Monografie contabila grant masura 2 – capital de lucru

Articol publicat in data de: 13 Octombrie 2021
Categorii: Contabilitate
 

Situație de fapt:

Acordarea de Granturi privind măsura 2 a fost reglementată prin OUG 130/2020.

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

a) Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS CoV 2;

f) Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;

h) Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Întrebare:

Ma interesează în situația utilizării Granturilor pentru litera b) și h) dacă monografia de mai jos este corecta?

Furnizori restanți /curenți

401.analitic Q21 plati furnizori restanți din contul de capital valoare fără tva

4426 valoarea fara tva aferenta furnizorilor restanti platiti (reluare la venituri cu sume aferente cheltuielilor deja efectuate în lunile anterioare încasării grantului) doar 85 %

Aici sunt un pic nelamurita cum trebuie sa contez plata? Trebuie sa țin cont de faptul că 85% dau din Grant și 15 % fac din cofinantare si trebuie sa contez practic doua linii la fiecare furnizor cand plătesc la contul de capital?

401Q21.8 85%
401Q21.8 15%

Datorii la bugetul de stat restanțe și curente

Plata datorii restante și curente

%Q21.8

444
4315
4316
436
4423
446
4418 imp micro
4426 Reluarea subventiei la venituri cu suma aferentă datoriilor restante/curente plătite în proportie de 85% din Granturi

Cum procedez ca nota contabila în cazul TVA de plata 4423 plătită din Granturi?

Constitui și pentru TVA de plata restanta/curentă un venit în proportie de 85%, avand in vedere ca în cazul TVA nu am avut constituită cheltuială, ca sa o reiau în prezent pe venit?

Care ar fi nota contabila cand as constitui cheltuială în cazul TVA-ului, ca ulterior sa o pot relua la venit?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Înregistrare prin nota contabilă a dreptului de grant (la data contrasemnarii contractului de finanțare de MEMMA):

4458 = 472

Incasare grant de la MEMMA:

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces Reviste Bența – Prietenii Fiscalitatii si P. Contabilitatii –
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Meze Bianca Dolores

Articol scris de catre Meze Bianca Dolores, in data de 13/10/2021.

Expert contabil și administrator al firmei de contabiliate CONTEZIA SRL, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Meze Bianca Dolores