Persoana fizica depaseste plafonul de TVA din venituri din chirii

Articol publicat in data de: 13 Ianuarie 2020
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt:

Persoana fizica desfasoara activitati economice din exploatarea bunurilor corporale ( imobiliare ), mai exact persoana fizica inchiriaza imobile din patrimoniul personal. Depaseste plafonul pentru TVA de 300.000 lei fiind obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA.

Intrebare:

Care sunt pasii pentru inregistrarea in scopuri de TVA?
Ce declaratii se depun?
Este obligat sa isi deschida un PFA?
Cum isi va desfasura activitatea in continuare?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform art.292 alin.2 litera e), din Legea 227 din 2015 numita Codul Fiscal, veniturile obtinute din inchirierea unui bun imobil sunt operatiuni scutite de TVA fara d

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de January 13, 2020.

Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Persoana fizica depaseste plafonul de TVA din venituri din chirii

Articol scris in data de: 13 Ianuarie 2020

Autor: Romeo Negrut

Situatie de fapt:

Persoana fizica desfasoara activitati economice din exploatarea bunurilor corporale ( imobiliare ), mai exact persoana fizica inchiriaza imobile din patrimoniul personal. Depaseste plafonul pentru TVA de 300.000 lei fiind obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA.

Intrebare:

Care sunt pasii pentru inregistrarea in scopuri de TVA?
Ce declaratii se depun?
Este obligat sa isi deschida un PFA?
Cum isi va desfasura activitatea in continuare?

Raspuns

Conform art.292 alin.2 litera e), din Legea 227 din 2015 numita Codul Fiscal, veniturile obtinute din inchirierea unui bun imobil sunt operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere.

ART. 292 – Scutiri pentru anumite activități de interes general și scutiri pentru alte activități

 (2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

e) arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepție următoarele operațiuni:

1. operațiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. închirierea de spații sau locații pentru parcarea autovehiculelor;

3. închirierea utilajelor și a mașinilor fixate definitiv în bunuri imobile;

Conform art.316 alin.20 si a normelor metodologice de la punctul 88 alin.10, din Legea 227 din 2015 numita Codul Fiscal, persoana fizica ce realizeaza venituri din inchirierea bunurilor imobile din patrimoniul personal nu are obligatia de a se inscrie ca si platitor de TVA, daca realizeaza numai astfel de operatiuni.

Daca persoana fizica doreste sa realizeze operatiuni in sfera TVA, adica sa inchirieze cu tot cu TVA, va solicita inregistrarea in scop de TVA la ANAF prin depunerea formularului 020 si orice alte documente cerute de organul fiscal in a carui arie de competenta se afla.
Persoana fizica va intocmi facturi cu TVA si va notifica organul fiscal in acest sens, iar o copie a notificarii o va trimite celor carora le inchiriaza. In acest caz persoana fizica are dreptul sa deduca TVA pentru achizitiile aferente acestei activitati.

Conform art.83 alin.1 si alin.2 din Legea 227 din 2015 numita Codul Fiscal, persoana fizica care realizeaza venituri din inchirierea bunurilor imobile din patrimoniul personal, plateste impozit pe venitul realizat, precum si contributie de asigurari sociale de sanatate conform art.155 alin.1 litera e) daca realizeaza venituri cel putin egale cu 12 salarii minime brute pe tara la data realizarii venitului, conform art.170 alin.1. Pentru declararea impozitului si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, se depune Declaratia Unica conform art.120 alin.1.

Daca persoana fizica realizeaza venituri din inchirierea bunurilor imobile din patrimoniul personal din mai mult de 5 contracte la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul urmator o sa inregistreze aceste venituri ca venituri din activitati independente si aceste venituri se supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie.

ART. 83 – Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor

(1) Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente.

(2) Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. În aplicarea acestei reglementări se emite ordin al președintelui A.N.A.F.

ART. 155 – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform  83;

ART. 170 – Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)

(1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 120.

ART. 120 – Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate

(1) Contribuabilii, care desfășoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligați să depună la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. Fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reține la sursă.

In concluzie persoana fizica ce realizeaza venituri din inchirierea bunurilor imobile din patrimoniul personal nu are obligatia de a se inscrie ca si platitor de TVA, daca realizeaza numai astfel de operatiuni.

 Reglementare:

  • Legea 227 din 2015 numita Codul Fiscal
  • art.292 alin.2 litera e)
  • art.316 alin.20 si a normelor metodologice de la punctul 88 alin.10
  • art.83 alin.1 si alin.2
  • art.155 alin.1 litera e)
  • art.170 alin.1
  • art.120 alin.1