Inregistrarea in contabilitate a sponsorizarii

Articol publicat in data de: 14 Februarie 2022
Categorii: Contabilitate , ONG
 

Intrebare:

O asociatie non-profit incaseaza in decembrie 2020 o suma bani in baza unui contract de sponsorizare pentru un proiect ce urmeaza sa se desfasoare in 2021. Unde ati inregistra veniturile conform OMFP 3103/2017? Contul 7332 sau contul 472 ? As avea nevoie de o baza legala exacta, adica extras din OMFP (capitol, sectiune, punct aliniat, etc). In baza extrasului din OMFP de mai jos, eu am considerat ca veniturile se recunosc la data incasarii. Daca in contract se mentioneaza ca proiectul se deruleaza in anul urmator, care ar fi baza legala pentru inregistrare pe venituri in avans?

„CAPITOLUL 2

Dispoziţii şi principii generale

SECŢIUNEA 2.1

Dispoziţii generale

7. – Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate, constituie un tot unitar.

8. – Obiectivul situaţiilor financiare anuale îl constituie furnizarea de informaţii despre poziţia financiară şi performanţa financiară ale unei persoane juridice fără scop patrimonial, utile unei categorii largi de utilizatori.

9. – (1) Elementele direct legate de evaluarea poziţiei financiare, reflectate prin bilanţ, sunt activele, datoriile şi capitalurile proprii.
…….
(3) Beneficiile economice reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către entitate. Această contribuţie se reflectă fie sub forma creşterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producţie.
…..
10. – (1) Elementele direct legate de evaluarea performanţei financiare, prin intermediul contului rezultatului exerciţiului, sunt veniturile şi cheltuielile.

(2) În înţelesul prezentelor reglementări:

a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din majorarea, potrivit legii, a aporturilor de capital;

b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate ==pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din reducerea, potrivit legii, a aporturilor de capital.

(3) Veniturile sunt recunoscute în contul rezultatului exerciţiului atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor.

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform Principiului contabilitatii de angajamente enuntat la pct.21 alin.1 din OMFP 3103 din 2017, efectele tranzactiilor si altor evenimente se recunosc in contabilitate atunci cind acestea se pr

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 14/02/2022.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut