Operatiuni in valuta (plăți/încasări) între rezidenti

Articol publicat in data de: 06 Aprilie 2022
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Situație de fapt:

Încasări / plăți valutare între rezidenti

Întrebare:

În ce condiții o societate SRL platitoare de TVA, rezidenta in RO, poate încasa în valută în serviciu prestat unui rezident RO platitor de TVA?

Poate emite factura în lei și încasa in valuta?

Raspuns

Regulament BNR 6/2012

Art. 3. – (1) Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută», care se pot efectua şi în valută.”

Categoriile de rezidenţi şi situaţiile în care aceştia pot efectua operaţiuni în valută cu alţi rezidenţi sunt prezentate mai jos:

a) persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective;

b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricaţie;

c) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor;

d) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese;

e) persoanele fizice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;

f) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional;

g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim “lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă;

h) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni efectuate în străinătate;

i) persoane juridice şi alte entităţi, pentru plăţi efectuate către furnizorii şi subfurnizorii de bunuri şi servicii pentru produsele şi serviciile exportate.

În concluzie, se poate încasa în valută doar dacă discutam de un serviciu extern. Recomand, facturarea în valută la cursul BNR din data facturii, cu încasarea în lei a contravalorii sumei în valută ori cursul BNR din data facturarii.

În cazul în care nu respectați regulamentul BNR 7/2012, sunteți pasibil de sancțiunea avertismentului scris sau amendă de la 500 la 5000 lei.

 Legea 312/2004, Articolul 57

Sancţiuni

(1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi precum şi a reglementărilor şi hotărârilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, în cazurile care nu cad sub incidenţa Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii, în conformitate cu regulamentul intern aprobat de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, pot aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;

 

Reglementare:

  • Regulament BNR 6/2012;
  • Legea 312/2004.

Operatiuni in valuta (plăți/încasări) între rezidenti

Articol scris in data de: 2022-04-06 20:15:02

Autor: Bianca Dolores Meze

Situație de fapt:

Încasări / plăți valutare între rezidenti

Întrebare:

În ce condiții o societate SRL platitoare de TVA, rezidenta in RO, poate încasa în valută în serviciu prestat unui rezident RO platitor de TVA?

Poate emite factura în lei și încasa in valuta?

Raspuns

Regulament BNR 6/2012

Art. 3. – (1) Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută», care se pot efectua şi în valută.”

Categoriile de rezidenţi şi situaţiile în care aceştia pot efectua operaţiuni în valută cu alţi rezidenţi sunt prezentate mai jos:

a) persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective;

b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricaţie;

c) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor;

d) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese;

e) persoanele fizice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;

f) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional;

g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim “lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă;

h) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni efectuate în străinătate;

i) persoane juridice şi alte entităţi, pentru plăţi efectuate către furnizorii şi subfurnizorii de bunuri şi servicii pentru produsele şi serviciile exportate.

În concluzie, se poate încasa în valută doar dacă discutam de un serviciu extern. Recomand, facturarea în valută la cursul BNR din data facturii, cu încasarea în lei a contravalorii sumei în valută ori cursul BNR din data facturarii.

În cazul în care nu respectați regulamentul BNR 7/2012, sunteți pasibil de sancțiunea avertismentului scris sau amendă de la 500 la 5000 lei.

 Legea 312/2004, Articolul 57

Sancţiuni

(1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi precum şi a reglementărilor şi hotărârilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, în cazurile care nu cad sub incidenţa Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii, în conformitate cu regulamentul intern aprobat de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, pot aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;

 

Reglementare:

  • Regulament BNR 6/2012;
  • Legea 312/2004.
Distribuie pagina
Bianca Dolores Meze

Articol scris de catre Bianca Dolores Meze, in data de 06/04/2022.

Expert contabil și administrator al firmei de contabiliate CONTEZIA SRL, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Bianca Dolores Meze