suficiente elemente pentru a demonstra că bunurile nu au fost transportate din România în alt stat membru.”

 2. Legislatia nu prevede in acest caz o astfel de declaratie, in consecinta consideram ca nu este necesara.

 3. Pentru a beneficia de scutirea de taxa, furnizorul trebuie sa fie in posesia:

a) – declaratiei clientului, si

    – 2 documente din: CMR semnat, conosament, factura de la transportator, airbill, emise de doua entitati independente una de cealalta, de vanzator sau de cumparator;

       sau

 b) – declaratiei clientului, si

      – un element din: CMR semnat, conosament, factura de la transportator, airbill, si

      – o dovada concludenta din alte documente (polita de asigurare pentru bunurile transportate, documente bancare care atesta plata transportului, proces verbal de primire a bunurilor emis de catre depozitarul din statul membru de destinatie, documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație.

In concluzie, daca furnizorul nu detine si al treilea document, nu sunt indeplinite conditiile pentru a beneficia de scutirea de taxa.

Reglementare:

 – Art. 294, alin. 2) – Cod fiscal

– Ordin 2148/2020