Fiscalitate si monografie contabila pentru bunuri lipsa din gestiune imputabile/neimputabile

Articol publicat in data de: 09 Iulie 2020
Categorii: Contabilitate , Impozitul pe profit , TVA
 

Situatie de fapt:

O societate descopera minusuri in gestiune, cu ocazia inventarierii. La momentul actual nu se stie daca aceste minusuri pot fi sau nu imputate cuiva.

Intrebari:

1. Care este monografia contabila in ambele situatii (minusuri imputabile sau nu)?

2. Care sunt implicatiile in sfera TVA si a impozitului pe profit?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

1. Monografia va fi la fel in ambele cazuri dar diferita in functie de modalitatea de tinere a gestiunii:

A. Daca se ti

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Monica Predescu

Articol scris de catre Monica Predescu, in data de July 9, 2020.

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi toate articolele scrise de Monica Predescu

Fiscalitate si monografie contabila pentru bunuri lipsa din gestiune imputabile/neimputabile

Articol scris in data de: 09 Iulie 2020

Autor: Monica Predescu

Situatie de fapt:

O societate descopera minusuri in gestiune, cu ocazia inventarierii. La momentul actual nu se stie daca aceste minusuri pot fi sau nu imputate cuiva.

Intrebari:

1. Care este monografia contabila in ambele situatii (minusuri imputabile sau nu)?

2. Care sunt implicatiile in sfera TVA si a impozitului pe profit?

Raspuns

1. Monografia va fi la fel in ambele cazuri dar diferita in functie de modalitatea de tinere a gestiunii:

A. Daca se tine la pret de achizitie:

607 = 371

B. Daca se tine la pret achizitie + adaos comercial:

607=371
378=371

C. Daca se tine la pret de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibil:

607=371
378=371
4428=371

TVA se va ajusta astfel:

635 = 4426

In plus, daca prejudiciul este imputabil se va inregistra

A. 461 = 7588 daca persoana careia i se imputa nu este salariat al societatii

B. 4282 = 7588 daca prejudiciul se imputa unui salariat

La recuperarea prejudiciului, nota contabila va fi:

5121/5311 = 461/4282

2. A. Din punct de vedere al TVA:

Constatarea lipsei de bunuri din  gestiune nu este asimilata unei livrari de  bunuri conform prevederilor  pct. 7 alin. (5) din normele de aplicare ale art. 270 “Livrarea de bunuri” din Legea nr. 227/2015:

“Bunurile constatate lipsa din gestiune nu sunt considerate livrari de bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 304, 305 si 306 din Codul fiscal si ale pct. 78, 79 si 80.”

Art. 304, alin (1), lit.c din Codul fiscal coroborat cu art. 78, alin (6) din normele de aplicare, prevad in cazul bunurilor lipsa din gestiune obligativitatea efectuarii ajustarii negative a taxei deductibile.

Astfel, la data procesului-verbal de inventariere, cand se constata lipsa din gestiune, trebuie sa se faca ajustarea TVA-ului dedus la achiziția mărfurilor. 

Ajustarea se efectuează în funcție de cota de taxă în vigoare la data achiziției bunurilor/serviciilor prevăzute la alin. (1). În situația în care nu se poate determina cota de la data achiziției se efectuează ajustarea utilizând cota de taxă în vigoare la data la care intervine obligația/dreptul de ajustare.

TVA rezultat din ajustare se cuprinde în declarația 300 la rândul 32 ”Regularizări de taxa dedusă” cu semnul minus.

Nu se ajustează deducerea inițială a taxei, conform art. 304, alin (2) din Cod fiscal, in cazul:

a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de persoana impozabilă. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Obligația de a demonstra sau confirma în mod corespunzător că bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, în sensul art. 304 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, revine persoanei impozabile. În situația în care organele de inspecție fiscală nu consideră suficiente dovezile furnizate de persoana impozabilă, acestea pot obliga persoana respectivă să efectueze ajustarea taxei.

In concluzie, nu este suficient sa fie imputabila prejudiciul pentru a inlatura obligatia de ajustare a taxei.

B. Din punct de vedere al impozitului pe profit:

Conform Codului Fiscal nu sunt deductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si TVA, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme.

Astfel, daca materiile prime constatate lipsa din gestiune sunt neimputabile si nu au fost asigurate cheltuielile inregistrate la scoaterea acestora din gestiune nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.

Daca minusurile sunt imputabile, cheltuiala va fi deductibila intrucat urmeaza sa genereze si un venit impozabil, la recuperarea prejudiciului. Acelasi mecanism se aplica si in cazul bunurilor asigurate.

 

Reglementare: 

Cod fiscal

  • art. 21 alin. (4) lit. c),
  • art. 270 si Normele Metodologice de Aplicare,
  • art. 304, alin (1) si (2) si Normele Metodologice de Aplicare
  • Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014