Obligatii declarative pentru un salariat nerezident

Articol publicat in data de: 20 Ianuarie 2020
Categorii: Veniturile nerezidentilor
 

Situatie de fapt:

Firma din Romania are un angajat cu contract de munca nerezident. Depune D112 lunar avand NIF-ul cetateanului strain. In D112 apare lunar atentionare ca nu i se gaseste NIF-ul cetateanului strain, insa declaratia este inregistrata cu atentionare.

Intrebare:

Ce obligatii declarative are angajatorul la final de an ( D402, D205) si ce obligatii are angajatul nerezident sa declare in Romania intrucat sa nu mai apara lunar in D112 atentionarea de \”CNP-ul nu a fost gasit in baza de date\” pentru NIF – ul respectiv?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Veniturile din salarii sau asimilate salariilor, care se supun impozitării conform titlului IV din Codul fiscal, nu se declară in formularul 205 sau in formularul

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de January 20, 2020.

Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Obligatii declarative pentru un salariat nerezident

Articol scris in data de: 20 Ianuarie 2020

Autor: Romeo Negrut

Situatie de fapt:

Firma din Romania are un angajat cu contract de munca nerezident. Depune D112 lunar avand NIF-ul cetateanului strain. In D112 apare lunar atentionare ca nu i se gaseste NIF-ul cetateanului strain, insa declaratia este inregistrata cu atentionare.

Intrebare:

Ce obligatii declarative are angajatorul la final de an ( D402, D205) si ce obligatii are angajatul nerezident sa declare in Romania intrucat sa nu mai apara lunar in D112 atentionarea de \”CNP-ul nu a fost gasit in baza de date\” pentru NIF – ul respectiv?

Raspuns

Veniturile din salarii sau asimilate salariilor, care se supun impozitării conform titlului IV din Codul fiscal, nu se declară in formularul 205 sau in formularul 207. Aceste venituri se vor declara însă în formularul 402, dacă beneficiarii veniturilor sunt rezidenţi ai altor state membre ale UE.

In formularul 207 denumit „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/ veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi se declara:

1. Veniturile impozabile în România conform art.223 alin.1 din Legea 227 din 2015 numita Codul fiscal si a convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri provenite din:

– Venituri din dividende;
– Venituri din dobânzi;
– Venituri din redevenţe;
– Venituri din comisioane;
– Venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane;
– Venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;
– Venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române;
– Venituri din servicii prestate de persoane nerezidente;
– Venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;
– Venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie.

2. Venituri scutite în România conform articolului 229 alin.1 din Legea 227 din 2015 numita Codul fiscal şi convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri provenite din:

– Venituri din dobânzi;
– Veniturile obţinute din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și veniturile obținute din tranzacționarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de către unitățile administrativteritoriale și veniturile obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca Națională a României;
– Venituri din dividende;
– Venituri din premii;
– Venituri din redevenţe;
– Venituri din activităţi de consultanţă;
– Veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câștiguri provin şi din România.

Declaratia se depune pana pe 31.01.2020.

Formularul 402 denumit “Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România” se depune de catre angajatori pentru persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care:

– Au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar şi din orice alte activităţi dependente, la entităţile raportoare din România;

– Au realizat venituri de la entităţile raportoare din România, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activităţii de conducere şi administrare, exercitate în sensul legislaţiei în materie din România (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administraţie).

Tipurile de venit, realizate in Romania, pentru care se depune formularul 402 sunt:

– Indemnizaţie brută a administratorilor;

– Sume din profitul net;

– Remuneraţii obţinute de directori în baza unui contract de mandat;

– Remuneraţii suplimentare obţinute de membrii consiliului de administraţie;

– Indemnizaţii ale directorilor -cum ar fi: indemnizaţii de conducere, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere;

– Venituri brute din salarii;

– Bonusuri, comisioane, onorarii;

– Indemnizaţie de loialitate;

– Indemnizaţii în legătură cu mutarea (reinstalarea) în cadrul serviciului, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

– Avantaje primite în legătură cu activitatea desfăşurată;

– Avantaje reprezentând cazare sau beneficii similarei;

– Primele de asigurare plătite de către entitatea raportoare pentru beneficiar de venituri, altele decât contribuţiile obligatorii;

– Avantaje sub formă de stock options şi acţiuni;

– Daune (conform art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale).

Formularul 402 se depune anual pina in ultima zi a lunii februarie pentru anul precedent.

Pentru rezolvarea atentionarii de pe recipisa declaratiei 112 trebuie sa va adresati in scris autoritatii care a eliberat NIF si totodata ANAF de care apartineti pentru a va ajuta sa rezolvati problema.

In concluzie nu aveti obligatia de a depune declaratia 205 si nici depunerea declaratiei 207 pentru salariatii nerezidenti, pentru salariile obtinute in Romania.

Pentru salariatii nerezidenti se depune formularul 402 pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator pentru veniturile obtinute in anul precedent.

Rezolvarea atentionarii de pe recipisa declaratiei 112 se rezolva prin trimiterea unei adrese catre ANAF si catre autoritatea emitenta a NIF.

Regelementare:

– Art.223 alin.1 din Legea 227 din 2015 numita Codul fiscal

– Art.229 alin.1 din Legea 227 din 2015 numita Codul fiscal