Incasare dividende si indemnizatie administrator in valuta

Articol publicat in data de: 11 Noiembrie 2019
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Situate de fapt:  

Firma X presteaza exclusiv servicii in afara Romaniei, ca atare factureaza si incaseaza doar in valuta-euro.

Intrebare:

1. Poate asociatul sa-si ridice dividendele in valuta ca sa nu piarda mult la schimbul valutar? Exista vreo interdictie in acest sens?

2. Dar plata indemnizatiei de conducere a administratorului o poate face in valuta?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

1. Regulamentul nr. 4/2005 al Bancii Nationale Romane privind regimul valutar, impreuna cu modificarile sale ulterioare prevede la Art. 3 urmatoarele:

“(1)      

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de November 11, 2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Incasare dividende si indemnizatie administrator in valuta

Articol scris in data de: 11 Noiembrie 2019

Autor: ADINA VLAICU

Situate de fapt:  

Firma X presteaza exclusiv servicii in afara Romaniei, ca atare factureaza si incaseaza doar in valuta-euro.

Intrebare:

1. Poate asociatul sa-si ridice dividendele in valuta ca sa nu piarda mult la schimbul valutar? Exista vreo interdictie in acest sens?

2. Dar plata indemnizatiei de conducere a administratorului o poate face in valuta?

Raspuns

1. Regulamentul nr. 4/2005 al Bancii Nationale Romane privind regimul valutar, impreuna cu modificarile sale ulterioare prevede la Art. 3 urmatoarele:

“(1)          Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută», care se pot efectua şi în valută.

(11)         Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu).

(2)           Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi care nu fac obiectul alin. (1) şi (11) pot fi efectuate, în mod liber, fie în moneda naţională (leu), fie în valută.

(3)           Operaţiunile prevăzute la alin. (2) şi în anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua şi în valută, numai pe baza acordului de voinţă al părţilor.

 ANEXA Nr. 2:CATEGORII DE REZIDENŢI care pot efectua operaţiuni în valută

Categoriile de rezidenţi şi situaţiile în care aceştia pot efectua operaţiuni în valută cu alţi rezidenţi sunt prezentate mai jos:

a) persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective;

b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricaţie;

c) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor;

d) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese;

e) persoanele fizice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;

f) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional;

g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim “lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă;

h) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni efectuate în străinătate;

i) persoanele juridice, pentru plăţile efectuate către furnizori şi subfurnizori, aferente bunurilor şi serviciilor care intră în componenţa produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate.”

In concluzie, fiind vorba de plati de dividende (care nu fac obiectul alin. 1 – operatiuni care decurg din vanzari de bunuri/servicii sau 11 – plati de salarii/remunerarea muncii prestate), este permisa plata acestora in valuta, atat catre actionarii – persoane fizice nerezidente cat si catre actionarii-persoane fizice rezidente cu conditia sa existe semnat un acord de vointa intre parti.

Hotararea AGA de distribuire a dividendelor va contine suma care trebuie repartizata in lei, deoarece inregistrarea in contabilitate trebuie facuta in lei, dar se poate specifica ca plata se face in valuta, conform voitei partilor, conversia efectuandu-se in functie de cursul valutar al BNR valabil la data efectuarii platii.

2. Indemnizatia de conducere a administratorului, echivaland cu o remuneratie pentru munca prestata in calitate de administrator, nu poate fi platita decat in lei.

Reglementare:

– Regulament BNR 4/2005