Obligatii fiscale pentru o societate de constructii ce desfasoara activitate in Italia

Articol publicat in data de: 17 Ianuarie 2020
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice , TVA
 

Situatie de fapt:

O societate de tip SRL, platitoare de TVA si impozit pe veniturile microintreprinderilor, avand profil de activitate constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, doreste sa contracteze lucrari de profil pentru beneficiari persoane juridice din Italia.

Societatea are personal angajat in Romania pe care doreste sa il foloseasca la executarea acestor lucrari.

In acest scop va intocmi ordine de deplasare pentru salariati, le va asigura cazarea si diurna externa.

Intrebare:

1. Care sunt obligatiile firmei in ce priveste deplasarea personalul propriu din Romania in Italia?
Este corecta intocmirea de ordine succesive de deplasare, cu acordul salariatilor?
In acest caz mai este necesara obtinerea formularului A1?
Este corecta incadrarea salariatilor cu salariul minim din Romania sau este necesara plata la nivelul salariului minim din Italia?
Trebuiesc facute anumite demersuri la institutii italiene pentru acest personal: protectia muncii, medicina muncii etc?

2. Pentru lucrarile efectuate in Italia firma va trebui sa obtina un cod de TVA in Italia pentru care va trebui sa depuna declaratii de TVA la statul italian?
Unde se inregistreaza aceste operatii in decontul romanesc: pentru livrari si achizitii?

3. Pentru venituri obtinute in Italia se va datora impozit pe veniturile microintreprinderilor in Romania. Datoreaza impozit si in Italia?

4. Exista si alte obligatii ale firmei romane catre statul italian: declarative sau de plata?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

1. Detaşarea lucrătorilor:

Lucrătorul detaşat este acel lucrător care, pe o perioadă limitată, îşi desfăşoară munca pe teritoriul unui stat membru altul decât c

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile și posibilitatea de a ne trimite o speță!
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Clisu

Articol scris de catre Simona Clisu, in data de January 17, 2020.

Inca din perioada liceului am inteles ca drumul meu in viata va fi legat de contabilitate. Absolventa a unui liceu si mai apoi a unei facultati cu profil economic, activitatea mea a fost si continua sa fie legata de contabilitate, fiscalitate, domeniul financiar. Inca de pe vremea studentiei am avut norocul sa ma angajez intr-o firma de contabilitate unde am capatat experienta necesara pentru ca mai apoi sa-mi infiintez propria societate cu domeniu de activitate in contabilitate si fiscalitate.

Vezi toate articolele scrise de Simona Clisu

Obligatii fiscale pentru o societate de constructii ce desfasoara activitate in Italia

Articol scris in data de: 17 Ianuarie 2020

Autor: Simona Clisu

Situatie de fapt:

O societate de tip SRL, platitoare de TVA si impozit pe veniturile microintreprinderilor, avand profil de activitate constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, doreste sa contracteze lucrari de profil pentru beneficiari persoane juridice din Italia.

Societatea are personal angajat in Romania pe care doreste sa il foloseasca la executarea acestor lucrari.

In acest scop va intocmi ordine de deplasare pentru salariati, le va asigura cazarea si diurna externa.

Intrebare:

1. Care sunt obligatiile firmei in ce priveste deplasarea personalul propriu din Romania in Italia?
Este corecta intocmirea de ordine succesive de deplasare, cu acordul salariatilor?
In acest caz mai este necesara obtinerea formularului A1?
Este corecta incadrarea salariatilor cu salariul minim din Romania sau este necesara plata la nivelul salariului minim din Italia?
Trebuiesc facute anumite demersuri la institutii italiene pentru acest personal: protectia muncii, medicina muncii etc?

2. Pentru lucrarile efectuate in Italia firma va trebui sa obtina un cod de TVA in Italia pentru care va trebui sa depuna declaratii de TVA la statul italian?
Unde se inregistreaza aceste operatii in decontul romanesc: pentru livrari si achizitii?

3. Pentru venituri obtinute in Italia se va datora impozit pe veniturile microintreprinderilor in Romania. Datoreaza impozit si in Italia?

4. Exista si alte obligatii ale firmei romane catre statul italian: declarative sau de plata?

Raspuns

1. Detaşarea lucrătorilor:

Lucrătorul detaşat este acel lucrător care, pe o perioadă limitată, îşi desfăşoară munca pe teritoriul unui stat membru altul decât cel pe teritoriul căruia lucrează în mod normal.

Durata detaşării nu trebuie să depăşească douăsprezece luni (poate fi prelungită cu încă douăsprezece luni). Pe parcursul întregii perioade de detaşare trebuie să existe o relaţie directă de angajare între angajator şi lucrătorul detaşat.

Noţiunea de lucrător este cea care se aplică în legislaţia statului membru pe teritoriul căruia este detaşat lucrătorul.

Conform Directivei 96/71/CE /1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii art.16 dacă durata detaşării nu depăşeşte o lună, statele membre pot deroga, în anumite condiţii, de la dispoziţiile privind salariul minim sau pot prevedea posibilitatea de derogare prin convenţii colective; întrucât, în cazul în care lucrările executate sunt nesemnificative, statele membre pot deroga de la dispoziţiile privind salariul minim şi durata minimă a concediului anual plătit;

Art.8, Legea 16/2017: Salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare valabile în statul membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pe al cărui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la:

a) Durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;
b) Durata minimă a concediilor anuale plătite;
c) Salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
d) Condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară;
e) Sănătatea şi securitatea în muncă;
f) Măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;
g) Egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

(2)          În sensul prevederilor prezentei legi, noţiunea de «salariu minim» prevăzută la alin. (1) lit. c) este definită de legislaţia şi/sau practica statului membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, pe al cărui/cărei teritoriu este detaşat salariatul.

Directiva nr. 96/71/CE din 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii stipulează la art. 5 al. 7 paragraful 2 că alocaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt vărsate cu titlu de rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru detaşare – de transport, cazare şi masă.

De asemenea, tot în directivă se stipulează că astfel de cheltuieli se adaugă la salariul minim, constituind totalitatea drepturilor de natură salarială de care beneficiază salariatul temporar.

Art. 11, Legea 16/2017: Orice indemnizaţie specifică detaşării transnaţionale este considerată parte a salariului minim, în măsura în care nu este acordată cu titlu de rambursare a cheltuielilor generate de detaşare, respectiv cheltuielile de transport, cazare şi masă.

In opinia noastra este foarte important obtinerea formularului A1 pentru a beneficia de reglementarile Directivei 96/71/CE/1996 si Legii 16/2017, intocmirea corecta a ordinelor de deplasare la care sa se ataseze acordul salariatilor.

Incadrarea in contractul de munca se poate face la salariul minim pe economie, numai daca s-a obtinut formularul A1, dar cuantumul sumelor decontate (diurna) catre salariati, inclusiv salariul din contractul de munca sa nu fie sub nivelul salariului minim pe economie din Italia.

Celelate conditii de munca, protectia muncii si medicina muncii, trebuiesc respectate conform cerintelor legislative din Italia.

2. Directiva 2006/112/CE, art. 47: Locul de prestare a serviciilor legate de bunuri imobile, inclusiv serviciile prestate de experţi şi agenţi imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu funcţie similară, precum tabere de vacanţă sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile şi de servicii de pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţii, de exemplu, serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier, este locul unde este situat bunul imobil respectiv.

Factura va fi emisa de societatea din Romania (in calitatea sa de antreprenor) fara TVA, cu mentiunea “neimpozabil in Romania”.

Avand in vedere ca operatiunea este neimpozabila in Romania, valoarea serviciilor se va raporta doar prin decontul de TVA cod 300 la randul 3 denumit “Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal.

Totusi, in situatia in care durata lucrarilor de constructii este mai mare de 12 luni, iar subantreprenorul din Romania este obligat sa se inregistreze in Italia in scopuri de TVA printr-un sediu stabil din Italia, similar prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal aplicabil in Romania, la facturarea serviciilor de catre antreprenor (societatea din Romania), subantreprenorul este obligat sa colecteze si sa plateasca TVA in Italia.

In acest sens, s-a avut in vedere faptul ca, asa cum rezulta din Conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Italia, respectiv din art. 5 pct. 2,  expresia sediu stabil cuprinde: un şantier de montaj sau de construcţii a cărui durata depăşeşte 12 luni.

3. Daca durata santierului nu este mai mare de 12 luni, se va plati impozit pe veniturile microintreprinderilor din Romania; daca durata santierului este mai mare de 12 luni se vor respecta prevederile legale din Italia;

4. Obligatiile declarative sunt in functie de durata santierului, iar daca santierul dureaza mai mult de 12 luni, atunci trebuie sa va declarati un sediu stabil si sa aplicati prevederile legale din Italia.

Reglementare:

Directiva 96/71/CE/1996;
Legea 16/2017;
Directiva 2006/112/CE.
Cod fiscal, art 278, alin (4), lit a si Normele Metodologice de Aplicare